Skip to main content

Những lời đẹp lòng Chúa

Thiên Chúa không chờ đợi nơi con người điều gì khác hơn là tấm lòng khiêm tốn ăn năn quay trở về với Ngài.
Những lời đẹp lòng Chúa
Thiên Chúa không chờ đợi nơi con người điều gì khác hơn là tấm lòng khiêm tốn ăn năn quay trở về với Ngài.

Một cha sở kia nằm mơ thấy Chúa Giêsu đến thăm giáo dân đang tụ họp nhau trong nhà thờ, rồi khi Chúa Giêsu từ giã họ ra đi, vẻ mặt Chúa thật là vui mừng hân hoan. Tò mò, cha chạy theo hỏi Chúa:
- Lạy Chúa, tại sao Chúa ra đi vui vẻ mừng rỡ như vậy.
Chúa đáp:
- Vì có nhiều người nói những lời hết sức đẹp ý Ta.
- Thưa Chúa, những lời nào vậy? Những lời chúc tụng ngợi khen Chúa ư?
Chúa lắc đầu. Cha sở vội nói tiếp:
- À con biết rồi, họ nói những lời cảm tạ tri ân Chúa phải không?
- Cũng không đúng nữa.
Không chịu thua, cha sở hỏi tiếp:
- Hay là những lời cầu xin Chúa ban ơn này nọ cho họ.
Chúa Giêsu lắc đầu:
- Con đoán sai cả rồi. Ta nghĩ là con dư sức biết họ nói gì với Ta chớ.
Bấy giờ cha sở mới dịu giọng thưa Chúa:
- Con đành chịu thua thôi. Xin Chúa vui lòng cho con biết giáo dân của con đã nói gì với Chúa mà làm cho Chúa vui mừng hân hoan như vậy.
Chúa Giêsu nhìn cha sở mỉm cười và nói:
- Họ đã nói với ta: "Lạy Chúa, xin thương tha thứ tội lỗi chúng con".

Quý vị và các bạn thân mến,

"Lạy Chúa, xin thương tha thứ tội lỗi chúng con". Ðó là những lời con người nói lên đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Ngài không chờ đợi nơi con người điều gì khác hơn là tấm lòng khiêm tốn ăn năn quay trở về với Ngài. Trong cuộc đời rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã thể hiện tình yêu thương của Thiên Chúa Cha đối với con người qua việc tha thứ tội lỗi cho họ. Ngài đã mạc khải cho họ biết Thiên Chúa Cha sẽ vui mừng biết là chừng nào khi gặp lại con người tội lỗi khiêm tốn mở miệng xin Ngài tha thứ.

Như người đàn bà tìm lại được đồng tiền đã mất. (x. Lc 15:8-10)

Như người cha mở tiệc ăn mừng khi đứa con hoang quay về khiêm tốn thưa: "Con không đáng làm con cha nữa". (x. Lc 15: 11-32)

99 người lành không làm cho Thiên Chúa vui mừng bằng một người tội lỗi ăn năn trở lại. (x. Lc 15:4-7)

Thử hỏi còn gì phấn khởi cho chúng ta khi biết rằng Thiên Chúa vẫn luôn sẵn sàng tha thứ.

Phải, mỗi người chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, nhờ tình thương và ân sủng của Thiên Chúa chúng ta mới đáng được như chúng ta đang là và chúng ta hãy sống làm sao để ân sủng của Chúa không trở nên vô ích trong cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận thân phận yếu hèn của mình mà cần đến ân sủng và sự tha thứ của Chúa.

Xin cho đời con trở thành một bài ca tôn vinh tình thương của Chúa, vì Chúa là Ðấng toàn năng đã làm nơi chúng con những điều kỳ lạ, đã tha thứ cho chúng con và nâng chúng con lên như những con cái quý mến của Chúa.

Lạy Chúa, xin thương tha thứ mọi tội lỗi chúng con. Amen.

Trích trong: Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày
http://vntaiwan.catholic.org.tw/phutcau4/4phut086.htm

+ Khiêm nhường
+ Thiên Chúa đang làm điều mới