Skip to main content

Lạy Chúa, giữa thế giới bối rối...

Lạy Chúa, giữa thế giới đang tìm tòi, Xin tập trung sức con người cho công trình Chúa.
Lạy Chúa, giữa thế giới bối rối...
Lạy Chúa, giữa thế giới đang tìm tòi, xin tập trung sức con người cho công trình Chúa.

Lạy Chúa, giữa thế giới bối rối,
Xin ban lời Chúa cho người nầy và người nọ.

Lạy Chúa, giữa thế giới tán loạn,
Xin cho mỗi người tìm lại sự thống nhất.

Lạy Chúa, giữa thế giới bị chất vấn,
Xin cho trẻ em,
người nữ và người nam biết tự hỏi nội tâm mình.

Lạy Chúa, giữa thế giới đang tranh đua,
Xin cho chúng con biết dừng chân.

Lạy Chúa, giữa thế giới đang tìm tòi,
Xin tập trung sức con người cho công trình Chúa.

Lạy Chúa, giữa thế giới không chuẩn đích,
Xin giúp những ai muốn tuyên xưng danh Chúa.

Lạy Chúa, giữa thế giới sống nhịp tức thì,
Xin cho chúng con biết nhẫn nại.

Xin cho chúng con khát khao tình yêu vững bền,
và biết tạo điều kiện để có thể chung sống.
Xin Chúa nhớ lời Giao ước,
và cho chúng con biết hợp tác cho vẻ đẹp thế giới.

Xin mở tai, mắt, môi, mũi, cảm giác và lòng chúng con ...

Hiền Hoà chuyển dịch
31-05-2004
http://www.simonhoadalat.com/LangDongTamHon/TapI-NamC/LeBaNgoiC_HH.htm

+ A, B, C... Chúa hãy ghép thành kinh
+ Kinh sáng của người thợ giày