Skip to main content

Không theo tiêu chuẩn con người

Khi chọn các đồ đệ theo Ngài, Chúa Giêsu không hành động theo những tiêu chuẩn con người trần gian thường áp dụng.
Không theo tiêu chuẩn con người
Thiên Chúa không chọn con người theo những tiêu chuẩn phàm trần, cũng không chọn con người vì những tài năng riêng của họ, nhưng chỉ vì Ngài yêu thương con người và muốn con người cộng tác với Ngài trong công trình tình thương, công trình cứu chuộc.
Chúa Giêsu và các Đồ Đệ
Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines
vntaiwan.catholic.org.tw

Khi chọn các đồ đệ theo Ngài, Chúa Giêsu không hành động theo những tiêu chuẩn con người trần gian thường áp dụng. Lời kêu gọi của Chúa được gởi đến tất cả không kỳ thị; Ngài chọn theo Ngài cả những ai mà dư luận bên ngoài không chấp nhận với thiện cảm. Ðó là điều đã xảy ra, khi Chúa Giêsu kêu gọi người thu thuế Lêvi theo Ngài, như đã được mô tả nơi phúc âm theo thánh Matthêu, chương 9, câu 9 đến câu 13 như sau:

Ði khỏi đấy, Chúa Giêsu thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Chúa bảo ông rằng: “Hãy theo Ta. Không theo tiêu chuẩn con người Ông Matthêu liền đứng dậy và đi theo Chúa. Khi Chúa Giêsu dự tiệc trong nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và kẻ tội lỗi ngồi đồng bàn với Chúa và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisiêu nói với các môn đệ rằng: “Tại sao Thầy các ông ngồi ăn cùng người thu thuế và kẻ tội lỗi?” Nghe những lời ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Người khỏe mạnh không cần đến thày thuốc; chỉ người ốm cần thôi. Các ông hãy đi mà học cho biết ý nghĩa câu này: Ta muốn sự thương xót chứ không muốn lễ vật. Vì Ta đến không phải để gọi kẻ lành, một để gọi kẻ có tội.”

Chúa Giêsu đi ngang qua nơi Lêvi, người thu thuế, đang làm việc. Những người đương thời nhìn vào Matthêu với đôi mắt khinh rẻ, vì đối với họ làm nghề thu thuế là một nghề tội lỗi, gian lận tiền bạc công khai, để được lợi. Họ không thể nghĩ còn điều gì tốt nơi con người Matthêu. Nhưng đối với Chúa thì khác. Ngài nhìn đến Matthêu, biết rõ con người đó như thế nào, và kêu gọi: “Hãy đến theo Ta.” Và Lời Chúa có đủ sức mạnh biến đổi Matthêu thành con người mới, thành đồ đệ, rồi được chọn vào nhóm 12, trở thành tông đồ của Chúa.

Và trước lời kêu gọi bất ngờ của Chúa, Matthêu đáp trả nhanh nhẹn, từ bỏ nghề nghiệp, từ bỏ tất cả để theo Chúa. Matthêu đã tỏ ra tín thác vào Chúa hết lòng, không còn muốn Chúa giải thích thêm lý do này nọ nữa. Matthêu không hỏi Chúa Giêsu sẽ dẫn đưa mình đến đâu, không hỏi xem Chúa có cơ sở nhà cửa cần thiết, đủ sức bảo đảm tương lai cho mình một cách vững chắc hơn chính nghề nghiệp mình đang thi hành hay không. Không, Matthêu không đặt vấn đề gì cả. Chỉ một lòng tín thác vào Lời Chúa và từ bỏ mọi sự theo Chúa. Matthêu bắt đầu cuộc sống mới. Ðối với mỗi người Kitô chúng ta cũng thế. Ðáp lại lời mời gọi của Chúa, chúng ta bước vào cuộc sống mới, đúng hơn một cuộc phiêu lưu mới với Chúa và chỉ có Chúa mới biết rõ cuộc phiêu lưu đó sẽ đến đâu. Phần người được gọi chỉ biết sống tín thác mà thôi. Ðáp lại thái độ tín thác của Matthêu, Chúa Giêsu đến dùng bữa tại nhà ông, một cử chỉ nói lên ý định Chúa muốn trở thành người thân thiết với Matthêu. Những người xung quanh lúc đó không thể hiểu được hành động của Chúa. Họ trách Chúa đến ăn uống với kẻ tội lỗi. Họ không hiểu Chúa có quyền tha tội, tẩy sạch mọi vết nhơ của quá khứ, biến đổi con người nên mới. Chúa phải quả quyết mạnh mẽ một lần nữa: Ta không đến kêu gọi những kẻ cho mình là công chính, nhưng những người tội lỗi!

Con người nhỏ nhoi hẹp hòi. Thiên Chúa rộng lượng khoan dung. Tội lỗi của con người không ngăn cản Ngài đến với con người, nếu con người có chút thành tâm thiện ý nhìn thấy lúc Ngài đến trong cuộc đời và sẵn sàng đáp lại lời mời gọi.

Thiên Chúa không chọn con người theo những tiêu chuẩn phàm trần, cũng không chọn con người vì những tài năng riêng của họ, nhưng chỉ vì Ngài yêu thương con người và muốn con người cộng tác với Ngài trong công trình tình thương, công trình cứu chuộc.

* * *

Lạy Chúa, xin đến với con, tẩy sạch mọi điều hư đốn tội lỗi nơi con người yếu đuối của con. Xin cám ơn Chúa vì ban cho con thành đồ đệ của Chúa. Amen.

Chúa Giêsu và các Đồ Đệ
Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines
https://vntaiwan.catholic.org.tw/monde/3monde.htm