Skip to main content

Lạy Chúa, xin giúp chúng con xây dựng Giáo Hội...

Ước gì xã hội chúng con lành mạnh hơn, Giáo Hội chúng con thánh thiện hơn, nhờ có những con người khỏe mạnh, khôn ngoan và tràn đầy ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con xây dựng Giáo Hội...
Ước gì xã hội chúng con lành mạnh hơn, Giáo hội chúng con thánh thiện hơn, nhờ có những con người khỏe mạnh, khôn ngoan và tràn đầy ơn Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con dựng xây Giáo Hội thành nơi sống tốt
Nơi người ta có thể hít thở, nói những gì mình nghĩ
Một GIÁO HỘI CỦA TỰ DO.
Một Giáo Hội biết lắng nghe trước khi nói, đón nhận trước khi đánh giá,
Tha thứ mà không muốn lên án, loan báo hơn là cáo buộc
Một GIÁO HỘI CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT..

Một Giáo Hội nơi người đơn thuần nhất trong đám anh em sẽ hiểu những gì người khác nói,
Nơi người khôn ngoan nhất trong các nhà lãnh đạo sẽ biết rằng anh ta không biết gì
Nơi mọi người sẽ tự biểu hiện,
Một GIÁO HỘI CỦA SỰ KHÔN NGOAN.

Một Giáo Hội là nơi Chúa Thánh Thần có thể thúc giục
Bởi vì tất cả mọi thứ đã không được dự tính , điều chỉnh và quyết định trước.
Một GIÁO HỘI KHAI MỞ

Một Giáo Hội là nơi táo bạo để tạo cái mới
mạnh mẽ hơn thói quen làm như trước đây
Một GIÁO HỘI LỮ HÀNH

Một GIÁO HỘI mà người ta sẽ không nói rằng
« HÃY XEM CÁCH HỌ TỔ CHỨC"
nhưng "HÃY XEM CÁCH HỌ YÊU THƯƠNG NHAU »

Lời nguyện « được sai đi » của Cha Pierre
hưu dưỡng – Magadala
Quốc Việt dịch thuật

http://www.simonhoadalat.com/LangDongTamHon/TapIII-NamA/34XayGioaHOi.htm

+ Thiên Chúa nói với chúng ta thế nào
+ Những lúc con mệt mỏi