Skip to main content

Những phút dành riêng cho Chúa

Bất cứ lúc nào trong cuộc sống mình, chúng ta cũng đang hướng tâm hồn lên cùng Chúa, sẵn sàng lắng nghe Chúa nói, soi sáng những quyết định phải có.
Những phút dành riêng cho Chúa
Ðể làm môn đệ của Chúa, và để càng ngày càng trở nên người đồ đệ tốt, hữu hiệu, hoạt động cho Chúa, người Kitô hữu không thể nào bỏ qua hay không chú ý đến những giây phút dành riêng cho Chúa.
Chúa Giêsu và các Đồ Đệ
Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines
vntaiwan.catholic.org.tw

Chúng ta suy niệm về dung mạo tinh thần của người đồ đệ Chúa. Các sách Phúc Âm mô tả cho chúng ta thấy mối liên lạc thân tình và đặc biệt giữa Chúa Giêsu và các đồ đệ, khác và trổi vượt hơn mối liên lạc Ngài có đối với dân chúng đến nghe lời Ngài giảng dạy. Chính Chúa Giêsu cũng không dấu giếm điều này, mà đôi khi Ngài còn nhấn mạnh, lưu ý các đồ đệ. Phần các đồ đệ, các ngài cũng ý thức về điều này, nên khi nghe lời giảng dạy của Chúa mà có gì không lĩnh hội được, thì các ngài tìm dịp, để hỏi lại Chúa, xin Người giải thích thêm. Chúng ta có một bằng chứng cho lối sống này, nơi phúc âm thánh Marcô, chương 4, từ câu 2 đến câu 12. Sau khi nghe qua về dụ ngôn về người gieo giống, các đồ đệ không hiểu hết các ý nghĩa nên khi dân chúng đã giải tán, các ông đến với Chúa xin Ngài giải thích thêm. Thánh Marcô kể lại như sau:

Khi còn một mình Chúa, mấy người thân cận và mười hai môn đệ hỏi Chúa về ý nghĩa thí dụ ấy. Chúa bảo họ rằng: “Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa được tỏ ra cho anh em, còn đối với các kẻ ở ngoài, thì phải dùng thí dụ giảng dạy mọi điều. Ðể họ có xem mà không thấy, có nghe mà không hiểu, kẻo họ trở lại và được tha thứ.”


“Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa được tỏ ra cho chúng con, còn đối với các kẻ ở ngoài, thì phải dùng thí dụ mà giảng dạy.” Cách thức Chúa Giêsu mạc khải, giải thích về Mầu Nhiệm Nước Trời cho các đồ đệ thân yêu hằng sống bên cạnh Ngài, và cũng sẽ là những kẻ được Ngài trao cho sứ mạng tiếp tục công trình rao giảng và cứu chuộc của Ngài, cách thức đó, khác với cách thức Ngài dùng để nói với dân chúng. Khung cảnh thông thường cho cuộc đối thoại trao đổi riêng giữa Chúa Giêsu và các đồ đệ, -- theo như các phúc âm kể lại -- là khung cảnh riêng tư, tại nhà, khi không có sự hiện diện của dân chúng đông đảo. Ðó là một khung cảnh thân tình, thuận tiện cho việc đào sâu mối tương quan thầy trò thêm mỗi ngày một chặt chẽ hơn. Nơi câu 34, chương 4, Marcô đã nhận định như sau:

Chúa không nói điều gì mà không dùng thí dụ. Song Chúa giải nghĩa riêng cho các môn đệ.


Những giây phút riêng tư đó là những giây phút đặc biệt thuận tiện để đào sâu về Mầu Nhiệm Chúa mạc khải, những giây phút các môn đệ không còn bị những yếu tố phụ thuộc nào khác làm cho họ lo ra chia trí. Trọn cả sức chú ý của họ được hướng về Chúa và những lời giải thích của Ngài. Trong khung cảnh thân tình riêng tư này, các ngài có đủ điều kiện hiểu hơn về Mầu nhiệm mà các ngài có sứ mạng rao giảng lại cho kẻ khác.

Từ đây, chúng ta có thể rút ra một kết luận cho cuộc đời mỗi người chúng ta, những đồ đệ của Chúa Kitô. Chúng ta cũng phải dành riêng ra những giây phút đặc biệt, để sống mối liên lạc thân tình với Thiên Chúa, trong đó chỉ có Chúa và ta mà thôi. Ðó là những giây phút ta trình bày lên Chúa những thắc mắc về công việc tông đồ, về cuộc sống của mình, để rồi lãnh nhận những soi sáng chỉ dẫn, những giải thích của Chúa. Ðó là những giây phút người đồ đệ được mời gọi “nâng tâm hồn lên cùng Chúa”, những giây phút dành riêng cho việc cầu nguyện, suy niệm, đối thoại với Chúa. Ðể làm môn đệ của Chúa, và để càng ngày càng trở nên người đồ đệ tốt, hữu hiệu, hoạt động cho Chúa, người Kitô hữu không thể nào bỏ qua hay không chú ý đến những giây phút dành riêng này cho Chúa. Thật là đẹp đẽ biết bao, trong mỗi thánh lễ, mỗi lần cử hành bí tích Thánh Thể, vị linh mục sau khi đã chuẩn bị lễ vật, đã kêu mời mọi tín hữu: “Hãy nâng tâm hồn lên.” Và toàn thể cộng đoàn thưa lại: “Chúng tôi đang hướng về Chúa.” Phải, mỗi người Kitô hữu chúng ta cần nên trả lời như vậy. Bất cứ lúc nào trong cuộc sống mình, chúng ta cũng đang hướng tâm hồn lên cùng Chúa, sẵn sàng lắng nghe Chúa nói, soi sáng những quyết định phải có. Mỗi người Kitô, như các đồ đệ của Chúa, phải dành những giây phút cho Chúa hiện diện và tác động trong cuộc đời mình, để rồi sau đó, mới có thể giúp cho Chúa được hiện diện và tác động nơi người khác. Làm việc tông đồ, không phải là công việc thông tin, thông báo những hiểu biết về Chúa, về Mầu Nhiệm Nước Trời, nhưng là một thông truyền sự sống, chia sẻ kinh nghiệm sống đạo của chính mình cho anh chị em xung quanh. Chính vì thế mà người đồ đệ của Chúa cần sống những giây phút thân tình với Chúa, trước khi có thể mời gọi anh chị em đến chia sẻ cuộc sống thân tình đó.

* * *

Lạy Chúa, xin cho con biết quý trọng những giây phút sống dành riêng cho Chúa và con, để con có thể múc nơi đó ánh sáng và sức mạnh làm chứng nhân cho Chúa giữa cuộc đời. Amen.

Chúa Giêsu và các Đồ Đệ
Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines
https://vntaiwan.catholic.org.tw/monde/5monde.htm