Skip to main content

Gương xấu dịp tội

Chúng ta cần sống theo những chân lý Tin mừng Chúa dạy và góp phần xây dựng xã hội này ngày nên tốt đẹp hơn như lòng Chúa mong ước.
Gương xấu dịp tội
Tin mừng Chúa nhật hôm nay tóm lại hai điều Chúa dạy: Thứ nhất, đừng làm gương xấu cho người khác. Thứ hai, phải loại bỏ những nguyên nhân làm cho mình phạm tội.

Thưa anh chị em,

Chúa Nhật XXVI - Thường Niên - Năm B

Lời Chúa: Mc 9, 38-43.45.47-48


Hôm ấy, ông Gioan nói với Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”. Ðức Giêsu bảo: “Ðừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.

Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Ðấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.

Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt”.
tóm lại hai điều Chúa dạy: Thứ nhất, đừng làm gương xấu cho người khác. Thứ hai, phải loại bỏ những nguyên nhân làm cho mình phạm tội.

Nhân loại ngày nay sống văn minh tiến bộ hơn, thành công trong nhiều lãnh vực hơn. Ngay trong đất nước Việt nam, chúng ta có dịp đi đến những vùng quê hẻo lánh, đâu đâu cũng thấy hàng chữ, “làng văn hóa, thôn văn hóa”. Thế nhưng mà những tội ác, những tệ nạn xã hội ngày mỗi gia tăng. Còn trong những phương tiện truyền thông, trên mạng lưới Intenét, cung cấp cho chúng ta một kho tàng kiến thức phong phú đa dạng, nhưng không thiếu những thước phim, những quảng cáo không lành mạnh.

Ngay trong môi trường gia đình, cha mẹ là thầy cô giáo đầu tiên giáo dục con cái mình nên những con người tốt, để cống hiến cho Giáo hội và xã hội, ấy thế mà có những ông bố sáng sỉn chiều say, có những bà mẹ số đề đỏ đen, sống bê tha không đạo đức, làm gương xấu cho con cái, mà đôi khi cha mẹ không hề hay biết.

Ví dụ như: Có những phụ huynh ngày Chúa nhật tổ chức cho con cái mình đi chơi, bỏ lễ, bỏ học giáo lý luôn. Có những phụ huynh thường xuyên dẫn con mình đi lễ trễ. Có một vài đứa bé xưng tội, thưa cha! Con có xem phim ảnh xấu, xem những chuyện bậy bạ. Cha hỏi, con xem ở đâu. Dạ! ở trong điện thoại của ba mẹ con.

Nơi học đường, thầy cô giáo dạy học chạy theo thành tích. Hàng chữ “Tiên học lễ, hậu học văn”, xem ra phát động cho có hình thức thôi, chứ thầy cô giáo không mấy quan tâm, vì thế làm cho học trò thiếu tín nhiệm. Nhiều gia đình trẻ ngày hôm nay gây đổ vỡ ly thân, ly dị, khiến cho giới trẻ nghi ngờ tình yêu…

Như vậy, người có trách nhiệm dậy dỗ và hướng dẫn cần đề phòng những ảnh hưởng xấu làm băng hoại bản thân và con cái. Những ảnh hưởng xấu dễ len lỏi vào cuộc đời người trẻ qua sách báo, phim ảnh xấu và các mạng lưới điện tử. Nếu cha mẹ không quan tâm đủ, con cái sẽ dễ dàng bị lôi cuốn vào những điều không hay không tốt.

Chúa Giêsu tỏ ra rất nặng lời với những ai làm gương xấu: "Thà buộc cối đá vào cổ ném xuống biển còn hơn" (Mc 9,42). Nếu người nào làm gương xấu, nên cớ vấp phạm cho người khác, thì Chúa sẽ tính tội người ấy nặng hơn.

Nhưng "những ai làm phúc cho người khác dù chỉ là một ly nước lã thôi, nhưng vì lòng yêu mến Chúa, thì Ngài sẽ ghi công thưởng phúc ở đời sau" (Mc 9,41).

Tiếp đến, Chúa dạy phải dứt bỏ mọi nguyên nhân đưa đến phạm tội, vì tội lỗi sẽ làm cho con người mất hạnh phúc Nước Trời mai sau. Để dễ hiểu hơn, Chúa đưa ra một dẫn chứng cụ thể: nếu tay, chân, mắt, làm cớ cho con vấp phạm, thì hãy chặt tay, móc mắt đi, vì thà mất một tay, một chân, một mắt mà còn được vào Nước trời, còn hơn đầy đủ bộ phận mà phải sa hỏa ngục. Chúa không có ý nói chặt tay, chặt chân, móc mắt theo nghĩa thể lý, nhưng là hãy lánh xa dịp tội.

Nhưng nếu những người lớn hay ai đó làm cớ cho chúng ta phạm tội, thì bằng mọi giá, chúng ta phải tránh xa những người đó, cho dù có bị mất lòng. Vì thà được lòng Thiên Chúa còn hơn được lòng người thế gian.

Hay khi chúng ta làm bạn với ai đó, lần nào đi chơi với người ấy, cũng dễ phạm tội, hay làm những điều bất chính, thì chúng ta phải cắt đứt ngay tình bạn đó, cho dù có phải tổn thương tình nghĩa với nhau. Vì thà chịu đau khổ một chút trên chốn dương gian này, còn hơn là phải chịu khổ hình dài ngày nơi chốn luyện tội.

Giáo lý Công giáo ngay từ xa xưa câu đầu tiên có viết: Mục đích ta sống ở đời này để nhận biết, thờ phượng, kính mến Đức Chúa Trời là cha chúng ta, và thương yêu mọi người như anh em, cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp, cho ngày sau được hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Xây dựng một xã hội tốt đẹp có nghĩa là chúng ta ăn ngay ở lành, làm những điều hữu ích cho xã hội, đặc biệt làm gương sáng cho thế hệ con cháu chúng ta. Đồng thời, đối với bản thân, chúng ta nên lánh xa những dịp tội, lánh xa những dịp làm chúng ta dễ phạm tội mất lòng Chúa.

Vì thế, tất cả những gì chúng ta đang có như: địa vị chức quyền, bạn bè thân hữu, tương lai, sự nghiệp.... là những điều kiện thiết yếu cần phải có trong đời sống. Nhưng nếu những nhu cầu ấy nên duyên cớ đưa đẩy chúng ta dễ phạm tội, làm mất phần rỗi linh hồn, thì chúng ta hãy cương quyết từ bỏ, cho dù có phải thiệt thòi đến đâu đi nữa, vì như lời Chúa nói: " Nếu lợi lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì?" (Mt, 16, 26).

Là những người sống đạo yêu thương, chúng ta cố gắng sống thánh hóa bản thân và mưu ích cho anh em đồng loại. Vì thế, chúng ta cần sống theo những chân lý Tin mừng Chúa dạy và góp phần xây dựng xã hội này ngày nên tốt đẹp hơn như lòng Chúa mong ước. Amen.

Chúa Nhật XXVI - Thường Niên - Năm B

Diệt trừ gương xấu

Chính vì gương xấu của người nầy gây ảnh hưởng tai hại lên nhiều người khác nên Chúa Giê-su kịch liệt bài trừ. đọc tiếp...