Skip to main content

Định hướng cuộc đời

Chúa Phục Sinh mời gọi chúng ta dẹp bỏ sự cứng cỏi của những nếp nghĩ và lối sống cũ mòn để đi vào tầm nhìn mới, định hướng mới của Ngài, đinh hướng của “sự thật và sự sống”, định hướng của Phúc Âm.
Định hướng cuộc đời
Chúa Phục Sinh mời gọi chúng ta dẹp bỏ sự cứng cỏi của những nếp nghĩ và lối sống cũ mòn để đi vào tầm nhìn mới, định hướng mới của Ngài...

“Điều lớn lao nhất trên thế gian này không phải là nơi ta đứng mà là hướng ta đi”, Johann Wolfgang von Goethe (28/8/1749 – 22/3/1832), nhà văn, nhà khoa học, nhà viết kịch, họa sĩ người Đức đã từng nói chí lý như thế.

Đời là một hành trình. Nói đến hành trình là nói đến định hướng. Điều này rất quan trọng, vì định hướng đúng thì đi đến kết quả tốt và ngược lại. Điều này đặc biệt quan trọng hơn trong những giai đoạn khó khăn, khủng hoảng.

Sự hiện diện của Chúa phục sinh đã mang lại cho thánh Phêrô và các tông đồ định hướng mới. Định hướng ấy được tóm trong câu: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền” (Ga 21,6). Định hướng này đến với các ông khi các ông đang trong hoàn cảnh chới với vì “vất vả suốt đêm mà chẳng được gì”. Mệt mỏi, hụt hẫng và trống rỗng tăng lên vì không chỉ quá khứ bi ai, tương lai mịt mờ mà ngay cả hiện tại cũng ê chề. Nhưng việc nhận ra sự hiện diện của Chúa Phục Sinh đã thay đổi tất cả cục diện. Các ông đã được tái định hướng để thuyền lướt sóng, cá đầy khoang…

Quả thực, trước đây, các ông sống theo định hướng của kinh nghiệm, của sự khôn ngoan nhân loại, của loài người. Định hướng ấy càng đi càng xa đích. Giờ đây, nhờ sự soi dẫn của Chúa phục sinh, các ông có một định hướng mới. Kết quả của việc hành động theo định hướng mới này thật tuyệt vời: lưới đầy những cá không sao kéo lên nổi! 153 con tượng trưng cho tất cả các loài cá dưới biển theo quan niệm thời bấy giờ, nghĩa là một mẻ lưới bắt cả đại dương vào thuyền.

Tin mừng mời gọi chúng ta nhìn vào định hướng đời mình. Định hướng của cá nhân, định hướng của tập thể. Định hướng đang chi phối từng chọn lựa nho nhỏ và định đoạt những quyết định lớn lao. Chúa Phục Sinh mời gọi chúng ta dẹp bỏ sự cứng cỏi của những nếp nghĩ và lối sống cũ mòn để đi vào tầm nhìn mới, định hướng mới của Ngài, đinh hướng của “sự thật và sự sống”, định hướng của Phúc Âm.

Xin Chúa giúp chúng con đủ khiêm tốn, đủ vâng lời, đủ tin yêu, để có thể ra khỏi chiếc khung chật hẹp của mình mà đi vào chân trời bao la của Chúa. Amen.

Tác giả bài viết: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng
http://gpbuichu.org/news/SUY-NIEM/cn-iii-ps-c-dinh-huong-cuoc-doi-8664.html

+ Thời Giờ là của Chúa
+ Nói với Chúa chứ không nói về Chúa