Skip to main content

Thu phục nhân tâm

Nhiệm vụ thu phục nhân tâm cho nước Thiên Chúa không chỉ giới hạn vào các Thánh Tông đồ tiên khởi này, nhưng là nhiệm vụ của tất cả mọi người qua bí tích Thánh tẩy đã gia nhập tin theo mộ mến nước Thiên Chúa.
Thu phục nhân tâm
Nhiệm vụ thu phục nhân tâm cho nước Thiên Chúa không chỉ giới hạn vào các Thánh Tông đồ tiên khởi này, nhưng là nhiệm vụ của tất cả mọi người qua bí tích Thánh tẩy đã gia nhập tin theo mộ mến nước Thiên Chúa.

Ngư phủ là người làm nghề chài lưới bắt cá trên giòng sông nước ngoài biển cả hầu như khắp nơi vào mọi thời đại. Ông đi bắt cá không phải để giải trí nhưng là nghề nghiệp kiếm miếng cơm manh áo cho chính mình và gia đình.

Chúa Giêsu không là ngư phủ nhưng ngài bước xuống thuyền của các ngư phủ bên hồ và giảng thuyết về tin mừng nước Thiên Chúa. Hai việc đánh cá và rao giảng tin mừng nước trời nào có ăn nhập gì với nhau đâu, mà tại sao Chúa Giêsu lại làm như kiểu ta thường nói: Kéo giỗ làm chạp!

Tôi không tin là Chúa Giêsu làm việc này cách nhì nhằng như thế. Trên đường rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, ngài muốn gần gũi với hết mọi người, không phân biệt thứ bậc giai cấp nghề nghiệp, lớn bé, già trẻ…vì thế ngài dùng cơ hội này nói chuyện với dân chúng.

Chưa hết, sau khi giảng thuyết ngài cùng ra khơi thả lưới đánh cá với các ngư phủ. Sau cùng lại còn kêu gọi phong cho các ngư phủ: Simon Phêrô, Giacôbe và Gioan nhiệm vụ đi cứu sống ( thả lưới đánh cá) người ta! Hai nghề nghiệp xem ra cũng chẳng có gì ăn khớp với nhau.

Con người như tôi, như bạn nào có phải cá tôm, sò ốc cua hến đâu mà đánh bắt được ? Tại sao Chúa Giêsu lại trao cho các ông nhiệm vụ từ việc chài lưới đánh cá sang việc chài lưới cứu sống người ta? Thử hỏi có ai chịu để người khác đánh bắt mình như cá tôm không ?

Bị chài mồi, bị thuyết phục xem ra là điều không tốt đẹp gì. Nhưng có những trường hợp lại là điều tốt đẹp mang lại niềm vui phấn khởi, như khi ta yêu thích mộ mến ai đó như hâm mộ Đức Giáo Hoàng Phaolô hay một thần tượng trong làng đá bóng, quần vợt, ca nhạc, văn sỹ, hội hoạ. ..Vào trường hợp như thế ta bị thuyết phục, hớp hồn và hầu như luôn nghĩ tới thần tượng đó, muốn có dịp được mắt thấy tai nghe, gần gũi sờ mó nói chuyện với thần tượng của lòng mình!

Trong đời sống ai cũng có kinh nghiệm về mối tương giao chung sống với người khác nhất là với bạn bè. Những người qua lời nói hay việc làm của họ gây tin tưởng niềm vui hứng khởi lôi kéo được tôi hay bạn, họ là người đã chinh phục được chúng ta. Sự chinh phục lôi kéo gây niềm vui phấn khởi cho đời sống theo điều ngay chính là chuyện tốt đẹp hữu ích. Thầy cô giáo hay huấn luyện viên mà không thu phục được nhân tâm của học trò, không gây được niềm vui hào hứng cho họ, thì làm sao có thể giúp họ tiến được ?

Chúa Giêsu kêu gọi và sai các ông ngư phủ đi – chài lưới – cứu sống người, không phải dựa trên căn bản giăng lưới bẫy bắt cá chim bay lượn trên trời trong lòng sông nước rồi cho nhốt vào một ao hồ hay chậu lồng, để đem đi bán hay làm thức ăn… nhưng trao cho các ông nhiệm vụ đi thu phục nhân tâm cho nước Thiên Chúa như ngài đang làm.

Nước Thiên Chúa bao gồm tất cả những tạo vật trong công trình do Thiên Chúa tạo dựng. Nước Thiên Chúa là nước của niềm vui, nước của lòng tha thứ làm hoà “chín bỏ làm mười”, nước của lòng nhân ái, kính trọng nhân phẩm con người, nước của sự thật. Trong nước Thiên Chúa mọi người là anh em con một Cha trên trời “tứ hải giai huynh đệ”.

Chúa Giêsu đã thu phục các Tông đồ đầu tiên Phêrô, Giacôbê, Gioan theo ngài. Các ông cũng có nhiệm vụ làm sao thu phục lòng con người, gây nơi họ lòng tin tưởng phấn khởi theo Chúa.

Nhiệm vụ thu phục nhân tâm cho nước Thiên Chúa không chỉ giới hạn vào các Thánh Tông đồ tiên khởi này, nhưng là nhiệm vụ của tất cả mọi người qua bí tích Thánh tẩy đã gia nhập tin theo mộ mến nước Thiên Chúa.

Niềm vui của người đi thu phục nhân tâm cho tin mừng nước Thiên Chúa không dựa vào thành công vào con số những người hâm mộ tin theo Chúa, vì sự thành công xem thấy đếm được ngày càng xem ra khiêm nhượng ít đi, nhất là trong xã hội tự do và khoa học phát triển ngày hôm nay. Nhưng họ có niềm vui, vì lời Chúa là niềm vui, là thần tượng cho tâm hồn họ và họ mang niềm vui đó đến cho người khác như nhân chứng của niềm vui nước Thiên Chúa.

Lm. Nguyễn ngọc Long
http://www.mtgthuduc.net

Sự trở về

Ðược Thiên Chúa yêu thương khi còn ở trong ngôi nhà êm ấm, được Thiên Chúa yêu thương khi bỏ nhà ra đi và nhất là lại càng được Thiên Chúa yêu thương hơn khi quay trở về trong vòng tay êm ấm của Người. đọc tiếp...

Sám hối

Bước đầu tiên của việc hoán cải là nhìn nhận tội lỗi và những sai lầm của mình, là chấp nhận những gì cần phải sửa đổi, là nhìn nhận nhu cầu được cứu rỗi. đọc tiếp...