Skip to main content

Lời cầu nguyện vị tha

Chúng ta có nhớ đến những người đã âm thầm dâng lời cầu nguyện cho chúng ta hay không?
Lời cầu nguyện vị tha
Chúng ta có nhớ đến những người đã âm thầm dâng lời cầu nguyện cho chúng ta hay không?

Sau một vụ đắm tàu. Sáng hôm sau, hai người được may mắn lên bờ tại một hòn đảo nhỏ.

Trước khi bị đắm tàu, họ đã tranh luận với nhau về việc cầu nguyện, nên giờ đây hai người đánh cá với nhau xem ai cầu nguyện được Chúa nhậm lời. Họ chia đảo nhỏ ra làm hai, mỗi người chiếm cứ một phần để kiểm chứng rõ ràng lời cầu nguyện của ai được Chúa nhậm lời.

Lời cầu nguyện mà hai người đồng ý trước hết là cầu nguyện cho có thức ăn. Sáng hôm sau, người thứ nhất thấy nơi phần đảo của mình có nhiều cây ăn trái đang đến mùa thu hoạch, còn bên phần đất của người thứ hai thì không có gì cả.

Một tuần lễ sau người thứ nhất xin cho có người nữ để đến kết hôn vì anh ta cảm thấy cô đơn một mình. Sáng hôm sau vì có tàu bị đắm gần đấy và chỉ có một người sống sót trôi dạt vào phần đất của người thứ nhất và người sống sót này lại là một phụ nữ.

Thế là người thứ nhất lập gia đình, người thứ hai vẫn không thấy có gì cả. Người thứ nhất tiếp tục cầu nguyện cho có con cái, nhà ở và quần áo đầy đủ và anh được mọi sự như ý, nhưng phần bên đất của người thứ hai cũng chưa thấy có gì cả.

Cuối cùng người thứ nhất xin cho có tàu đến cứu đem toàn gia đình vào đất liền và anh được như ý nguyện. Vì ngày sau đó có tàu hàng đi ngang qua ghé vào đảo. Người thứ nhất vui mừng lên tàu với trọn cả gia đình mình, thì bỗng anh nghe tiếng từ trời phán xuống rằng:

- Còn người thứ hai kia thì sao. Con bỏ anh ta lại đảo hoang này một mình à.

Người thứ nhất nhanh nhẹn trả lời:

- Thưa Ngài, đây là kết quả của lời cầu nguyện của riêng tôi thì tôi được hưởng. Anh kia đã cầu nguyện nhưng không được gì cả thì anh phải đành chịu vậy chứ sao.

Tiếng lạ từ trời cao trả lời:

- Con lầm rồi. Tất cả những gì con đang hưởng không phải do lời cầu nguyện của riêng con. Người kia mà con muốn bỏ lại trên đảo hoang này đã cầu nguyện suốt những ngày qua và anh ta chỉ cầu nguyện có một ý mà thôi, và ta đã lắng nghe lời cầu nguyện của anh kia chứ không phải lắng nghe lời cầu nguyện của con đâu.

Người thứ nhất tò mò hỏi nhanh:

- Vậy anh kia đã cầu nguyện điều gì?

Tiếng lạ đáp lại:

- Anh ta đã cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, xin Chúa nhậm lời cầu nguyện của anh bạn con bên cạnh.

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðó là câu chuyện vui của thầy Andrê. Xin Chúa nhậm lời cầu nguyện của anh bạn con bên cạnh.

Có hai cách thức cầu nguyện: Có lời cầu nguyện của người vị tha của một tâm hồn biết nghĩ đến nhu cầu của kẻ khác; và có lời cầu nguyện của người ích kỷ chỉ nghĩ đến cái lợi của chính bản thân mình mà thôi. Khi gặp hoạn nạn, người ta có khuynh hướng chia sẻ liên đới với nhau, và thật không có gì đáng ghét cho bằng người sống ích kỷ ngay cả trong trường hợp gặp hoạn nạn như thái độ sống của người thứ nhất trong câu chuyện trên.

Biết bao lần chúng ta được hưởng nhờ lời cầu nguyện của anh chị em khác, họ đã dâng hy sinh đau khổ của họ để cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, cho chúng ta được sống an vui hạnh phúc. Khi hưởng được những thành quả tốt đẹp ấy chúng ta có nhớ đến những người đã âm thầm dâng lời cầu nguyện cho chúng ta hay không?

Lạy Chúa, xin giúp con từ bỏ tính ích kỷ của mình trong mọi sự và giúp con dâng lời cầu nguyện hướng về những anh chị em xung quanh, cho những nhu cầu của những anh chị em xung quanh.

Xin Chúa thương chúc lành cho tất cả chúng con hôm nay và mãi mãi. Amen.

Trích từ : Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày
http://vntaiwan.catholic.org.tw/phutcau4/4phut097.htm

+ Cái giếng cũ
+ Lắng nghe tiếng thì thầm