Skip to main content

Tình đồng loại

Xuyên qua tình đồng loại với nhau mà con người cảm nhận sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa.
A - A+
Tình đồng loại
Xuyên qua tình đồng loại với nhau mà con người cảm nhận sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa.
Chúng ta cũng hãy sống như thế nào, nhất là trong mùa Giáng Sinh này, để những người xung quanh có thể thốt lên: Thiên Chúa vẫn mãi mãi là Ðấng Emmanuel, Ðấng hằng ở cùng con người.
Trích trong Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày
(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày
của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Radio Veritas Asia)

Chuyện nghìn lẻ một đêm của người Ba Tư có kể lại một phiên tòa như sau:

Có hai người anh em nọ bắt trói được thủ phạm giết cha mình, họ đưa tên sát nhân ra trước tòa và yêu cầu xử theo luật: "Mắt đền mắt, răng đền răng". Kẻ sát nhân đã dùng đá để ném chết cha của họ thì người đó cũng phải bị ném đá theo như quy luật đã định. Trước mặt quan tòa, kẻ sát nhân thú nhận tội lỗi của mình, nhưng trước khi bị đem ra xử tử, tội nhân chỉ xin được một ân huệ đó là được trở về gia đình trong vòng ba ngày để giải quyết vấn đề có liên quan đến một người cháu được ký thác cho hắn trông coi từ nhỏ, sau thời hạn đó hắn sẽ trở lại để chịu xử tử. Quan tòa xem chừng không tin ở lời cam kết của tử tội. Giữa lúc ông đang do dự thì trong đám đông có một người giơ tay cam kết như sau:

- Tôi xin đứng ra bảo đảm cho lời cam kết của tử tội; nếu sau ba ngày hắn không trở lại, tôi sẽ chết thế cho hắn.

Sau khi giải quyết vấn đề gia đình, người tử tội trở lại xin chịu tội, ông ta nói như sau:

- Tôi trở lại đây để chịu tội, tôi muốn trung thành với lời cam kết của tôi để cho người ta sẽ không còn nói chữ Tín không còn trên mặt đất này nữa.

Tiếp theo đó, người đàn ông đứng ra bảo lãnh cho tội nhân cũng đứng ra giữa đám đông và tuyên bố:

- Sở dĩ tôi bảo lãnh cho tội nhận là vì tôi không muốn cho người ta nói: Lòng Quảng Ðại không còn trên mặt đất này nữa.

* * *

Quí vị và các bạn thân mến,

Xuyên qua tình đồng loại với nhau mà con người cảm nhận sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa. Trong cơn hoạn nạn, lúc gặp khổ đau, câu hỏi được đặt ra không phải là Thiên Chúa ở đâu? Thiên Chúa làm gì? Mà câu hỏi đó phải là: Con người ở đâu? Tình liên đới, lòng quảng đại của con người ở đâu? Quả thực, chỉ khi nào đón nhận tình yêu của người đồng loại thì con người mới có thể cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Do đó, thách đố được đặt ra cho các tín hữu Kitô chúng ta chính là phải sống như thế nào để những người xung quanh nhìn vào có thể cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa.

Chúng ta cũng hãy sống như thế nào, nhất là trong mùa Giáng Sinh này, để những người xung quanh có thể thốt lên: Thiên Chúa vẫn mãi mãi là Ðấng Emmanuel, Ðấng hằng ở cùng con người. Thiên Chúa hằng luôn yêu thương con người. Ðó là niềm tin tưởng của chúng ta.

Trích trong Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày
(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày
của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Radio Veritas Asia)
http://vntaiwan.catholic.org.tw/phutcau1/phut10.htm

+ Thiên Chúa ở cùng chúng ta
+ Hãy làm sáng Danh Chúa