Skip to main content

Làm rạng danh Chúa

Thánh hoá công ăn việc làm là ơn Chúa giúp mỗi người biết dùng chính công việc của mình để thánh hoá thế gian và làm rạng danh Chúa.
Làm rạng danh Chúa
Thánh hoá công ăn việc làm là ơn Chúa giúp mỗi người biết dùng chính công việc của mình để thánh hoá thế gian và làm rạng danh Chúa.

Lm. Giuse Maria Lê Quốc Thăng
Thánh Hoá công ăn Việc làm
Mơ ước của ngày đầu năm là mong sao cho năm mới này công việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió. Người ta chúc cho nhau năm mới phát tài, phạt đạt và phát lộc. Trong niềm tin, Kitô hữu cũng luôn khấn nguyện xin Chúa thương ban cho một năm mới bình an, phát đạt và xin Chúa chúc lành thánh hoá công ăn việc làm của mình. Thiên Chúa là nguồn mạch ơn sủng, nguồn mạch của sự sống, chăc chắn luôn chăm lo cho cuộc sống con người được phát triển dồi dào.


1. Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm là biết nên thánh bằng sức lao động của mình :
Xin Chúa thánh hoá công việc của mình không chỉ là xin ơn để công việc được phát triển tốt đẹp, nhưng còn là xin ơn Chúa giúp cho con người biết qua công sức của mình góp phần mang lại hạnh phúc, mang lại sự phồn vinh, ấm no cho bản thân, cho xã hội và cho tha nhân. Nhờ đó, tự thân mỗi người sống có ý nghĩa, có ích hơn cho gia đình và xã hội. Bằng chính sức lao động chân chính của mình, nhờ ơn Chúa giúp mà mỗi người biết đóng góp công sức của mình vào thành quả chung của xã hội cũng như Giáo Hội. Đó chính là phương thế nên thánh bằng sức lao động của mình. Trong công ăn việc làm mỗi Kitô hữu biết thực hiện đúng với đòi hỏi của Tin Mừng sẽ làm cho bản thân ngày càng nên thánh hơn giữa đời. Giữa một xã hội chạy theo lợi nhuận, bị đồng tiền chi phối để rồi người ta có thể bất chấp đạo lý, làm ăn phi pháp, gian dối thì người Kitô hữu càng phải can đảm, trung tực trong công việc của mình. Sống như thế là một nỗ lực nên thánh.


2. Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm là biết làm việc theo ý Chúa :
Hấp lực của đồng tiền, danh vọng, địa vị luôn là hấp lực mạnh mẽ chi phối, ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ cuộc sống con người từ lối sống bên ngoài cho đến nhân đức bên trong. Khi chạy theo những hấp lực ấy con người dễ đánh mất mình để rồi trở nên nô lệ cho đồng tiền và từ đó sẽ không ngần ngại làm tất cả những gì ngay cả bất chính để có được lợi nhuận nhiếu nhất. Thay vì bằng công ăn việc làm con người được thăng tiến về mọi mặt của cuộc sống, thì lại bị vong thân, nhân phẩm bị chà đạp, bất công, bóc lột và phân hoá giàu nghèo càng bùng phát. Người ta lao động, làm việc để sống, để phát triển con người và vũ trụ này. Trong nhãn giới đức tin lao động chính là phần cộng tác của con người vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Do đó, cần phải biết làm việc, biến kiến tạo công ăn việc làm của mình theo thánh ý Chúa, đúng với đòi hỏi của Tin Mừng.

Những khả năng Chúa ban tài năng, sức khoẻ, tiền tài, vốn liếng, cơ hội làm việc … tất cả chính là những nén bạc Chúa trao vào tay mỗi người. Làm cho những nén bạc ấy sinh lời không chỉ là gia tăng thu nhập, phát triển kinh tế, thành đạt sự nghiệp mà hơn hết chính là làm sao cho mỗi người khi dùng những nén bạc ấy làm cho bản thân và đời sống xã hội mỗi ngày một công bình hơn, ấm no hơn và giàu lòng nhân ái hơn.


3. Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm một nỗ lực Loan báo tin mừng :
Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô đã khuyên nhủ : “dù ăn, dù uống, hay làm gì bất cứ anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.” Như vậy, Thánh Tông Đồ chỉ cho thấy rằng công ăn việc làm, cách sống của mỗi Kitô hữu là phương thế để tôn vinh Chúa, làm sáng danh Chúa, điều này có nghĩa Kitô hữu thực thi sứ mạng Loan Báo Tin Mừng bằng chính công việc hàng ngày của mình. Loan báo tin mừng là công trình của Chúa, của toàn thể Giáo Hội, của từng người Kitô hữu. Kitô hữu sống giữa đời không làm gì thêm để thực thi sứ mạng này mà dùng chính việc làm hàng ngày, dùng chính sức lao động của mình. Bằng công việc làm ăn lương thiện; bằng việc sống đức ái khi chia cơm sẻ áo, khi đối xử công bằng, khi tạo giúp công ăn việc làm cho anh chị em. Kitô hữu quả thật đang là những sứ giả Tin Mừng trong chính môi trường làm việc của mình. Xin thánh hoá công việc làm một mặt là xin Chúa Chúc phúc nhưng mặt khác với nỗ lực của con người cộng tác với ơn Chúa làm cho công việc của bản thân thành công việc thánh khi biết thực hiện công việc ấy để loan báo tin Mừng.

Thánh hoá công ăn việc làm là ơn Chúa giúp mỗi người biết dùng chính công việc làm của mình để nên thánh; biết dùng chính công việc của mình để thánh hoá thế gian và làm rạng danh Chúa.

Lm. Giuse Maria Lê Quốc Thăng
Nguồn: http://www.tinmung.net/
http://www.tinmung.net/Xuan-Giap-Ngo/XuanTanMao/thanhhoalequocthang.htm