Skip to main content

Khi anh ta...Khi tôi...

Khi tình yêu của Thiên Chúa gặp sự yếu đuối của chúng ta, Tình yêu này trở thành êm ái!
Khi anh ta...Khi tôi...
Khi tình yêu của Thiên Chúa gặp sự yếu đuối của chúng ta, Tình yêu này trở thành êm ái!
Cha GILLES LE TOURNEUR - Nhà thờ Thánh Douceline
Quốc Việt dịch thuật

www.simonhoadalat.com

Khi anh ta không hoàn thành công việc của mình, tôi nói đó là lười biếng.
Khi tôi, tôi không hoàn thành công việc của mình, là vì tôi quá tải.

Khi anh ta nói về ai đó, tôi nói: Nhưng, đó là nói xấu!
Khi tôi nói về ai đó, lại là những lời phê bình xây dựng

Khi anh ta giữ vững ý kiến của mình, tôi nói: Đó là bảo thủ.
Khi tôi, tôi giữ ý kiến của mình, chính vì là đã nắm vững!

Khi anh ta cần thời gian để làm điều gì đó: Sao như chậm quá!
Khi tôi, tôi cần thời gian để làm điều gì đó: Là vì tôi có phương pháp! có thứ tự trước sau! Người ta phải đi theo nhịp điệu!

Khi anh ta dễ thương thì phải có mục đích trong đầu!
Khi tôi, tôi là người đáng mến, thì đó là bản chất của tôi đấy! tôi luôn luôn dễ thương, tôi sinh ra đáng yêu, và tất cả mọi người nói như thế!

Khi anh ấy nhanh nhẹn làm công việc của mình: Anh ta sao như người cẩu thả!
Khi tôi làm việc nhanh chóng: Vì tôi là người biết xoay sở; đàng khác, người ta luôn nói rằng tôi làm việc giỏi, hoạt bát. Thật vậy, mọi người chung quanh đều nói vậy về tôi.

Thế đấy, chính cho đời sống cộng đồng, nếu chúng ta sống trong cộng đồng, sống cho cộng đồng:
Khi mà anh ấy tự ý làm điều gì đó: Thật là nhiều chuyện, nhúng vào việc không phải của mình.
Khi tôi, tôi làm điều gì đó theo ý mình: Tôi thật chủ động!

Khi anh ấy bảo vệ quyền lợi của mình: Trí anh ta không tốt!
Khi tôi bảo vệ quyền lợi của mình, thì tôi có cá tính, tôi sẽ không để người ta xỏ mũi. Vợ tôi cũng nói vậy.

Bạn mỉm cười, bạn cười, đồng ý! nhưng khi chúng ta cười, là có thể có một chút sự thật, bạn nghĩ thế không?

Khi tình yêu của Thiên Chúa gặp sự yếu đuối của chúng ta,
Tình yêu này trở thành êm ái!
Tôi không biết những gì Chúa Giêsu đã viết trên đất bụi? Có lẽ NGƯỜI đã viết:

Từ Tình yêu của lề luật
đến...lề luật của tình yêu!


Cha GILLES LE TOURNEUR - Nhà thờ Thánh Douceline
Quốc Việt dịch thuật

https://www.simonhoadalat.com/LangDongTamHon/TapIII-NamA/04KhiAnhKhiToi.htm