Skip to main content

Con không biết là Chúa

Con tin Chúa hiện diện trong người khác. Chúa đã sống lại, Chúa hằng sống.
Con không biết là Chúa
Con tin Chúa hiện diện trong người khác. Chúa đã sống lại, Chúa hằng sống.

Chúa đã sống lại, Chúa hằng sống.
Con tin Chúa hiện diện trong người khác.
Nhưng con không biết là Chúa.

Trẻ em kia dồn dập hỏi con,
Con la rầy nó vì con mệt.
Nó muốn dựa vào con.
Vì con bực mình,
Con đẩy nó ra.
Con không biết là Chúa.

Người trẻ kia lang thang ngoài đường,
Vì anh có vẻ kỳ lạ
Và da sạm đen,
con đã tránh anh.
Anh đã hé mở một nụ cười.
Con quay mặt đi như không thấy.
Con không biết là Chúa.

Cụ già kia kể hai mươi lần một câu chuyện,
Con chịu hết nổi.
Cụ cần con bắt tay nồng nhiệt.
Con bận rộn với công việc khác.
Con không biết là Chúa.

Anh kia bị sa thải, anh kia thất nghiệp, anh kia sống lang thang,
Cha con, mẹ con, người hôn phối, người bên cạnh...
Chính là Chúa ?

Con tin Chúa hiện diện trong người khác.
Chúa đã sống lại, Chúa hằng sống.+ Lời nguyện cuối cùng
+ Cầu nguyện trên năm đầu ngón tay