Skip to main content

Được gọi sống với Chúa

Chúa Giêsu đi ngang qua cuộc sống chúng ta, những người Kitô, những kẻ được gọi là đồ đệ của Ngài, bất ngờ không hẹn trước, ngắn ngủi.
Được gọi sống với Chúa
Với những ai muốn theo làm môn đệ Ngài, chấp nhận chia sẻ vận mệnh Ngài, Chúa Giêsu mời gọi họ đến mà xem, đến sống với Ngài, để có thời giờ đạt đến mức độ trưởng thành, vững mạnh.
Chúa Giêsu và các Đồ Đệ
Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines
vntaiwan.catholic.org.tw

Người tông đồ là kẻ được Chúa kêu gọi, chứ không tự mình chọn Chúa. Người tông đồ còn là kẻ được gọi sống với Chúa, chứ không phải chỉ biết một cách trừu tượng những giáo huấn của Ngài mà thôi. Cần phải có kinh nghiệm sống cá nhân, thân thiết, giữa Chúa, Ðấng kêu gọi, và người được gọi. Cần phải có một sự chia sẻ hoàn toàn số phận của Chúa. Ðặc điểm này được nhắc đến một cách nổi bật trong bài tường thuật của phúc âm theo thánh Gioan chương 1, câu 35-40 như sau:

Hôm sau ông Gioan còn ở đó với hai môn đệ của ông. Nhìn vào Chúa Giêsu đang đi qua, ông nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Nghe vậy, hai môn đệ của ông Gioan liền theo Chúa Giêsu. Chúa quay lại thấy họ đang theo mình, Chúa hỏi: “Các bạn muốn gì?” Các ông thưa: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Chúa trả lời: “Các bạn hãy đến xem: các ông đã đến và đã xem nơi Chúa ở, rồi lưu lại với Chúa ngày hôm ấy; lúc đó là độ giờ thứ mười”. Ông Anrê, em ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan giảng và theo Chúa Giêsu.

_____(Ga 1,35-40)__

Mở đầu bài tường thuật việc Chúa kêu gọi hai môn đệ Gioan và Anrê, phúc âm theo thánh Gioan nhắc đến chi tiết: Chúa Giêsu đi ngang qua đấy. Chi tiết này cũng được các phúc âm theo thánh Marcô, Luca, Matthêu nhắc đến nhiều lần (Mt 4,18.20.22; Mc 1,16; Lc 9,57; Jn 1,39). Chúa Giêsu đi ngang qua nơi cuộc sống của người Chúa muốn gọi theo Ngài. Chúa xuất hiện một cách bất ngờ, không báo trước và cũng không dừng lại lâu. Ngài đi ngang qua và kêu gọi. Chúa đến tìm các đồ đệ, nhưng một cách bất ngờ, không hẹn trước và đi qua mau, không nài nỉ dừng lại lâu. Do đó giây phút Chúa đến kêu gọi phải là giây phút quý giá, ngắn ngủi, cần phải mau mắn quyết định vì dịp may qua rồi không còn trở lại nữa!

Chúa Giêsu đi ngang qua cuộc sống chúng ta, những người Kitô, những kẻ được gọi là đồ đệ của Ngài, bất ngờ không hẹn trước, ngắn ngủi. Ðó là những giây phút thật đặc biệt mà chúng ta cần phải sẵn sàng luôn để nghe tiếng Chúa gọi và mau mắn đáp lại.

Trong chương phúc âm được suy niệm hôm nay, chúng ta thấy bên cạnh hai đồ đệ sắp được Chúa gọi là Gioan và Anrê, còn có một vị uy tín đứng bên cạnh để nhắc, để chỉ đường, để lưu ý cho Gioan và Anrê về sự hiện diện quý giá của Chúa Giêsu đang đi ngang qua. Thánh Gioan Tiền Hô đã nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa.” Ngài không nói: Ðây là một vĩ nhân, một bậc thầy thông thái, nhưng lại dùng ngôn ngữ hình bóng thánh kinh “Ðây là Chiên Thiên Chúa”, đi thẳng vào sứ mệnh chính của Chúa Giêsu là Ðấng được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian để cứu rỗi nhân loại, để chuộc tội con người, bằng chính hy sinh mạng sống của mình, như con chiên hiến tế.

Thánh Gioan nhắc cho các đồ đệ sắp theo Chúa Giêsu về sự hiện diện của Chúa đang đi ngang qua, mà cũng vừa chỉ cho hai người biết rõ sứ mệnh cứu rỗi của Chúa Giêsu và vận mệnh cuối cùng của Ngài là chết hy sinh, đền tội cho con người, để hai đồ đệ đừng có ảo tưởng về một cuộc sống sung sướng vật chất, có đầy đủ đặc ân hay tiện nghi, khi chấp nhận theo Chúa Giêsu. Theo Chúa Giêsu, Ðấng là Chiên Thiên Chúa, người đồ đệ được mời gọi trở thành như những “chiên hy sinh” khác, thêm vào việc phục vụ và hy sinh mạng sống của Chúa.

Với lời hướng dẫn của thánh Gioan Tiền Hô đứng bên cạnh khi Chúa Giêsu đi ngang qua, hai môn đệ được kêu gọi có ý thức rõ ràng về tầm quan trọng của quyết định theo Chúa, đi đến chia sẻ cuộc sống với Chúa: người ta bách hại Thầy thì cũng sẽ bách hại các con. Nhưng các con đừng sợ Thầy sẽ thắng thế gian.

Sau lời giới thiệu của thánh Gioan Tiền Hô: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”, hai môn đệ Gioan và Anrê quyết định theo Chúa Giêsu. Thấy họ theo Ngài, Chúa Giêsu quay lại hỏi: “Hai người muốn gì?” Họ đáp: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Chúa Giêsu đáp: “Hãy đến mà xem!”

Với những ai muốn theo làm môn đệ Ngài, chấp nhận chia sẻ vận mệnh Ngài, Chúa Giêsu mời gọi họ đến mà xem, đến sống với Ngài, để có thời giờ đạt đến mức độ trưởng thành, vững mạnh. Không có mối tương quan thân mật sống với Chúa, thì khó mà trở thành đồ đệ của Chúa; khó mà rao giảng tình yêu của Chúa cho con người, khi chính mình chưa cảm nghiệm và sống tình yêu ấy.

* * *

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin cho mỗi người chúng con được gặp Chúa, được sống trong sự hiện diện của Chúa, cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương con người, mỗi người, để chúng con có thể trở thành những chứng nhân của tình yêu Chúa, trong môi trường sinh sống hiện tại. Amen.

Chúa Giêsu và các Đồ Đệ
Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines
https://vntaiwan.catholic.org.tw/monde/2monde.htm