Skip to main content

Cái đuôi hạnh phúc

Hạnh phúc cũng giống như chiếc đồng hồ, loại ít phức tạp nhất là loại ít hỏng nhất. (Khuyết danh)
Cái đuôi hạnh phúc
Một cách đơn giản để hạnh phúc là trân trọng những gì mình đang có. – Khuyết danh –

Một lần, có một chú mèo nhỏ cứ đuổi theo cái đuôi của mình. Chú mèo cứ đuổi mãi, đuổi mãi, và tất nhiên, không thể túm được cái đuôi. Một bác mèo già hơn đi qua, đứng nhìn một lúc rồi hỏi: “Này, mèo con, sao lại cứ đuổi theo cái đuôi của mình thế?”

Mèo con đáp: “Cháu nghe nói là có hạnh phúc ở trong cái đuôi, cháu cần phải bắt được nó”.

Bác mèo già đứng nhìn một lúc nữa, rồi nói:

-Bác cũng từng đuổi theo cái đuôi của mình và cho rằng bác sẽ tìm thấy hạnh phúc ở đó. Nhưng rồi bác nhận ra rằng bác không cần phải đuổi theo nó, vì bác đi đâu nó cũng tự động đi theo.

Rồi bác mèo già đứng dậy và bỏ đi, với cái đuôi lúc lắc theo sau.

_____ Thục Hân (dịch) __