Skip to main content

Chúa là bánh

Bánh này làm cho chúng con thành con người hơn và làm cho chúng con trở nên giống như Chúa.
Chúa là bánh
Bánh này làm cho chúng con thành con người hơn và làm cho chúng con trở nên giống như Chúa.

Trong bàn tay của chúng con, Chúa ơi
Ngài là bánh.

Bánh này người ta có thể bẻ ra ,
và chia sẻ với anh em
cho những người đang đói ăn

Bánh này có thể nếm thử ,
như một lương thực

cho hành trình và cuôc sống chiêm niệm,,
như một dấu hiệu sự hiện diện của Chúa

Bánh này, chúng con nhận được như một món quà
cho chúng con năng lượng
và sức mạnh để yêu thương.

Bánh này làm cho chúng con
thành con người hơn
và làm cho chúng con
trở nên giống như Chúa.

Laurent Grybowski, nhà báo
Quốc Việt dịch thuật
http://www.simonhoadalat.com/LangDongTamHon/TapIII-NamA/31ChuaLaBanh.htm

+ Vị thánh của Kinh Mân Côi
+ Bình an trong tâm hồn
+ Cuộc săn thỏ