Skip to main content

Chọn hành trình hay chọn đích đến?

Trở thành phiên bản xuất sắc nhất bạn sinh ra để làm! Vì thế hãy trân trọng con đường của bạn. Hãy biết ơn hành trình của bạn.
Chọn hành trình hay chọn đích đến?
Chính trong hành trình theo đuổi những điều thực sự ý nghĩa với bạn là lúc bạn khám phá ra những bất ngờ và tận hưởng ý nghĩa của việc bạn có mặt trên đời!
  • Chính trong hành trình theo đuổi những điều thực sự ý nghĩa với bạn là lúc bạn khám phá ra những bất ngờ và tận hưởng ý nghĩa của việc bạn có mặt trên đời!


Ước gì mình có thể ‘nhảy cóc’ qua tất cả những vất vả, thách thức để đến thẳng cái đích mình muốn đến!” Tôi hiểu. Ai trong chúng ta cũng đôi lần có suy nghĩ như vậy! Nhất là khi con đường ta đi đang gập ghềnh!

Thế nhưng bạn thân mến, chính trong hành trình đến với ước mơ của mình là lúc bạn phát triển và trở thành phiên bản xuất sắc nhất của chính mình!

Thực tế là nếu như bạn đợi đến một ngày bạn sẵn sàng, một ngày bạn có đầy đủ các điều kiện bạn cần, một ngày mà mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều hoàn hảo như ý... rồi mới theo đuổi những điều bạn muốn, có lẽ bạn sẽ phải đợi cả đời.

Chính trong hành trình theo đuổi những điều thực sự ý nghĩa với bạn là lúc bạn khám phá ra những bất ngờ và tận hưởng ý nghĩa của việc bạn có mặt trên đời!

Chính trong hành trình... chứ không phải đích đến!

Trở thành phiên bản xuất sắc nhất bạn sinh ra để làm! Chẳng phải đó là lí do đằng sau những nỗ lực của bạn sao? Vì thế hãy trân trọng con đường của bạn. Hãy biết ơn hành trình của bạn.

_____Ruby Nguyễn_____