Skip to main content

Trao ban là nhận lãnh

Một ngọn nến phải chấp nhận tiêu hao thì mới có thể toả sáng. Một hoả tiển phải tiêu hao nhiều năng lượng mới có thể được phóng lên không gian...
Trao ban là nhận lãnh
Một ngọn nến phải chấp nhận tiêu hao thì mới có thể toả sáng. Một hoả tiễn phải tiêu hao nhiều năng lượng mới có thể được phóng lên không gian...

     Người đời thường nghĩ rằng: hễ cho là mất, là thua thiệt; vì thế tốt nhất là đừng dại dột cho đi, mà hãy khư khư giữ lấy cho mình. Tư duy nầy sẽ hình thành nơi ta một con người ích kỷ, chỉ chăm lo cho bản thân mà không quan tâm trợ giúp người khác.

     Đây là một tư duy sai lầm, tai hại. Trái với chủ trương vị kỷ này, Chúa Giê-su dạy sống vị tha, biết xả thân cho người khác.

Hy sinh nhiều thì được nhận nhiều; không hy sinh, thì không thu được gì cả

     Hôm ấy, ông Phi-lip-phê và An-rê dẫn các người Hy-lạp đến gặp Chúa Giê-su. Bấy giờ, Ngài nói với họ: “Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”
     Tiếp đó, Chúa Giê-su kêu mời mọi người áp dụng bí quyết sinh tồn và phát triển của hạt lúa vào đời sống mình: “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12, 24-25).
     Khi nói như thế, Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta rằng: Ai xả thân phục vụ Thiên Chúa và con người, thì sẽ nhận được nhiều thành quả tốt đẹp; Ai sống ích kỷ chỉ lo cho mình mà không hy sinh phục vụ, người ấy sẽ không thu được gì.
     Ba minh hoạ sau đây giúp chúng ta hiểu rõ hơn bài học của Chúa Giê-su.

Thân phận hạt lúa

     Khi những hạt thóc giống được gieo xuống ruộng đồng, hạt nào chịu chôn vùi trong bùn đất, chịu phân huỷ đi thì vài hôm sau sẽ nảy mầm, rồi sẽ mọc thành cây, sẽ triển nở sum suê và sẽ đơm bông kết hạt dồi dào. Trong khi đó, những hạt rơi trên bờ ruộng, rơi trên đất cứng, tuy không phải chịu cảnh phân huỷ mục nát như những hạt lúa dưới bùn, nhưng chúng không thể mọc thành cây, không thể nảy chồi đâm nhánh, không thể đơm bông kết hạt, rốt cuộc chỉ trở thành lương thực cho chim, cho kiến hoặc bị chà nát dưới chân người qua lại.

Trao ban là nhận lãnh

Hình ảnh hai cánh tay

     Tôi có hai cánh tay cùng thuộc về thân mình tôi nhưng mỗi cánh tay lại có một nếp sống khác nhau, một chủ trương khác nhau. Cánh tay trái của tôi theo chủ nghĩa vị kỷ, còn cánh tay phải theo chủ nghĩa vị tha.
     Vì theo chủ nghĩa vị kỷ, luôn luôn quy về mình, nên tay trái của tôi rất ít tham gia vào công việc chung mà cứ để cho tay phải đảm đương mọi việc. Khi ăn cơm, tay trái dành cho tay phải cầm đũa. Khi viết bài, tay trái dành cho tay phải cầm bút. Khi phải cầm búa đóng đinh hay cầm cây kim may áo, nó chẳng chịu tham gia mà nhường cho tay phải làm hết.

     Thế là, tuy cả hai cánh tay phải và trái đều thuộc về thân mình tôi, cùng được chăm sóc, nuôi dưỡng như nhau, nhưng vì tay trái theo thói ích kỷ, chẳng bao giờ muốn hy sinh phục vụ toàn thân, chẳng dấn thân chăm lo cho người khác, nên nó trở nên yếu đuối và thua kém trong mọi lĩnh vực. Trong khi đó, vì tay phải theo chủ nghĩa vị tha, luôn chấp nhận đảm đương mọi công việc nặng nề khó nhọc, lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh phục vụ toàn thân và phục vụ nhiều người … nên nó mạnh mẽ hơn, khéo léo hơn, tài giỏi hơn, vượt xa tay trái về mọi mặt.

Trao ban là nhận lãnh

Hạt lúa Giê-su tự huỷ mình và được tôn vinh

     Chúa Giê-su như một “Hạt Lúa” chấp nhận tự huỷ đi. Dù Ngài là Thiên Chúa, đồng hàng với Chúa Cha nhưng Ngài đã không đòi cho được đồng hàng với Thiên Chúa Cha, trái lại Ngài đã hủy mình ra không, mang lấy thân phận giòn mỏng của kiếp người, chấp nhận chết ô nhục trên thập giá, chịu mai táng trong lòng đất, để phục vụ và cứu rỗi muôn dân. Nhờ đó, Ngài được phục sinh vinh quang, được lên trời vinh hiển, được tôn vinh làm vua trên trời dưới đất (Philip 2, 6-8).
     Vì Chúa Giê-su chấp nhận tự huỷ như thế, nên “Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và …tuyên xưng rằng: "Đức Giê-su Ki-tô là Chúa". (Phi-líp-phê 2, 9-11)

Lạy Chúa Giê-su,
     Một ngọn nến phải chấp nhận tiêu hao thì mới có thể toả sáng. Một hoả tiễn phải tiêu hao nhiều năng lượng mới có thể được phóng lên không gian...
     Xin giúp chúng con biết khôn ngoan chấp nhận hy sinh mỗi ngày, sẵn sàng tiêu hao thời giờ, sức khoẻ, trí tuệ, nghị lực để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người, nhờ đó cuộc đời chúng con sẽ phát triển vạn lần tươi đẹp và được vươn đến gần Chúa hơn.

Nồi cháo tuyệt vời

Thiên Chúa luôn ban cho mỗi người chúng ta cơ may để đón nhận phép lạ của Ngài. Ngài chỉ cần một chút lòng quảng đại của chúng ta. đọc tiếp...