Skip to main content

Lần cuối cùng bạn ca ngợi Thiên Chúa là khi nào?

Khi xem xét đời sống cầu nguyện của chính mình, chúng ta nên xem xét lời khen ngợi có vai trò gì trong đó.
A - A+
Lần cuối cùng bạn ca ngợi Thiên Chúa là khi nào?
Hình thức ca ngợi hoàn hảo nhất là chỉ ca ngợi Thiên Chúa vì “chính Người”, không phải để đáp lại một ân huệ được trao ban, mà đơn giản là vì Người là Thiên Chúa và chúng ta yêu mến Người.
Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (12/02/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Mặc dù việc cầu xin Thiên Chúa can thiệp cho những nhu cầu khác nhau của mình là điều tự nhiên, nhưng chúng ta lại không thường xuyên ca ngợi Thiên Chúa vì lòng tốt của Người đối với chúng ta.

Thông thường chúng ta thật dễ dàng cầu xin Thiên Chúa giúp đỡ trong lúc cần thiết.

Ngay cả việc dâng lên những lời tạ ơn cũng có thể là điều dễ dàng khi Thiên Chúa đã đáp lại một trong những lời cầu xin của chúng ta.

Tuy nhiên, những lời cầu nguyện ca ngợi thường không nằm trong danh sách những việc cần làm của chúng ta. Không phải lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến việc ca ngợi Thiên Chúa vì sự tốt lành của Người.

Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo nhắc nhở chúng ta về hình thức này trong phần cầu nguyện:

“Ca ngợi là hình thức cầu nguyện nhìn nhận cách trực tiếp nhất rằng Thiên Chúa thật là Thiên Chúa. Hình thức cầu nguyện này ca ngợi Thiên Chúa vì chính Người và nhằm để tôn vinh Người, vượt xa những gì Người làm, nhưng đơn giản chỉ vì Người Hiện Hữu. Cầu nguyện ca ngợi chia sẻ niềm vinh phúc của những người có tâm hồn trong sạch, những người yêu mến Thiên Chúa trong đức tin trước khi được nhìn thấy Người trong vinh quang.” (2639)

Hình thức ca ngợi hoàn hảo nhất là chỉ ca ngợi Thiên Chúa vì “chính Người”, không phải để đáp lại một ân huệ được trao ban, mà đơn giản là vì Người là Thiên Chúa và chúng ta yêu mến Người.

Sự ca ngợi cũng có thể gói gọn tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta và mang chúng đến với Thiên Chúa:

“Bằng lời ca ngợi, Chúa Thánh Thần liên kết với tâm hồn chúng ta để làm chứng rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa, làm chứng về Con Một trong Người mà chúng ta được nhận làm nghĩa tử và nhờ Người mà chúng ta tôn vinh Chúa Cha. Việc ca ngợi bao gồm các hình thức cầu nguyện khác và hướng tất cả về Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch và cùng đích của chúng: ‘Thiên Chúa duy nhất, là Cha, từ Người mà mọi sự được dựng nên và vì Người mà chúng ta hiện hữu.’” (2639)

Chúng ta có bao giờ ca ngợi Thiên Chúa không? Nếu chúng ta có ca ngợi Thiên Chúa, thì chúng ta có thường xuyên làm như thế chỉ vì Người là Thiên Chúa hay không?

Khi xem xét đời sống cầu nguyện của chính mình, chúng ta nên xem xét lời khen ngợi có vai trò gì trong đó.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (12/02/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
https://giaophanvinhlong.net/lan-cuoi-cung-ban-ca-ngoi-thien-chua-la-khi-nao.html
edit