Skip to main content

Gia Đình

Chưa hề có ai, kể cả thi sĩ có thể đo lường được sức chứa của trái tim. - Zelda Fitzgerald.