Skip to main content

Lạy Chúa, chủ thời gian

Lạy Chúa, chủ thời gian, Xin cho con luôn sẵn sàng dâng cho Chúa thì giờ Chúa cho con.
A - A+
Lạy Chúa, chủ thời gian
Lạy Chúa, chủ thời gian, Xin cho con luôn sẵn sàng dâng cho Chúa thì giờ Chúa cho con.
Lạy Chúa, chủ thời gian,
Xin cho con luôn sẵn sàng dâng cho Chúa
thì giờ Chúa cho con.

Lạy Chúa, chủ thời gian,
Xin giúp con tìm mỗi ngày

Thì giờ để gặp Chúa và lắng nghe người khác,

Thì giờ để thán phục và nghỉ ngơi,

Thì giờ để im lặng và dừng lại,

Thì giờ để mỉm cười và cảm tạ,

Thì giờ để suy nghĩ và thứ tha,

Thì giờ để yêu thương và cầu nguyện.

Lạy Chúa, chủ thời gian,
Con xin dâng cho Chúa mỗi giờ trong ngày
và mỗi ngày trong cuộc sống,
cho đến lúc cuối cùng của đời con.

Hiền Hòa chuyển dịch
12 - 09 - 2004
http://www.simonhoadalat.com/LangDongTamHon/TapI-NamC/QN25c_HH.htm

+ Khi đời không mỉm cười
+ Thiên Chúa nói với chúng ta thế nào