Skip to main content

Hạnh phúc chính là thỏa mãn với những gì chúng ta đang có

Trong cuộc sống điều gì là quan trọng nhất?
Hạnh phúc chính là thỏa mãn với những gì chúng ta đang có
Có muôn hình vạn trạng điều quan trọng nhất trong cuộc sống, mỗi người đều có một ý riêng. Vậy theo bạn, điều gì mới là quan trọng nhất trong cuộc đời này?

Trong cuộc sống điều gì là quan trọng nhất?

🔘 Người 70 tuổi nhìn người 60 tuổi, trong lòng ngưỡng mộ: “Kể mình có được sức khỏe như người này thì tốt”, sức khỏe là quan trọng nhất.

🔘 Người 60 tuổi lại nhìn người 50 tuổi ngưỡng mộ: “Trên thì có cha mẹ phụng dưỡng, dưới thì có con cái chăm sóc, cuộc sống thật hạnh phúc”, gia đình là quan trọng nhất.

🔘 Người 50 tuổi nhìn người 40 tuổi ngưỡng mộ: “Năm tháng đúng thời hưng thịnh, sự nghiệp thành tựu, tiền đồ vô hạn”, sự nghiệp là quan trọng nhất.

🔘 Người 40 tuổi lại nhìn người 30 tuổi ngưỡng mộ: “Tuổi xuân chớp mắt đã qua đi, tuy bây giờ họ chưa có gì nhưng chỉ cần phấn đấu tất sẽ thành công, muốn gì có đó”, hoài bão là quan trọng nhất.

🔘 Người 30 tuổi lại nhìn người 20 tuổi ngưỡng mộ: “Tuổi xuân phơi phới, sức sống tràn đầy, muốn yêu thì yêu, muốn nhớ thì nhớ”, tình yêu là quan trọng nhất.

Vậy điều gì là quan trọng nhất trong kiếp nhân sinh này?

_____Quốc Việt_____