Skip to main content

Tám câu Kinh thánh nói về lòng khoan dung của Thiên Chúa

Thiên Chúa giàu lòng thương xót và Kinh thánh đầy dẫy những đoạn nói về lòng khoan dung của Chúa.
Tám câu Kinh thánh nói về lòng khoan dung của Thiên Chúa
Thiên Chúa giàu lòng thương xót và Kinh thánh đầy dẫy những đoạn nói về lòng khoan dung của Chúa.

Thiên Chúa giàu lòng thương xót và Kinh thánh đầy dẫy những đoạn nói về lòng khoan dung của Chúa.

Nhiều khi chúng ta phạm tội chống lại Thiên Chúa, chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta. Suy nghĩ này có thể xuất phát từ quan điểm cho rằng Thiên Chúa báo thù, sẵn sàng đánh gục mọi tội nhân.

Tin vui cho chúng ta đó là Thiên Chúa không báo thù và muốn tha thứ cho chúng ta nhiều hơn, Ngài sẵn sàng nâng đỡ chúng ta khi vấp ngã.

Dưới đây là một tuyển hợp những câu Kinh thánh làm nổi bật vẽ đẹp lòng khoan dung của Thiên Chúa.

1. “Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính” (1Ga 1,9).

2. “Ta sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm và việc gian ác của chúng nữa” (Dt 10,17).

3. “Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô” (Eph 4,31-32).

4. "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em” (Mt 6,14).

5. “Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xoá bỏ tội lỗi cho anh em. Như vậy thời kỳ an lạc mà Đức Chúa ban cho anh em sẽ đến, khi Người sai Đấng Ki-tô Người đã dành cho anh em, là Đức Giê-su” (Cv 3,19-21).

6. “Chúa Thượng là Thiên Chúa chúng con có lòng xót thương và hay tha thứ, vì chúng con đã phản nghịch cùng Ngài” (Đn 9,9)

7. “Thần minh nào sánh được như Ngài, Đấng chịu đựng lỗi lầm, Đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài? Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa” (Mik 7,18).

8. “Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu” (Eph 1,7-8).


Aleteia
Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng
https://gpquinhon.org/q/tu-duc/tam-cau-kinh-thanh-noi-ve-long-khoan-dung-cua-thien-chua-3464.html

+ Bản chất con người là được cứu vớt
+ Lòng bao dung của Thiên Chúa