Skip to main content

Hạnh phúc là khi…

Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết. - Khuyết danh.
Hạnh phúc là khi…
Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng. - Khuyết danh.

– Phán xét ít lại, chấp nhận nhiều hơn.

– Phàn nàn ít lại, trân trọng nhiều hơn.

– Suy nghĩ ít lại, cảm nhận nhiều hơn.

– Nói ít lại, lắng nghe nhiều hơn.

– Bớt đi khó chịu, mỉm cười nhiều hơn.

– Sợ hãi ít lại, yêu thương nhiều hơn.

Cách đơn giản để hạnh phúc chính là trân trọng những gì mình đang có.

Và Hạnh Phúc Chính Là Khi…

– Bạn lầm lỗi, có người hiểu và thứ tha cho bạn đó là hạnh phúc.

– Bạn mệt, có người lo lắng cho bạn đó là hạnh phúc.

– Bạn lạnh, có người ôm lấy bạn đó là hạnh phúc.

– Bạn khóc, có người an ủi bạn đó là hạnh phúc

– Bạn nghèo, có người không rời bạn đó là hạnh phúc.

– Bạn sai, có người bao dung bạn đó là hạnh phúc.

– Hạnh phúc yêu thương được tha nhân và có điều gì đó để hi vọng.

– Và hạnh phúc không phải là được rất nhiều người thương mà là Thương được rất nhiều người…!!!

Nguồn sưu tầm.

+ Một góc nhìn khác
+ 27 điều “cần và đủ” cho cuộc sống của bạn