Skip to main content

Đáng buồn thay

Ngày nay nhiều Kitô hữu không những không dám nói về Chúa cho người khác, mà còn sống hời hợt với một lòng tin mập mờ về Chúa nữa. Còn bạn thì sao?
Đáng buồn thay
Ngày nay nhiều Kitô hữu không những không dám nói về Chúa cho người khác, mà còn sống hời hợt với một lòng tin mập mờ về Chúa nữa. Còn bạn thì sao?

Thiên Chúa của bạn vĩ đại đến mức nào?

Một người hoài nghi so sánh một kịch sĩ và một người tin Chúa như thế này:

"Người kịch sĩ trình bày câu chuyện tiểu thuyết mà như là chuyện có thật. Còn người tin Chúa lại thường trình bày chân lý như là chuyện tiểu thuyết."

Một người vô thần loại cực đoan tấn công người tin Chúa bằng lời tố cáo sau đây:

"Các anh nói rằng Chúa của các anh là Ðấng toàn năng, và Chúa đã tạo nên trời đất. Các anh nói rằng Chúa là Thượng Ðế nhân từ đã sai Con của Ngài xuống thế gian hy sinh chuộc tội cho mọi người, và sau ba ngày Chúa đã sống lại. Các anh nói rằng nhờ lòng tin nơi Chúa, con người có thể có một đời sống mới giá trị hoàn toàn, với an bình, thương yêu và vui mừng, rằng đời sống sẽ có ý nghĩa và mục đích với cả đảm bảo về cuộc đời vĩnh hằng nữa.

Các anh chỉ nói dối, và chính các anh biết rõ mình nói dối.

Vì nếu các anh thật sự tin những điều các anh nói, thì chắc các anh chẳng ngại gì phải trả những giá thật đắt để nói cho mọi người biết về Chúa.

Các anh chủ trương rằng những gì các anh tin là những điều quan trọng nhất trên trần gian này. Nhưng dường như không có vẻ như vậy. Vì các anh cũng không nhiệt tâm hay phấn khởi gì cho lắm."

Ðáng buồn thay vì lời của người vô thần đó! Người đời có lý mà trách chúng ta sao quá hững hờ với một Tin Mừng cứu rỗi quan trọng như vậy.

Thánh Phaolô ngày xưa khi gặp Chúa đã đem trọn cuộc đời mình, không ngại gian khổ, để truyền rao Tin Mừng cho tất cả mọi nơi mà ngài có thể đi tới được. Ngài đã hy sinh tính mạng cho công cuộc truyền giáo nầy.

Ngày nay nhiều Kitô hữu không những không dám nói về Chúa cho người khác, mà còn sống hời hợt với một lòng tin mập mờ về Chúa nữa.

Tại sao vậy? Có lẽ vì chưa thật biết Chúa và chưa nắm vững được ý nghĩa thật của cuộc đời tin theo Chúa đó thôi.

Còn bạn thì sao?

Trích từ Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
http://vntaiwan.catholic.org.tw/giotnuoc/giot108.htm

Đừng trở thành bàn tay bại xụi của Chúa

Thiên Chúa phải vô cùng đau khổ và chúng ta vô tình trở thành bàn tay bại xụi của Chúa Giêsu vì không “cử động được” như ý Ngài muốn. đọc tiếp...