Skip to main content

Khi Chúa gọi bạn

Khi Chúa gọi bạn, hãy để ý Người rất đòi hỏi, người yêu cầu tất cả Sự hoán cải không được thực hiện nửa vời, nửa con tim hay nửa lời nói.
Khi Chúa gọi bạn
Khi Chúa gọi bạn, hãy để ý Người rất đòi hỏi, người yêu cầu tất cả Sự hoán cải không được thực hiện nửa vời, nửa con tim hay nửa lời nói.

Khi Chúa gọi bạn, hãy để ý
Người rất đòi hỏi, người yêu cầu tất cả
Sự hoán cải không được thực hiện nửa vời,
nửa con tim hay nửa lời nói.
nửa sự dấn than hay nửa đời sống.
Về Chúa, bạn biết Người
Khi Chúa kêu gọi bạn hoán cải,
Chúa chờ đợi sự biến đổi là hoàn toàn,
là tất cả con tim bạn đổi khác
là cuộc sống, toàn thể cuộc sống bạn.
Vậy thì bạn đừng lải nhải cằn nhằn
đừng mặc cả với Chúa.
Nếu Chúa mãi kêu gọi bạn đi đến tận cùng
của cuộc sống người đàn ông, phụ nữ,người chồng, người mẹ
hãy đi và đừng do dự.
Hãy chấp nhận rủi ro của lời mời gọi, sự rủi ro của Chúa
Ngay cả lúc bạn mất sự yên tĩnh
Chắc chắn, điều đó không dễ dàng
Nhưng bạn sẽ không hối tiếc về điều đó.

Fenêtre ouvertes, Robert Riber
Hải Hà dịch thuật
http://www.simonhoadalat.com/LangDongTamHon/TapIII-NamA/46KhiChuaGoi.htm