Skip to main content

Con không thấy bao giờ

Chỉ có Chúa mới làm như thế, phải chăng Chúa thương chúng con.
Con không thấy bao giờ
Chỉ có Chúa mới làm như thế, phải chăng Chúa thương chúng con.

Ðến nay, lạy Chúa,
Con chưa thấy
mục tử nào dám để đàn chiên
lang thang trong sa mạc
để đi tìm con chiên bị mất.
Rất rủi ro cho anh,
Và có thể không bao lâu, không còn con nào trong chuồng.

Con không biết nông dân nào
để cỏ dại lan tràn đồng ruộng.

Con không hề thấy người gieo giống nào
gieo hạt trong gai hay bên lề đường.

Chủ nào khá điên cuồng
để quì xuống rửa chân bề tôi mình ?

Ðến nay con không thấy ai
chịu đến khổ hình
để tha cho kẻ gian phi
và chết thế họ.

Con chưa thấy vua nào
không lính tráng và không vũ khí,
chỉ có tình yêu tận hiến.

Chỉ có Chúa mới làm như thế,
phải chăng Chúa thương chúng con.

Hiền Hoà chuyển dịch
19-04-2004
http://www.simonhoadalat.com/LangDongTamHon/TapI-NamC/PS3C_HH.htm

+ Cầu nguyện trên năm đầu ngón tay
+ Niềm tin của con