Skip to main content

Chúa Kitô sống trong tôi

Tất cả cuộc sống của ta là phải thể hiện điều này: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi”.
A - A+
Chúa Kitô sống trong tôi
Nếu sự sống trong tôi là sự sống của Chúa và là chính Chúa sống trong tôi thì mọi tư tưởng, ý hướng và hành động của tôi đều phải xuất phát từ sự sống ấy và phù hợp với sự sống ấy.

Chúa Kitô Sống Trong Tôi

(Gal 2,20)

Đó không phải là một lời nói hoa mỹ hay một mộng tưởng hão huyền, nhưng là sự thực sâu xa nhất và thiết yếu nhất của đức tin và đời sống chúng ta. Bởi vì khởi đầu và tất cả cuộc sống chúng ta là được đóng đinh vào thập giá với Chúa Kitô (Gal 2,19), tham dự vào cái chết của Chúa, được mai táng với Chúa, tham dự vào sự sống lại của Chúa và sống một cuộc sống mới (Rom 6,3-11). Cái đã bị đóng đinh vào thập giá và đã chết đi là con người cũ, con người nô lệ cho tội lỗi. Còn sự sống mới là sự sống của Chúa Kitô phục sinh được truyền vào trong ta là do Thánh Thần: "Thiên Chúa đã gởi Thần của Con Ngài vào lòng ta để kêu lên: "Ba, Cha". "Thần của Con" không chỉ cho ta sự sống của Con mà còn cho ta tất cả quyền làm con và thừa tự của Chúa (Gal 4,4-7). Vì chưng sự sống với Chúa Kitô, nên chính là ta đã mặc lấy Chúa Kitô (Gal 3,27), đã nên đồng hình đồng dạng với Người, ta được ở trong Người và Người ở trong ta (Gio 15).

Tất cả cuộc sống của ta là phải thể hiện điều này: "Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi". Sự sống là nguyên lý của mọi hành động. Chết thì không làm gì được nữa. Nếu sự sống trong tôi là sự sống của Chúa và là chính Chúa sống trong tôi thì mọi tư tưởng, ý hướng và hành động của tôi đều phải xuất phát từ sự sống ấy và phù hợp với sự sống ấy. Suốt cuộc đời ta là một cuộc đóng đinh con người cũ và mặc lấy con người mới, mặc lấy Chúa Kitô, nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Sự sống mới mà ta chung với Chúa Kitô là Thánh Thần. Để cho Chúa Kitô sống trong ta chính là để cho Thánh Thần khiến ta hành động (Gal 5,25). Giết chết con người cũ và mặc lấy con người mới không phải là hai động tác, và chỉ là mặt lõm và mặt lồi của cùng một động tác, ví như khi ta thu âm một bài mới trên băng từ thì đồng thời những gì được ghi trước bị xóa đi. Cuộc sống trong ta chỉ có thể là một, nếu ta theo Thánh Thần tức là giết chết con người cũ. "Nếu anh em sống theo xác thịt thì anh em sẽ phải chết, còn nếu anh em nhờ Thánh Thần mà giết chết những hành động của xác thịt thì anh em được sống" (Rom 8,5-13). Chúa Kitô ở trong ta bằng Thánh Thần của Ngài. Hoa trái của Thánh Thần và hoa trái của xác thịt trái ngược nhau, có trái ngọt của Thánh Thần thì không có trái đắng của xác thịt, và ngược lại (Gal 5,19-24).

Để dễ hiểu và dễ góp phần cho Chúa sống trong ta, có thể phân ra nhiều bình diện:

1) Bình diện hữu thể là ơn thánh sủng, tức là tình trạng tâm hồn sạch tội. Thánh Thần và tội không thể ở trong ta cùng một lúc. Sạch tội là được Thánh Thần ngự trị. Đó là hiệu quả của bí tích rửa tội, giải tội và sự sám hối liên lỉ hằng ngày.

2) Bình diện ý hướng: Để cho Thánh Thần hành động tức là ý hướng phải phù hợp với Thánh Thần, ý hướng ấy không thể nhắm vào cái gì hay ai khác ngoài việc làm vinh danh Chúa và phục vụ anh em. Hành động xuất phát từ Thánh Thần thì xuất phát từ lòng mến Chúa và yêu người, nên không thể nhắm tới mục đích nào khác.

3) Bình diện tiêu chuẩn và cách thức: đường lối và cách thức hành động của Thánh Thần chính là những "hoa trái của Thánh Thần" mà thánh Phaolô kể ở Gal 5,22-24, và những tính cách của bác ái kể ở Cor 13,4-7.

Vậy thì muốn để cho Chúa Kitô sống trong ta, ta cần sám hối mỗi ngày và kiểm điểm, điều chỉnh ý hướng và cách thức hành động của mình hằng ngày.

Trích từ Những Mẩu Bánh Vụn
Linh Mục Nguyễn Công Đoan, SJ, Việt Nam
https://vntaiwan.catholic.org.tw/congdoan/chuakito.htm

Tách nước tràn đầy

Con người càng được Thiên Chúa lấp đầy, con người càng tìm thấy bình an và hạnh phúc đích thực. đọc tiếp...