Skip to main content

Lắng nghe Chúa nói

Lắng nghe Lời Chúa phải là điều cần thiết duy nhất của người đồ đệ Chúa.
Lắng nghe Chúa nói
Lắng nghe Lời Chúa, áp dụng Lời Chúa vào trong chính cuộc sống mình, đó phải là bận tâm đầu tiên của người đồ đệ, trước khi ra rao giảng Lời Chúa cho anh em. Trước khi rao giảng bằng lời nói, cần phải rao giảng bằng đời sống.
Chúa Giêsu và các Đồ Đệ
Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines
vntaiwan.catholic.org.tw

Chúng ta đã cùng nhau suy niệm về một đặc điểm trong dung mạo người đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô, đó là sống kết hiệp với Chúa, là lắng nghe Chúa nói với mình để rồi có thể rao giảng, chia sẻ điều đó ra cho anh chị em xung quanh. Người đồ đệ của Chúa, như các tông đồ xưa, cần phải dành ra thời gian đặc biệt để sống với Chúa, để cùng với Chúa đào sâu về Mầu Nhiệm Nước Trời. Nhưng đó không phải là công việc học thuộc lòng bài học những chân lý Chúa dạy, như học trò thuộc lòng bài giảng của thầy giáo, trả bài cho thầy rồi thôi không còn gì nữa. Không phải như vậy, nhưng là việc người đồ đệ sống với Chúa, để những điều Chúa dạy thấm nhập vào cuộc sống mình, rồi biến đổi cuộc sống mình, đến độ như thánh tông đồ Phaolô đã tâm sự: “Tôi sống nhưng không phải là tôi mà là Chúa sống trong tôi.” Sống với Chúa để cuộc sống mình được biến đổi, được đồng hoá giống như chính Chúa đã sống, đó là đặc điểm căn bản nhất của người đồ đệ, của mọi đồ đệ của Chúa Kitô. Lắng nghe Lời Chúa, áp dụng Lời Chúa vào trong chính cuộc sống mình, đó phải là bận tâm đầu tiên của người đồ đệ, trước khi ra rao giảng Lời Chúa cho anh em. Trước khi rao giảng bằng lời nói, cần phải rao giảng bằng đời sống.

Chúng ta hãy lắng nghe chương 10 Phúc Âm theo thánh Luca câu 38-42, kể lại chuyện Chúa Giêsu đến nhà của hai chị em Martha và Maria, và khen thái độ lắng nghe của Maria như sau:

Khi ấy, Chúa Giêsu đang đi cùng các môn đệ. Người ghé vào làng kia, có bà Martha đón rước Người vào nhà mình. Em gái bà tên là Maria đến ngồi dưới chân Chúa để nghe Lời Chúa. Còn bà Martha thì bận rộn lo việc hầu tiếp, bà đến thưa rằng: “Thưa Thầy, em tôi để tôi làm một mình, Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo em tôi giúp tôi với.” Chúa trả lời: “Hỡi Martha, con lo lắng và bối rối về nhiều sự quá. Chỉ có một điều cần thiết thôi. Em Maria đã chọn phần tốt nhất, phần chẳng ai cất lấy được.”


Bà Martha lo lắng bôn chôn nhiều điều để phục vụ Chúa. Còn Maria thì đến ngồi dưới chân lắng nghe Chúa nói. Hai thái độ khác nhau đối với Chúa có thể được nhìn như là hai thái độ tiêu biểu của người Kitô mọi thời đại đối với Chúa.

Thái độ của Martha bôn chôn lo lắng những việc phục vụ Chúa, mà quên điều chính là lắng nghe Lời Chúa. Có thể chúng ta cũng rơi vào thái độ này. Chúng ta cũng có thể tạo ra nhiều công việc để làm cho Chúa, mà quên việc chính yếu cần làm trước hết là lắng nghe Chúa nói, ngồi bên chân Chúa, sống với Chúa, như Maria đã làm gương. Thái độ của Maria là một thái độ nói được là chứng tỏ mình tùy thuộc vào Chúa, sẵn sàng hoàn toàn theo lệnh Chúa truyền, chớ không lăng xăng tự tạo ra cho mình công việc. Maria ngồi bên chân Chúa, lắng nghe Chúa nói, và chắc chắn sẽ làm điều Chúa muốn. Còn Martha thì tự động nghĩ ra công việc. Martha có thiện chí, có tình thương đối với Chúa, nhưng việc làm mà Martha lăng xăng thực hiện là những việc làm do chính Martha nghĩ ra chứ chưa hẳn là việc làm do lệnh Chúa truyền.

“Martha, Martha, con lo lắng nhiều điều, nhưng chỉ có một điều cần thiết thôi. Và Maria đã chọn phần tốt rồi, và sẽ không bị lấy mất đi”


Lắng nghe Lời Chúa phải là điều cần thiết duy nhất của người đồ đệ Chúa. Thái độ lắng nghe này sẽ dẫn đưa mỗi người Kitô chúng ta tiến sâu vào sự kết hiệp mật thiết với Chúa và làm cho đời sống ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Chúa nhiều hơn. Và để có thái độ lắng nghe Lời Chúa, không bị cám dỗ lo ra, chạy theo những công việc phụ thuộc mà mình nghĩ ra, thì cần phải có nhiều nghị lực quyết định và kiên trì.

Chúng ta hãy xin Mẹ Maria giúp chúng ta noi gương Mẹ sống kết hiệp mật thiết với Chúa, và lắng nghe Lời Chúa, như là điều cần thiết duy nhất của người đồ đệ Chúa. Không ai sống kết hiệp với Chúa và lắng nghe Lời Chúa cho bằng Mẹ Maria.

* * *

Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời cầu khẩn và công nghiệp của Mẹ Maria, xin thương ban cho mỗi người Kitô chúng con biết đặt ưu tiên cho việc lắng nghe Lời Chúa, đọc và suy niệm thánh kinh, để mỗi ngày đời sống con càng được biến đổi giống như cuộc sống của chính Chúa. Amen.

Chúa Giêsu và các Đồ Đệ
Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines
https://vntaiwan.catholic.org.tw/monde/6monde.htm