Skip to main content

Tôi sẽ SỐNG nhiều hơn

Tôi sẽ làm nhiều hơn là sống tốt – Tôi sẽ sống tốt vì một lý tưởng.
Tôi sẽ SỐNG nhiều hơn
Trong cuộc sống, lòng quyết tâm mãnh liệt là cảm xúc bạn cần có để tiến lên phía trước. Để đạt được hiệu quả, bạn hãy thử tìm hiểu những điều sau đây:

💗 Tôi chỉ là một con người nhưng tôi là chính tôi.

💗 Tôi không thể làm tất cả mọi việc nhưng tôi có thể làm được một việc gì đó.

💗 Và những gì tôi có thể làm, tôi nên làm.

💗 Và những gì tôi nên làm, tạ ơn Chúa, tôi sẽ làm.

💗 Tôi sẽ làm nhiều hơn là sống theo bổn phận – Tôi sẽ tham gia hết mình.

💗 Tôi sẽ làm nhiều hơn là quan tâm – Tôi sẽ giúp đỡ.

💗 Tôi sẽ làm nhiều hơn là tin tưởng – Tôi sẽ thực hiện.

💗 Tôi sẽ làm nhiều hơn là sòng phẳng – Tôi sẽ tốt bụng.

💗 Tôi sẽ làm nhiều hơn là mơ ước – Tôi sẽ làm việc.

💗 Tôi sẽ làm nhiều hơn là chỉ dạy – Tôi sẽ đem lại nguồn cảm hứng.

💗 Tôi sẽ làm nhiều hơn là kiếm tiền – Tôi sẽ làm giàu.

💗 Tôi sẽ làm nhiều hơn là cho đi – Tôi sẽ cống hiến.

💗 Tôi sẽ làm nhiều hơn là sống – Tôi sẽ trưởng thành.

💗 Tôi sẽ làm nhiều hơn là nói – Tôi sẽ hành động.

💗 Tôi sẽ làm nhiều hơn là sống tốt – Tôi sẽ sống tốt vì một lý tưởng.

Chicken Soup for The Soul 14
Jack Canfiel & Mark Victor Hansen