Skip to main content

Chúa muốn con làm gì ?

Chúa muốn con làm gì ? Xin cho con hoàn thành nó ngay vì là hữu ích cho ơn cứu độ của con.
A - A+
Chúa muốn con làm gì ?
Chúa muốn con làm gì? Xin cho con hoàn thành nó ngay vì là hữu ích cho ơn cứu độ của con.

Xin nhận lời con! Lạy Chúa nhân từ,
cho con nhiệt thành ước muốn điều Ngài tán thưởng
để con tìm kiếm điều đó với sự cẩn trọng
để con nhận ra đó là sự thật,
để hoàn thành nó trong sự hoàn hảo
để con khen ngợi và tôn vinh danh Ngài.

Xin hãy tạo trật tự trong đời sống của con
và cho con biết
Chúa muốn con làm gì?
Xin cho con hoàn thành nó ngay
vì là hữu ích cho ơn cứu độ của con.

Xin khấng ban, Lạy Chúa, Thiên Chúa của con,
một trí thông minh hiểu biết Chúa,
một lòng háo hức tìm kiếm Chúa,
một sự khôn ngoan tìm thấy Chúa,
một cuộc sống làm vui lòng Chúa,
một dạ kiên nhẫn chờ Chúa với niềm tin cậy,
và tin tưởng rằng cuối cùng con có Chúa.

Thánh Thomas d’Aquin
Quốc Việt dịch thuật
http://www.simonhoadalat.com/LangDongTamHon/TapIII-NamA/16ChuaMuonConLamGi.htm

+ Đôi cánh Thiên Thần
+ Chúa Giêsu đi xem bóng đá