Skip to main content

Ơn gọi của người Kitô

Chúa Giêsu Phục Sinh đang sống giữa chúng ta, đó là trọng tâm của niềm tin chúng ta. Ngài đang mời gọi chúng ta đến chia sẻ cuộc sống Phục Sinh của Ngài, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận Ngài.
Ơn gọi của người Kitô
Chúa Giêsu Phục Sinh đang sống giữa chúng ta, đó là trọng tâm của niềm tin chúng ta.

Một nam tu sĩ thuộc dòng của Mẹ Têrêsa Calcutta đã tâm sự với mẹ như sau:

Thưa mẹ, ơn gọi của con là phục vụ những người cùi, con nguyện đem tất cả cuộc sống, tất cả năng lực của con để sống ơn gọi ấy.

Nghe thế Mẹ Têrêsa giải thích:

Thầy lầm rồi, ơn gọi của thầy là thuộc về Chúa Giêsu, chính Ngài đã chọn thầy cho Ngài. Và công việc mà thầy đang làm chỉ là một phương tiện để diễn tả tình yêu của thầy đối với Ngài mà thôi. Do đó, công việc mà thầy chọn không quan trọng. Ðiều quan trọng là thuộc về Ngài, là đón nhận từ Ngài, những phương tiện chỉ để phục vụ Ngài.

* * *

Quý vị và các bạn thân mến,

Ơn gọi của người tín hữu Kitô chúng ta là thuộc về Chúa Giêsu, là sống cho Ngài, là phục vụ Ngài. Ðó là chân lý mà có lẽ Giáo Hội muốn nhắc nhở cho chúng ta trong suốt mùa Phục Sinh này. Kitô giáo chúng ta không là một ý thức hệ, một hệ thống luân lý, hay một tổ chức xã hội. Kitô giáo thiết yếu là một con người, con người ấy là chính Chúa Giêsu Kitô, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Làm một người tín hữu Kitô đi sống đạo có nghĩa là thuộc về Chúa Giêsu, là sống cho Ngài, sống chính sức sống của Ngài. Ngày thứ ba trong tuần bát nhật Phục Sinh, Giáo Hội mời gọi chúng ta mặc lấy tâm tình của bà Maria, đó là tâm tình của một con người luôn luôn sống trọn cho Chúa, thuộc trọn về Ngài.

Tin Mừng thuật lại rằng: bà đã đi tìm kiếm Chúa, bà đến với Ngài với tất cả tình yêu của mình, không một chờ đợi nào hơn là được gặp gỡ Chúa, được ở với Ngài, được sống trong sự hiện diện của Ngài. Chúa Giêsu chính là tất cả Tình Yêu của bà. Ngài là chủ yếu của bà. Ngài là tất cả trong cuộc sống của bà. Sự tìm kiếm và tiếng khóc nức nở của bà Maria là hình ảnh của mối quan hệ mà Chúa Giêsu luôn muốn. Quan hệ mà Chúa Giêsu luôn muốn nơi các môn đệ của Chúa Giêsu có nghĩa là tìm kiếm Ngài, khao khát được gặp Ngài và ở lại với Ngài.

Khi được Chúa Giêsu kêu gọi, các môn đệ đầu tiên đã đến ở với Ngài. Làm môn đệ Ngài trước tiên có nghĩa là sống với Chúa Giêsu và chia sẻ cuộc sống với Ngài. Ði theo Ngài có nghĩa là chọn Ngài làm tất cả, yêu mến Ngài và sẵn sàng sống chết vì Ngài.

Khi hiện ra với Phêrô trên bờ biển trước sự hiện diện với một số môn đồ khác, Chúa Giêsu đã hỏi Phêrô đến 3 lần: Phêrô, con có yêu mến Ta không? Chỉ khi nào Phêrô đoan hứa yêu mến Ngài, Chúa Giêsu mới ủy thác cho ông sứ mệnh lãnh đạo Giáo Hội của Ngài.

Trong Giáo Hội, tất cả mọi sứ mệnh được phát xuất từ tình yêu đối với Chúa Giêsu. Chứng từ của người tín hữu Kitô trước hết là một sự chia sẻ. Người tín hữu Kitô chia sẻ cho người khác tình yêu mà họ đã cảm nhận được từ sự gặp gỡ thân tình với Chúa Kitô. Không có tình yêu ấy, không có sự gặp gỡ tri giao ấy, thì tất cả những hoạt động của Kitô giáo chỉ là những huênh hoang cổ võ mà thôi.

Chúa Giêsu Phục Sinh đang sống giữa chúng ta, đó là trọng tâm của niềm tin chúng ta. Ngài đang mời gọi chúng ta đến chia sẻ cuộc sống Phục Sinh của Ngài, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận Ngài.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho sự kết hiệp thâm sâu của chúng con với Chúa là động lực đưa chúng con đến với tha nhân, để cả cuộc sống của chúng con trở thành lời chứng cho sự hiện diện về tình yêu của Chúa là Ðấng đã sống và chết cho chúng con.

Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)
(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày
của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Radio Veritas Asia)
http://vntaiwan.catholic.org.tw/phutcau2/2phut019.htm

+ Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta
+ Nói với Chúa chứ không nói về Chúa