Skip to main content

Chim đại bàng trong cơn bão

Trong cuộc sống cũng có những cơn bão và ai trong số chúng ta cũng phải trải qua. Hãy nhìn những cánh đại bàng mà xem.
Chim đại bàng trong cơn bão
  • Khi chúng ta mong ước cuộc đời không nghịch cảnh, hãy nhớ rằng cây sồi trở nên mạnh mẽ trong gió ngược, và kim cương hình thành dưới áp lực. _ Peter Marshall

Bạn có biết rằng chim đại bàng biết trước khi nào bão sắp đến không?

Tôi nghe kể rằng, khi một chú chim đại bàng biết sắp có bão, nó sẽ bay tới một chỗ nào đó thật cao và chờ gió tới. Khi cơn bão ập đến, đại bàng mở rộng cánh và chính cơn gió đầy nguy hiểm ấy sẽ nâng đại bàng lên cao, cao hơn cả bão.

Trong khi mưa bão gầm gừ giận dữ ở bên dưới thì đại bàng đang sải cánh ở bên trên. Đại bàng không đi trốn cơn bão, đại bàng lại dùng cơn bão để nâng nó lên cao hơn vì nó cưỡi trên những cơn gió mang bão tới.

Có lẽ chính vì vậy mà đại bàng mạnh mẽ, oai hùng và được coi là vua của các loài chim chăng?

* * *

Trong cuộc sống cũng có những cơn bão và ai trong số chúng ta cũng phải trải qua. Nhưng chúng ta có thể vượt trên những cơn bão đó bằng nghị lực và niềm tin của chính mình. Hãy nhìn những cánh đại bàng mà xem.

Chicken Soup For The Soul – Tập 1

+ Không phải... mà là...
+ Giá trị của những niềm đau
+ Có những thứ đơn giản bạn phải biết