Skip to main content

ĐƯỜNG THÁNH GIÁ “ĐỜI CON”

Bây giờ con hãy ra đi, hãy vác lấy thánh giá của con, với cả đời con, con hãy hoàn tất đường thánh giá của con.
ĐƯỜNG THÁNH GIÁ  “ĐỜI CON”
+ ĐƯỜNG THÁNH GIÁ "ĐỜI CON"

Chúa nói:

Con sắp đi mười bốn chặng đường thánh giá của chính đời con. "Ai theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thánh giá mình hằng ngày mà theo".
Con không vác một mình con đâu. Cha sẽ vác với con. Vì con và Cha là một. Thánh giá mà Cha vác cách đây hai ngàn năm, và thánh giá con vác bây giờ cũng là một, nhưng có sự khác nhau. Đời sống trần gian của Cha đã hoàn thành, khi Cha chết và sống lại trong vinh quang.  Mười bốn chặng đường của đời con cũng sẽ chỉ được hoàn thành khi con kết triều thiên chiến thắng bằng cả đời con.
Hát:
1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn lên đau xót.Lạy Chúa, Thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư. Đường tình đó Ngài dành cho con.ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.


+ NƠI THỨ NHẤT: CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN BẤT CÔNG

Chúa nói:

Này con, bị nộp vào tay Philatô, Cha nhìn thấy thánh ý Chúa Cha.
Dù Philatô bất công, nhưng ông ta là một tổng trấn hợp pháp thi hành quyền bính.
Con Thiên Chúa vâng lời con cái loài người.
Nếu Cha vâng theo bản án của Philatô, thì đó là thánh ý của Chúa Cha. Sao con lại từ chối vâng lời những người Cha đặt trên con?

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vâng lời cho đến chết! Còn con, ý riêng con thật vĩ đại. Thật khó cho con khi phải uốn mình vâng theo ý người khác!
Xin Chúa cất màn che ra khỏi mắt con, để con có thể nhìn thấy chính Chúa, qua những người Chúa đặt trên con, vì đó là thánh ý Chúa.
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát:
1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn lên đau xót.
Lạy Chúa, Thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư. Đường tình đó Ngài dành cho con.
ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.
Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

+ NƠI THỨ HAI: CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ NẶNG

Chúa nói:

Cây thánh giá này, Chúa Cha đã chọn cho Cha.
Các thánh giá mà con phải vác là những thử thách trong đời sống hằng ngày. Chúa Cha cũng đã chọn những thánh giá đó cho con. Con hãy đón nhận lấy từ tay Ngài.
Con, hãy can đảm lên, Cha sẽ không để thánh giá ra nặng quá sức con đâu.

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, con vác thánh giá hàng ngày của con, con đón nhận những nhàm chán, những khó chịu đủ thứ, nóng mùa hè, lạnh mùa đông,
những căng thẳng ngột ngạt, những hất hủi, những vu khống dèm pha. Xin nhắc cho con biết rằng: Vác thánh giá của con, là vác thánh giá của Chúa, vác thánh giá với Chúa. Con chỉ vác một phần, còn Chúa vác đỡ con.
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát:
1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn lên đau xót.
Lạy Chúa, Thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư. Đường tình đó Ngài dành cho con.
ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.
Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

+ NƠI THỨ BA: CHÚA GIÊSU NGÃ LẦN THỨ NHẤT

Chúa nói:

Thiên Chúa tác tạo vũ trụ và giữ cho tồn tại, lại đã trở thành một người thật yếu đuối, không vác nổi một khúc gỗ nặng. Khi làm người, Cha cũng mang lấy những yếu đuối của con người. Đức Chúa Cha muốn như vậy, để chia sẻ thân phận làm người với chúng con.
Này con, con hãy nhận lấy những dòn mỏng con người, đừng kêu ca oán trách.

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, sao con có thể từ chối? Con vui lòng đón nhận những yếu đuối con người, do tính nết hay gắt gỏng, nhức đầu, mệt mỏi, những bất
toàn nơi thân thể, trí óc và tâm hồn. Vì Chúa muốn như vậy nơi con, những tàn tật của con người con, con vui lòng chấp nhận. Nhưng xin cho con được đủ sức bước đi theo Chúa.
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát:
1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn lên đau xót.
Lạy Chúa, Thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư. Đường tình đó Ngài dành cho con.
ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.
Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

+ NƠI THỨ BỐN: CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ

Chúa nói:

Đức Mẹ trông thấy Cha bị đánh đập, trông thấy Cha bị đá túi bụi và kéo đi như một con vật. Đức Mẹ đã đếm được từng vết thương của Cha. Nhưng dù đau đớn, Đức Mẹ không phản kháng kêu la, dù nói ra hay nghĩ đến.
Đức Mẹ chia sẻ cực hình của Cha, và Cha chia sẻ nỗi đau đớn của Đức Mẹ. Mẹ Con nhìn nhau không sao giấu nổi nỗi đau đớn ê chề.
Đó là thánh ý của Đức Chúa Cha.

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, con biết điều Chúa đang dạy con: trông thấy người thân yêu đau khổ, nhiều khi còn khổ đau hơn là của chính mình.
Vác thánh giá của con để theo Chúa, con cũng phải đứng nhìn những người thân yêu đau khổ. Con cũng phải để những người thân yêu nhìn thấy những đau khổ của con. Con tin rằng, đối với những người yêu Chúa, thì mọi sự xảy ra đều tiến theo một chương trình tốt đẹp. Chắc chắn như vậy.
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát:
1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn lên đau xót.Lạy Chúa, Thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư. Đường tình đó Ngài dành cho con.ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

+ NƠI THỨ NĂM: CHÚA GIÊSU ĐƯỢC ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ

Chúa nói:

Cha đuối sức; Cha không còn đủ sức vác thánh giá một mình nữa. Quân lính đã bắt Simon đến giúp Cha. Này con, Simon chính là con. Con hãy
giúp sức cho Cha.
Mỗi lần con cất gánh nặng khỏi lưng người khác, tức là tay con đang đỡ lấy
chính thánh giá đang đè Cha xuống.

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết rằng: mỗi lần con lau chén đĩa, mỗi lần con nhặt rác, mỗi lần con giúp một trẻ nhỏ, nhường cho người khác một chỗ ngồi, một bước đi; mỗi lần con giúp đỡ tiền bạc, mua đồ ăn áo mặc cho người nghèo đói, mỗi lần con chỉ dạy người khác học về Chúa, thì lúc đó chính con là Simon. Điều con đang làm cho người khác là con đang làm cho chính Chúa.
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát:
1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn lên đau xót.Lạy Chúa, Thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư. Đường tình đó Ngài dành cho con.ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

+ NƠI THỨ SÁU: CHÚA GIÊSU ĐƯỢC BÀ VERONICA TRAO KHĂN LAU MẶT

Chúa nói:

Này con, con có đủ can đảm đến lau mặt đầy máu của Cha không? Con sẽ hỏi: Mặt Cha đâu?
- Khi con gặp những người đang đầy nước mắt .
- Khi con gặp những người đang gặp khó khăn, nơi xưởng thợ, nơi trường học, nơi nhà thương, và nhiều nơi khác... Mặt Cha đó, Cha tìm con để lau những vết máu và nước mắt cho Cha.

Chúa nói:

Lạy Chúa Giêsu, điều Chúa xin con thật là khó. Vì đòi con phải can đảm và hy sinh, mà con thì yếu đuối. Xin ban cho con sức mạnh, xin đừng để con khiếp sợ bỏ chạy. Lạy Chúa, xin sống trong con, hành động trong con,
yêu thương trong con, và không chỉ trong riêng con mà trong mọi người, để chúng con có thể lau sạch những vết máu, và chỉ cho mọi người thấy được khuôn mặt rạng rỡ vinh quang của Chúa.
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát:
1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn lên đau xót.Lạy Chúa, Thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư. Đường tình đó Ngài dành cho con.ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

+ NƠI THỨ BẢY: CHÚA GIÊSU NGÃ LẦN THỨ HAI

Chúa nói:

Này con, đây là bước thứ bảy, bước thử sự kiên tâm của con khi làm việc lành. Sẽ đến lúc mọi cố gắng của con như vô hiệu, và con sẽ nghĩ: "Thôi con không thể làm được nữa." Hãy đến với Cha, hỡi những người gánh vác nặng nề, Cha sẽ bổ sức cho các con. Hãy trông cậy Cha, và tiếp tục vác thánh giá mình.

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được can đảm lên, khi thất bại đè nặng trên con, làm con thất vọng. Xin giơ tay nâng đỡ con. Con biết con không được bỏ cuộc nhưng phải kiên tâm làm việc lành.
Lạy Chúa, con chẳng làm gì được, nhưng với Chúa, con sẽ làm được bất cứ chuyện gì Chúa muốn con làm.
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát:
1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn lên đau xót.Lạy Chúa, Thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư. Đường tình đó Ngài dành cho con.ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

+ NƠI THỨ TÁM: CHÚA GIÊSU AN ỦI CÁC PHỤ NỮ GIÊRUSALEM

Chúa nói:

Đã bao lần Cha ao ước tụ tập con thành Giêrusalem lại với Cha, nhưng
chúng đã từ chối. Giờ đây các phụ nữ này khóc thương Cha, và lòng Cha khóc thương họ. Cha thương vì họ sẽ phải sầu khổ.
Cha an ủi những người tìm đến ủi an Cha. Con ơi, lòng dịu hiền của con có được bao nhiêu?

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, lòng dịu hiền của Chúa trong cuộc khổ nạn thật vô cùng. Xin dạy bảo con biết học nơi Chúa. Khi con nổi sùng với người xúc phạm chế diễu con, với người hiểu lầm con, lừa dối con, với người xâm phạm
đến những riêng tư của con.
Xin cho sự hiền lành nên áo mặc cho con. Xin làm cho con được hiền lành và khiêm nhường như Chúa.
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát:
1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn lên đau xót.Lạy Chúa, Thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư. Đường tình đó Ngài dành cho con.ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

+ NƠI THỨ CHÍN: CHÚA GIÊSU NGÃ LẦN THỨ BA

Chúa nói:

Hoàn toàn đuối sức. Cha nằm bẹp xuống trên đá sỏi, thân xác Cha không sao cử động được nữa. Đánh đập cách nào Cha cũng không dậy được.
Nhưng lòng muốn của Cha vẫn thế.
Con nên biết điều này: thân xác con có thể bị dập nát, nhưng không một sức mạnh nào trên đời này lay chuyển được con, nếu con có lòng muốn tiến bước.

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, con thấy Chúa đang lấy sức để chỗi dậy bước đi. Con cũng vậy, vì con có lòng muốn. Khi con hết hơi kiệt sức phải té quị xuống, xin Chúa nâng con dậy, và đừng để con phản bội, bỏ Chúa như Giuđa
mất lòng trông cậy Thầy mình.
Lạy Chúa, đừng bao giờ để con cảm thấy tội con lớn hơn tình Chúa thương con. Dù quá khứ con thể nào chăng nữa, con có thể bắt đầu làm mới lại.
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát:
1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn lên đau xót.Lạy Chúa, Thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư. Đường tình đó Ngài dành cho con.ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

+ NƠI THỨ MƯỜI: CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO

Chúa nói:

Này con, con thấy Cha như thế nào chưa? Trước mặt mọi thụ tạo, Cha bị lột trần, xấu hổ, nhục nhã. Thập tự là giường Cha nằm chết. Cha chẳng có gì, nhưng Cha được tất cả Tình yêu của Đức Chúa Cha. Có ai giàu hơn Cha không?
Phần con, nếu con đã được Cha thương mến, thì đừng quá lo lắng về của ăn, áo mặc và ngay cả mạng sống con.

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, con dâng cho Chúa tất cả những gì con có, dâng chính thân mình con đây. Xin cho con dứt bỏ lòng ham thích danh dự, địa vi, giàu sang. Xin nhổ rễ ganh tị người khác khỏi con. Xin giải thoát con khỏi
lòng kiêu căng tự đại, và giúp con nhận chỗ thấp hèn. Xin cho con được tinh thần nghèo khó để con được giầu sang trong Chúa.
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát:
1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn lên đau xót.Lạy Chúa, Thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư. Đường tình đó Ngài dành cho con.ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

+ NƠI THỨ MƯỜI MỘT: CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH

Chúa nói:

Con có thể tưởng tượng được đóng đinh là gì không?
Các lí hình kéo hai tay Cha ra. Họ ghì chặt cổ tay vào khúc gỗ, mồi đinh thủng qua thịt, lấy búa giáng mạnh xuống. Họ lại kéo tay kia như vậy. Ôi, đau đớn chừng nào! Họ xếp hai chân Cha lại, rồi cũng đóng đinh dữ dằn như thế.

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, con nhìn lên Chúa và nghĩ rằng: Linh hồn con đáng giá như vậy sao? Con phải làm gì đáp lại tình Chúa thương con? Này con đây, con xin vui lòng chấp nhận trong cả đời con, mọi bệnh tật, mọi ưu phiền và mọi đau đớn xảy ra. Xin làm cho con được cùng với Chúa trở nên ơn cứu rỗi các linh hồn.
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương chúng con.
Hát:
1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn lên đau xót.Lạy Chúa, Thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư. Đường tình đó Ngài dành cho con.ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

+ NƠI THỨ MƯỜI HAI: CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ

Chúa nói:

"Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm"
"Hôm nay, con sẽ ở trên thiên đàng với Ta".
"Đây là Mẹ con, và Đây là con Mẹ".
Để có thể nói được, Cha phải vươn người lên, ghì tay và chân xuống. Mỗi cử động đều làm Cha đau quặn toàn thân.
Và sau khi đã chịu đựng hết sức, đến cùng độ con người, Cha đã gục đầu, tắt thở. "Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha".

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, con biết nói gì bây giờ? Con xin dâng cái chết của con cho Chúa, với mọi đau đớn, ghê sợ. Con xin chấp nhận, dù chết lúc nào, chết nơi nào, chết cách nào đi nữa. Chúa làm chủ mạng sống con. Xin cho con được chết về đường tội lỗi con và tội lỗi người đời.
Xin Chúa đừng chấp tội chúng con.
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát:
1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn lên đau xót.Lạy Chúa, Thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư. Đường tình đó Ngài dành cho con.ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

+ NƠI THỨ MƯỜI BA: CHÚA GIÊSU ĐƯỢC THÁO XÁC XUỐNG

Chúa nói:

Lễ hy sinh đã hoàn tất. Lễ của Cha đã làm xong. Nhưng lễ của Đức Mẹ và của con chưa hết. Đức Mẹ còn phải ẵm xác Người Con Mẹ sinh ra; còn con,
con còn phải xa cách những người con yêu mến, con còn phải khổ đau. Trong lúc đau đớn, con hãy nghĩ rằng: nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi nhờ Đức Mẹ chia sẻ hi lễ Thánh giá.
Những khổ đau của con sẽ thành giá cứu rỗi nhiều linh hồn.

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con chấp nhận những chia ly của cha mẹ, họ hàng bạn hữu, những người thân yêu mà Chúa gọi về với Chúa.
Xin cho con nói được rằng: Lạy Chúa, đưa họ về với Chúa là việc đẹp lòng Chúa. Con cúi đầu vâng theo thánh ý Chúa. Và giá như con nói một lời và có thể làm cho họ sống lại ngược ý Chúa, con cũng không nói.
Xin ban cho họ được hưởng niềm vui đời đời.
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát:
1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn lên đau xót.Lạy Chúa, Thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư. Đường tình đó Ngài dành cho con.ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

+ NƠI THỨ MƯỜI BỐN: CHÚA GIÊSU ĐƯỢC AN TÁNG

Chúa nói:

Cuộc đời của Cha ở trần gian đã chấm dứt. Nhưng cuộc đời của Mẹ Cha, của Gioan, của Mađalêna, của Phêrô, và của con, mới bắt đầu. Công việc của Cha khi làm người đã xong. Công việc của Cha trong Giáo Hội và nhờ Giáo Hội mới bắt đầu từ bây giờ. Này con, Cha trông nhờ vào con. Từ nay, con sẽ là môn đệ của Cha, là của lễ sống động dâng hiến Cha.

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết tâm hồn con sẵn sàng, nhưng thân xác con lại yếu đuối. Lời giảng dạy Chúa chưa nói hết, những đau khổ Chúa chưa
chấm dứt, những công việc Chúa chưa làm xong, vì cuộc sống trần gian của Chúa ngắn ngủi.
Xin cho con được loan truyền lời Chúa, chịu đựng và hoạt động nhờ Chúa. Con chẳng là gì. Xin Chúa giúp con luôn.
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát:
1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn lên đau xót.Lạy Chúa, Thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư. Đường tình đó Ngài dành cho con.ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

-----
Chúa nói lời cuối:
Này con, Cha đã nói với con lúc đầu, đời sống của Cha đã chỉ hoàn thành khi Cha chết và sống lại trong vinh quang.
Đường đời của con cũng sẽ chỉ được hoàn thành khi con kết triều thiên chiến thắng bằng cả cuộc đời con.
Hãy nhận lấy mọi giây phút đến với đời con, với lòng tin cậy, phó thác. Con hãy sống theo ý Cha với cả tấm lòng. Con đừng tìm Cha nơi nào xa xôi, vì Cha ở sát bên con. Nơi xưởng thợ, văn phòng, nhà bếp, trường học, trong gia đình . . . , tất cả là những bàn thờ dâng của lễ tình Yêu. Cha luôn ở với con.
Bây giờ con hãy ra đi, hãy vác lấy thánh giá của con, với cả đời con, con hãy hoàn tất đường thánh giá của con.

Cộng đoàn:
Lạy Chúa, xin dẫn con trên đường đi của Chúa, xin chỉ cho con lối bước của Chúa, để đường Chúa đi, cũng chính là đường con đi. Con nhận lấy thánh giá của đời con, cùng vác đi với Chúa lên đồi Calvariô, để cùng chết với Chúa, phục sinh với Chúa, và sống với Chúa muôn đời.
Amen.
Hát bế mạc…

Theo: http://xuanha.net/Kinhnguyen-Cahat/14dangthanhgia-doicon.htm