Skip to main content

Bản năng yêu thương của bạn, hãy giữ lấy

Nếu bạn phán xét người khác, bạn chẳng còn thời gian để yêu thương họ nữa. – Mẹ Teresa.
Bản năng yêu thương của bạn, hãy giữ lấy
Chúng ta yêu thương không phải bởi tìm được người hoàn hảo, mà bởi học được cách nhìn người không hoàn hảo một cách hoàn hảo. – Khuyết danh.

  • Chúng ta yêu thương không phải bởi tìm được người hoàn hảo, mà bởi học được cách nhìn người không hoàn hảo một cách hoàn hảo. – Khuyết danh.

Một người đàn ông phát hiện ra con bò cạp đang chơi vơi trong nước.

Ông ta quyết định đưa tay ra cứu nó, nhưng chính con bò cạp đó lại cắn ông ta.

Vẫn cố gắng vớt con bò cạp ra khỏi nước, người đàn ông đó lại bị cắn nữa.

Một người khuyên ông không nên cứu nó nữa.

Nhưng người đàn ông trả lời rằng :

“Bản năng tự nhiên của bò cạp là cắn. Bản năng tự nhiên của tôi là yêu thương. Vậy tại sao tôi phải từ bỏ bản năng yêu thương chỉ vì bản tính tự nhiên của bò cạp?”

Vì thế xin đừng từ bỏ tin yêu, đừng đánh mất lòng tốt, sự hào hiệp của chính bạn, ngay cả khi những người xung quanh có làm bạn đau lòng.

_____Sưu tầm__

Sự lương thiện cứu sống cuộc đời chúng ta

Trên con đường nhân sinh dài đằng đẵng, sự lương thiện chính là kim chỉ nam trong lòng mỗi con người... và nhờ vậy chúng ta sẽ không bị lầm đường lạc lối mà rơi vào tử lộ. đọc tiếp...