Skip to main content

Người dẫn đường

Con Thiên Chúa cao cả vô cùng đã tự nguyện mặc lấy thân xác con người, để cùng đồng hành với con người trên con đường lữ hành về quê trời.
Người dẫn đường
Qua mầu nhiệm nhập thể, Con Thiên Chúa cao cả vô cùng đã tự nguyện mặc lấy thân xác con người, sống giữa hai người, chia sẻ thân phận loài người, ngoại trừ tội lỗi để cùng đồng hành với con người trên con đường lữ hành về quê trời.
Chiếc Áo Từ Nhân
(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày
của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Radio Veritas Asia)

Một nhà tu hành nổi tiếng là người khôn ngoan thánh thiện lên đường hành hương. Cuộc hành hương dài với nhiều khó khăn, phải băng qua rừng, vượt đồi núi, vì thế chẳng bao lâu đã bị lạc giữa khu rừng rậm, không còn biết lối ra nữa. Vị tu hành tìm mỏi lối đi nhưng xem ra mỗi lúc một đi sâu hơn vào trong bóng tối. Ít lâu sau, vị tu hành gặp một đoàn hành hương khác cũng bị lạc giữa khu rừng dày đặc. Họ đang mò mẫm tìm lối thoát. Vừa gặp vị tu hành, họ vui mừng sung sướng nói với nhau:

- Chắc chắn vị tu hành thánh thiện này sẽ cứu thoát chúng ta và chỉ đường giúp chúng ta ra khỏi khu rừng đêm tối này.

Vì thế, họ tới thưa với vị tu hành:

- Lạy người của Thiên Chúa, xin chỉ đường cho chúng tôi với. Chúng tôi bị lạc, xin cứu chúng tôi với trước khi bị thú rừng ăn thịt mất.

Nhà tu hành trả lời:

- Rất tiếc là tôi không thể chỉ đường cho các anh được, bởi vì chính tôi cũng bị lạc đường và cũng đang mò mẫm tìm kiếm lối thoát,. Tôi chỉ có thể chỉ cho các anh con đường mòn đã đi qua và dường như dẫn sâu hơn vào trong rừng này.

Vậy chúng ta hãy cùng nhau tiến bước, vì chúng ta cũng đang tìm kiếm một con đường chung, con đường dẫn tới tự do và sự cứu thoát.

* * *

Ai trong chúng ta có thể quả quyết rằng mình đang đi đúng đường, dám tự hào mình biết rõ đâu là chính lộ và không cần tới sự chỉ dẫn của người khác. Người tự phụ như vậy thật là khờ dại và mù quáng biết bao.

Kinh nghiệm bản thân mỗi người đều cho thấy rằng có khi chúng ta cũng không biết mình đang đi đâu và phải tiến về đâu nữa. Chúng ta được chỉ dẫn cần có người khôn ngoan đã đi trước dẫn đường chỉ lối cho. Chúng ta cần chung bước tìm kiếm sự thật và đường ngay nẻo chính. Bao lâu còn sống trên thế trần, chúng ta đều là những người lữ hành trên đường tìm kiếm sự sống, tự do ở trên thế gian, nhiều khi lại cần nhiều cố gắng và lòng khiêm tốn và nhìn nhận mình đang bị lạc đường và khám phá ra con đường sai lầm của mình đi nữa. Tất cả mọi người trên con đường lữ hành, từ những vị lãnh đạo khôn ngoan cho tới những người tầm thường, những người ít thông minh, thiếu kiến thức đều là những người đi tìm kiếm chân lý và chúng ta đều cùng đồng hành tìm kiếm chính lộ. Không ai có thể tự hào và có thể giải đáp được tất cả mọi bí nhiệm của cuộc sống, nhưng nếu chúng ta biết cùng nhau tiến bước tìm kiếm chân lý, chúng ta có thể giúp nhau nhận định những khác biệt giữa sự thật và điều giả dối, biết phân biệt đâu là điều phải và đâu là điều trái.

Cũng vậy, trên con đường đến với Chúa, không ai dám tự hào là có thể đi một mình được, bất cần tới người khác. Nhưng chúng ta phải cùng nhau tiến bước dưới sự chỉ dẫn của vị lãnh đạo khôn ngoan, giàu kinh nghiệm. Vị lãnh đạo khôn ngoan đó là ai, nếu không phải là Chúa Giêsu, là vị thầy khôn ngoan duy nhất. Chỉ có Chúa Giêsu mới dám quả quyết rằng: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ai theo Ta sẽ không đi trong tăm tối, nhưng sẽ được ánh sáng chân lý soi sáng. Ai tin Ta sẽ không phải chết, nhưng sẽ được sống đời đời”.

Qua mầu nhiệm nhập thể, Con Thiên Chúa cao cả vô cùng đã tự nguyện mặc lấy thân xác con người, sống giữa hai người, chia sẻ thân phận loài người, ngoại trừ tội lỗi để cùng đồng hành với con người trên con đường lữ hành về quê trời. Ngài dùng ngôn ngữ của con người để nói với loài người, để tỏ lộ cho con người những điều bí nhiệm và dẫn đường chỉ lối cho chúng ta noi theo. Khi hoàn tất sứ mệnh, Ngài trở về với Thiên Chúa Cha là Ðấng đã sai Ngài, nhưng Ngài không bỏ chúng ta lạc lõng trong đêm tối, Ngài tiếp tục dẫn đường chỉ lối qua trung gian những người được Ngài tuyển chọn để tiếp nối công việc của Ngài, và Ngài còn hứa ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.

Lạy Chúa Giêsu,

Con tin thật Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa quá rõ sự yếu hèn khờ dại của chúng con nên đã muốn ở lại với chúng con luôn mãi trong Giáo Hội và trong lịch sử loài người. Con tin Chúa hiện diện trong các bí tích để ban ơn thánh và sự sống đời đời cho chúng con. Con tin Chúa hiện diện trong Kinh thánh để tiếp tục dẫn đường chỉ lối, soi sáng từng bước đi trên con đường lữ hành trần thế của chúng con.

Lạy Chúa,

Con cảm tạ Chúa và xin Chúa đừng bao giờ để con phải lìa xa Chúa vì tính kiêu ngạo tự phụ của con.

Chiếc Áo Từ Nhân
(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày
của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Radio Veritas Asia)

http://vntaiwan.catholic.org.tw/tunhan/tunhan026.htm