Skip to main content

Mùa Chay mời gọi chúng ta đặt câu hỏi về những gì chúng ta trân trọng trong cuộc sống

Như Chúa Giêsu đã vào nơi thanh vắng để cầu nguyện, chúng ta cũng vào nơi thanh vắng để suy ngẫm về cuộc đời và trạng thái tâm hồn của mình.
A - A+
Mùa Chay mời gọi chúng ta đặt câu hỏi về những gì chúng ta trân trọng trong cuộc sống
Khi bước vào Mùa Chay, ước mong chúng ta hãy tự hỏi chính mình về điều gì thực sự đáng quý trong cuộc sống và cố gắng loại bỏ bất cứ những gì có thể khiến chúng ta xa rời Thiên Chúa.
Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (07/02/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Chúa Giêsu ban cho chúng ta phương châm sau đây để sống trong Mùa Chay: “Kho tàng của anh em ở đâu thì tâm hồn anh em cũng ở đó.”

Mùa Chay là thời gian duy nhất trong niên lịch của Giáo Hội tập trung vào việc tách rời khỏi những sự việc của thế gian này. Như Chúa Giêsu đã vào nơi thanh vắng để cầu nguyện, chúng ta cũng vào nơi thanh vắng để suy ngẫm về cuộc đời và trạng thái tâm hồn của mình.

Đặc biệt, Thánh Gioan Phaolô II đã bình luận trong sứ điệp cho Mùa Chay năm 1980 về việc làm thế nào để Mùa Chay trở thành thời gian nhằm lượng giá “những kho tàng” trong cuộc đời chúng ta:

Tinh thần sám hối và việc thực hành tinh thần này thúc đẩy chúng ta chân thành tách mình ra khỏi những thứ của cải không cần thiết, và thậm chí đôi khi khỏi những thứ của cải cần thiết, vốn ngăn cản chúng ta thực sự “trở nên” như Chúa mong muốn: “Kho tàng của anh em ở đâu thì tâm hồn anh em cũng ở đó.” Trái tim của chúng ta có gắn bó với của cải vật chất, với thứ quyền lực đặt trên người khác, với những cách thức thống trị tinh vi hay không? Nếu vậy, chúng ta cần đến Chúa Kitô, Đấng Giải Phóng Phục Sinh, Đấng mà nếu chúng ta mong muốn, có thể giải thoát chúng ta khỏi mọi xiềng xích tội lỗi đang trói buộc chúng ta.

Sau đó, Thánh Gioan Phaolô II tiếp tục mời gọi chúng ta không chỉ nhận ra những kho tàng giả tạo mà chúng ta đang bám vào, mà còn loại bỏ chúng:

Chúng ta hãy chuẩn bị để mình được phong phú nhờ ân sủng Phục Sinh, bằng cách loại bỏ mọi kho tàng giả tạo: của cải vật chất mà chúng ta không cần thường lại chính là điều kiện cho sự sống còn của hàng triệu con người. Ngoài ra, bên cạnh sự sự tồn tại cơ bản của họ, hàng trăm triệu người đang chờ đợi chúng ta giúp đỡ họ để có được những phương tiện cần thiết cho sự tiến bộ toàn diện của con người cũng như cho sự phát triển kinh tế và văn hóa của đất nước họ.

Bằng cách này, chúng ta có thể thanh lọc tâm hồn mình bằng sự từ bỏ và bác ái. Chúng ta có thể cho đi kho tàng của mình để người khác có thể được sống tốt.

Khi bước vào Mùa Chay, ước mong chúng ta hãy tự hỏi chính mình về điều gì thực sự đáng quý trong cuộc sống và cố gắng loại bỏ bất cứ những gì có thể khiến chúng ta xa rời Thiên Chúa.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (07/02/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

https://giaophanvinhlong.net/mua-chay-moi-goi-chung-ta-dat-cau-hoi-ve-nhung-gi-chung-ta-tran-trong-trong-cuoc-song.html