Skip to main content

Lời mời gọi của Đức Kitô trên thập giá: Bảy lời cuối cùng

Từ trên Thập giá, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tham dự hy tế của Người, để đến lượt mình, chúng ta cũng được thông phần vinh quang với Người.
Lời mời gọi của Đức Kitô trên thập giá: Bảy lời cuối cùng
Bảy Lời Cuối Cùng của Đức Kitô trên Thánh Giá mang đến cho chúng ta lời mời đặc biệt trực tiếp và hướng dẫn chúng ta suy niệm trong những ngày thánh này.
Tiến sĩ R. Jared Staudt
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Chuyển ngữ từ: catholicworldreport.com (2023-04-02)
Nguồn: www.hdgmvietnam.com

Tuần Thánh thúc đẩy chúng ta gia tăng hơn nữa những thực hành đạo đức trong Mùa Chay, đặc biệt hướng chúng ta vào Cuộc Khổ nạn của Đức Kitô. Từ trên Thập giá, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tham dự hy tế của Người, để đến lượt mình, chúng ta cũng được thông phần vinh quang với Người.

Bảy Lời Cuối Cùng của Đức Kitô trên Thánh Giá mang đến cho chúng ta lời mời đặc biệt trực tiếp và hướng dẫn chúng ta suy niệm trong những ngày thánh này.

1 “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34).

Những lời này có thể diễn tả toàn bộ hành động cứu độ của Chúa Giêsu. Do tội lỗi của mình, tất cả chúng ta đều đã đóng đinh Chúa Giêsu, nhưng Người vẫn cầu nguyện cho chúng ta, và nhất hiến mạng sống cho chúng ta, nhờ đó, chúng ta được ơn tha thứ. Chính cuộc đời của Chúa Giêsu đã là sự cứu độ, là sứ mạng giải thoát của tình yêu, trong đó Chúa Giêsu để cho bản thân bị chính dân của mình từ khước để kéo họ ra khỏi cảnh nô lệ. Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ, một khi cảm nghiệm được lòng thương xót của Người, hãy biết thể hiện lòng thương xót đối với người khác. Thật vậy, yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù của mình minh chứng tình yêu của chúng ta và bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa cho người khác, thông chia sự tha thứ mà chính chúng ta đã lãnh nhận.

2 “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Ðàng” (Lc 23, 43).

Chúa Giêsu không chỉ ban ơn tha thứ thông qua công trình cứu chuộc; Người còn lôi kéo chúng ta vào một cuộc tạo dựng mới, “được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa” (Gn 1, 13). Thông qua món quà sự sống, Chúa Giêsu đã tạo ra một khu vườn mới, một thiên đàng vĩnh cửu, được tưới mát từ bửu huyết chảy ra từ cạnh sườn Người. Đó là “hôm nay” vĩnh cửu trong sự sống đời đời của chính Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều ở trong vị thế của người trộm lành, và Chúa Giêsu đích thân nói với chúng ta từ trên Thập giá, mời gọi chúng ta, ngay hôm nay, bước vào sự sống đời đời với Người.

3 “Thưa Bà, đây là con của Bà… Ðây là mẹ của anh!” (Gn 19, 26–27).

Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta mọi sự, Người cho chúng ta chính thịt và máu của Người. Chúa Giêsu sai Thần Khí của Người đến ngự trong chúng ta như ngự trong một Đền thờ, và dẫn chúng ta đến với Chúa Cha trong lời cầu nguyện. Chúa Giêsu cũng ban cho chúng ta Mẹ của Người như là mẹ của chính chúng ta. Thật vậy, vì chúng ta là chi thể của Thân thể mà Mẹ đã sinh ra, Người mời gọi chúng ta rước Mẹ về nhà mình như môn đệ Gioan. Trong hành động yêu thương này, Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng Người không giữ lại điều gì, và sự từ bỏ tất cả của Người cũng là một ân ban và lời mời gọi dành cho chúng ta.

4 “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" (Mt 27, 46; Mc 15, 34).

Chúa Giêsu bị Chúa Cha bỏ rơi ở chỗ Người đã làm theo ý muốn của Chúa Cha khi bị trao nộp cho phường tội lỗi. Chúa Giêsu bị bỏ rơi cho đến chết, ngay cả khi Người tự nguyện gánh lấy mọi tội lỗi và đau khổ của nhân loại sa ngã, mang lấy gánh nặng này và tự hiến chính mình như một của lễ hiến tế, một con chiên vượt qua để chúng ta có thể thoát khỏi sự chết đời đời. Chính giây phút này là lúc Người gần Chúa Cha hơn bao giờ hết. Chúa Giêsu cũng kêu gọi các môn đệ vác thập giá của mình, chết đi cho chính mình, và thông phần những đau khổ trong cuộc đời của mình với việc Người bị bỏ rơi trên Thập giá.

5 “Ta khát” (Ga 19, 28).

Trong tình trạng bị bỏ rơi, Chúa Giêsu mạc khải cơn khát của Người. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly rằng, Người sẽ “không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày ấy, ngày Thầy được cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy” (Mt 26, 29). Chúa Giêsu khát thứ rượu mới này với chúng ta, chén cứu độ mới này tuôn trào từ chính cạnh sườn của Người. Chúa Giêsu khát việc chúng ta cùng tham dự với Người trong việc đón nhận ân ban của Người, khao khát ân ban này hơn bất cứ điều gì khác. Đây có thể là lời mời gọi mạnh mẽ nhất của Chúa Giêsu trên Thập Giá, mời gọi chúng ta đến với rượu mới mà Người ban cho chúng ta trong giờ của Người, vốn có sức mạnh để biến đổi cuộc đời chúng ta (x. Ga 2).

6 “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19, 30).

Trong tiếng La-tinh, cụm từ “Mọi sự đã hoàn tất” này là “consummatum est,” có nghĩa rất phong phú. Nó đề cập đến món nợ được trả đầy đủ; sự kiện toàn của Giao ước cũ; sự hoàn thành của hy lễ; sự hiến thân hoàn toàn cho hiền thê. Đổi lại, Chúa Giêsu yêu cầu sự chấp nhận trọn vẹn ân ban này, có nghĩa là Người muốn chúng ta dâng trao cho Người cả cuộc đời chúng ta, chứ không chỉ là một phần của tư tưởng, tình cảm, thời gian và công việc của chúng ta. Chúa Giêsu mời chúng ta thưa lại rằng, con đã trao cho Chúa tất cả, trọn vẹn cuộc sống của con, để rồi, vào giây phút cuối cuộc đời, chúng ta có thể cất lời giống như Người, “mọi sự đã hoàn tất”.

7 “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha!” (Lc 23, 46).

Chúa Giêsu đã trao phó mọi sự cho Chúa Cha, trong đó có tất cả chúng ta. Người sẽ đem chúng ta đến với Thiên Chúa, giao hòa chúng ta với Thiên Chúa, và cho chúng ta trở nên nghĩa tử trong Người, Đấng là Trưởng tử. Mọi điều Chúa Giêsu nói và làm đều bởi Chúa Cha ban cho Người. Trong lời cuối cùng này vào giây phút tắt thở, một lần nữa Chúa Giêsu cho chúng ta thấy: mọi sự đều từ Chúa Cha và vì Chúa Cha. Đây là mục tiêu sứ mạng của Chúa Giêsu và cũng là lời mời gọi tối hậu Người muốn dành cho chúng ta: Hãy cùng Ta đến với Chúa Cha, cùng Ta thông phần sự sống của Chúa Cha, và cùng Ta vui hưởng tình yêu của Chúa Cha mãi mãi.