Skip to main content

Chúa Giêsu thường bắt đầu cầu nguyện bằng việc tạ ơn

Học cách cầu nguyện thường có thể khó khăn, nhưng tin vui là Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta bằng cuộc đời của Người.
Chúa Giêsu thường bắt đầu cầu nguyện bằng việc tạ ơn
Học cách cầu nguyện thường có thể khó khăn, nhưng tin vui là Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta bằng cuộc đời của Người.
Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (26/01/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta bắt đầu cầu nguyện bằng việc tạ ơn Thiên Chúa về mọi điều chúng ta đã nhận được.

Học cách cầu nguyện thường có thể khó khăn, nhưng tin vui là Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta bằng cuộc đời của Người.

Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo đề cập đến việc Chúa Giêsu thường bắt đầu cầu nguyện bằng lời tạ ơn:

“Các tác giả Tin Mừng đã lưu giữ thêm hai lời cầu nguyện rõ ràng hơn do Chúa Kitô dâng lên trong sứ vụ công khai của Người. Mỗi lời cầu nguyện đều bắt đầu bằng việc tạ ơn. Trong lời cầu nguyện đầu tiên, Chúa Giêsu tuyên xưng, nhận biết và chúc tụng Chúa Cha vì Người đã giấu kín những mầu nhiệm Nước Trời đối với những người tưởng rằng mình khôn ngoan và đã mặc khải những mầu nhiệm đó cho những người bé mọn, những người nghèo khổ trong các Mối Phúc. Sự rung cảm của Người: ‘Vâng, lạy Cha!’ bày tỏ những gì tận đáy lòng của Người, sự gắn bó của Người với ‘điều đẹp ý muốn’ của Chúa Cha, làm vang vọng lời Fiat (Xin vâng) từ Mẹ của Người vào thời điểm Người được thụ thai và báo trước những gì Người sẽ thưa với Chúa Cha trong cơn hấp hối.” (2603)

Chúa Giêsu cầu nguyện như thế một lần nữa trước khi làm cho Ladarô sống lại:

“Lời cầu nguyện thứ hai, trước khi Lazaro sống lại, được Thánh Gioan ghi lại. Lời tạ ơn diễn ra trước biến cố: ‘Lạy Cha, Con tạ ơn Cha vì đã lắng nghe lời Con’, với ngụ ý rằng Chúa Cha luôn lắng nghe những lời cầu xin của Người. Chúa Giêsu liền nói thêm: “Con biết rằng Cha vẫn luôn lắng nghe lời Con’, ngụ ý rằng về phần Chúa Giêsu, Người đã không ngừng đưa ra những lời cầu xin như vậy. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, được đặc trưng bởi việc tạ ơn, mạc khải cho chúng ta cách để cầu xin: trước khi nhận được ơn ban, Chúa Giêsu phó mình cho Đấng tự thông ban chính mình Người. Đấng ban ơn thì quý trọng hơn ơn ban; chính Người là ‘Kho Tàng’; trong Người có trái tim của Con Người; ơn ban chỉ là điều được ‘thêm vào’.” (2604)

Chúa Giêsu dạy chúng ta một bài học đơn giản: hãy bắt đầu cầu nguyện bằng việc tạ ơn Thiên Chúa.

Chúng ta không nhất thiết phải làm điều đó mọi lúc, nhưng tạ ơn cần phải là một phần thường xuyên trong đời sống cầu nguyện của chúng ta, đặc biệt nếu chúng ta luôn muốn cầu xin Thiên Chúa về mọi điều.

Trước khi có thể cầu xin Thiên Chúa ban thêm ơn, chúng ta cần cảm tạ Người vì những gì chúng ta đã nhận được.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (26/01/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

https://giaophanvinhlong.net/chua-giesu-thuong-bat-dau-cau-nguyen-bang-viec-ta-on.html