Skip to main content

Những Câu Hay Trong Kinh Thánh (hai ngôn ngữ Việt - Anh)

Những Câu Hay Trong Kinh Thánh (hai ngôn ngữ Việt - Anh)
Những Câu Hay Trong Kinh Thánh (hai ngôn ngữ Việt - Anh)

Mt4:4 Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.
Mt4:4 One does not live by bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God.

Mt5.4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Mt5.4 Blessed are the kind of heart, for theirs is the kingdom of heaven.

Mt5.6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
Mt5.6 Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied.

Mt5.3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Mt5.3 Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.

Mt5.5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Mt5.5 Blessed are they who mourn, for they will be comforted.

Mt5.7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Mt5.7 Blessed are the merciful, for they will be shown mercy.

Mt5.8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Mt5.8 Blessed are the clean of heart, for they will see God.

Mt5.10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
Mt5.10 Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.

Mt5:13 Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng.
Mt5:13 You are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot.

Mt5.9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Mt5.9 Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.

Mt5.11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
Mt5.11 Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you (falsely) because of me

Mt5:14 Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.
Mt5:14 You are the light of the world.

Mt5:23-24 Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã.
Mt5:23-24 Therefore, if you bring your gift to the altar, and there recall that your brother has anything against you, leave your gift there at the altar, go and be reconciled with your brother.

Mt5.48 Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
Mt5.48 So be perfect, just as your heavenly Father is perfect.

Mt6:3-4 Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
Mt6:3-4 When you give alms, do not let your left hand know what your right is doing, so that your almsgiving may be secret. And your Father who sees in secret will repay you.

Mt5:37 Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.
Mt5:37 Let your 'Yes' mean 'Yes,' and your 'No' mean 'No.' Anything more is from the evil one.

Mt6:1 Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, ban thưởng.
Mt6:1 Take care not to perform righteous deeds in order that people may see them; otherwise, you will have no recompense from your heavenly Father.

Mt6:6 Khi anh cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo.
Mt6:6 When you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret. And your Father who sees in secret will repay you.

Mt6:14-15 Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
Mt6:14-15 If you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgressions.

Mt6:24 Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được.
Mt6:24 No one can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon.

Mt6:33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.
Mt6:33 Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be given you.

Mt6:19-20 Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không lấy đi được.
Mt6:19-20 Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and decay destroy, and thieves break in and steal. But store up treasures in heaven, where neither moth nor decay destroys, nor thieves break in and steal.

Mt6.31-32 Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.
Mt6.31-32 Do not worry about your life, what you will eat (or drink), or about your body, what you will wear. Your heavenly Father knows that you need them all.

Mt6:34 Anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
Mt6:34 Do not worry about tomorrow; tomorrow will take care of itself. Sufficient for a day is its own evil.

Mt7:7 Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho.
Mt7:7 Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.

Mt7:24 Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.
Mt7:24 Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock.

Mt10.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
Mt10.22 You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved.

Mt7.12 Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.
Mt7.12 Do to others whatever you would have them do to you.

Mt10:16 Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.
Mt10:16 I am sending you like sheep in the midst of wolves; so be shrewd as serpents and simple as doves.

Mt10:19-20 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
Mt10:19-20 When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say. For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you.

Mt10:27 Ðiều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.
Mt10:27 What I say to you in the darkness, speak in the light; what you hear whispered, proclaim on the housetops.

Mt10:32-33 Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy.
Mt10:32-33 Everyone who acknowledges me before others I will acknowledge before my heavenly Father. But whoever denies me before others, I will deny before my heavenly Father.

Mt10:42 Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
Mt10:42 Whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink because he is a disciple--amen, I say to you, he will surely not lose his reward.

Mt10:28 Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Ðúng hơn, anh em hãy sợ Ðấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.
Mt10:28 Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul; rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in Gehenna.

Mt10:38-39 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được
Mt10:38-39 Whoever does not take up his cross and follow after me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it.

Mt10:40 Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.
Mt10:40 Whoever receives you receives me, and whoever receives me receives the one who sent me.

Mt11:25 Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.
Mt11:25 I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned you have revealed them to the childlike.

Mt11:29 Anh em hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường.
Mt11:29 Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart; and you will find rest for your selves. For my yoke is easy, and my burden light.

Mt16:24 Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ta.
Mt16:24 Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me.

Mt11:28 Những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Mt11:28 Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest.

Mt12:50 Ai thi hành ý muốn của Cha Ta, Ðấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em Ta, là mẹ Ta.
Mt12:50 Whoever does the will of my heavenly Father is my brother, and sister, and mother.

Mt16:25 Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.
Mt16:25 Whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it.

Mt17:20 Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia!" nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được".
Mt17:20 If you have faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move. Nothing will be impossible for you.

Mt19.29 Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.
Mt19.29 Everyone who has given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for the sake of my name will receive a hundred times more, and will inherit eternal life.

Mt20:28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.
Mt20:28 Just so, the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many.

Mt18:21-22 Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?"… Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.
Mt18:21-22 If my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as seven times? "I say to you, not seven times but seventy-seven times.”

Mt20:26-27 Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.
Mt20:26-27 Whoever wishes to be great among you shall be your servant; whoever wishes to be first among you shall be your slave.

Mt21:22 Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được.
Mt21:22 Whatever you ask for in prayer with faith, you will receive.

Mt22:21 Cái gì của Xê-da, trả về Xê-da; cái gì của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.
Mt22:21 Repay to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God.

Mt23.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.
Mt23.11 The greatest among you must be your servant.

Mt25:40 Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.
Mt25:40 'Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me.'

Mt22:37,39 Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.. Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.
Mt22:37,39 You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, and with all your mind. You shall love your neighbor as yourself.

Mt23:12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.
Mt23:12 Whoever exalts himself will be humbled; but whoever humbles himself will be exalted.

Mt24.42 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.
Mt24.42 Stay awake! For you do not know on which day your Lord will come.

Mt28.19 Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Mt28.19 Go, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the holy Spirit.

Mc 1:11 "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con."
Mk 1:11 "You are my beloved Son; with you I am well pleased."

Mc 8:36 Được cả thế giian mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?
Mk 8:36 What profit is there for one to gain the whole world and forfeit his life?

Mc 1:3 Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.
Mk 1:3 'Prepare the way of the Lord, make straight his paths.'

Mc 4:24 Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa.
Mk 4:24 The measure with which you measure will be measured out to you, and still more will be given to you.

Mc 6:50 Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!
Mk 6:50 "Take courage, it is I, do not be afraid!"

Mc10:43-44 Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.
Mk10:43-44 Whoever wishes to be great among you will be your servant; whoever wishes to be first among you will be the slave of all.

Mc11:23 Thầy bảo thật anh em: nếu có ai nói với núi này: Dời chỗ đi, nhào xuống biển! , mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý.
Mk11:23 Whoever says to this mountain, 'Be lifted up and thrown into the sea,' and does not doubt in his heart but believes that what he says will happen, it shall be done for him.

Mc13:11 Khi người ta điệu anh em đi nộp, thì anh em đừng lo trước phải nói gì, nhưng trong giờ đó, Thiên Chúa cho anh em biết điều gì, thì hãy nói điều ấy: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thánh Thần
Mk13:11 When they lead you away and hand you over, do not worry beforehand about what you are to say. But say whatever will be given to you at that hour. For it will not be you who are speaking but the holy Spirit.

Mc9:41 Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
Mk9:41 Anyone who gives you a cup of water to drink because you belong to Christ, amen, I say to you, will surely not lose his reward.

Mc11:25 Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em.
Mk11:25 When you stand to pray, forgive anyone against whom you have a grievance, so that your heavenly Father may in turn forgive you your transgressions.

Mc13:13 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
Mk13:13 You will be hated by all because of my name. But the one who perseveres to the end will be saved.

Mc16:17-18 Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được khỏi.
Mk16:17-18 In my name they will drive out demons, they will speak new languages. They will pick up serpents, and if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover.

Lc 1:46-47 Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Lk 1:46-47 My soul proclaims the greatness of the Lord; my spirit rejoices in God my savior.

Lc 1:52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Lk 1:52 He has thrown down the rulers from their thrones but lifted up the lowly.

Mc14:38 Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối.
Mk14:38 Watch and pray that you may not undergo the test. The spirit is willing but the flesh is weak.

Lc 1:49-50 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Từ đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Lk 1:49-50 The Mighty One has done great things for me, and holy is his name. His mercy is from age to age to those who fear him.

Lc 6:20 Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.
Lk 6:20 Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours.

Lc 6:22-23 Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Lk 6:22-23 Blessed are you when people hate you, and when they exclude and insult you, and denounce your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice and leap for your reward will be great in heaven.

Lc 6:37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.
Lk 6:37 Stop judging and you will not be judged. Stop condemning and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven.

Lc 6:28 Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.
Lk 6:28 Bless those who curse you, pray for those who mistreat you.

Lc 6:38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì TC sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.
Lk 6:38 Give and gifts will be given to you; a good measure, packed together, shaken down, and overflowing, will be poured into your lap. For the measure with which you measure will in return be measured out to you.

Lc10:3 Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.
Lk10:3 I am sending you like lambs among wolves.

Lc10:19 Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.
Lk10:19 I have given you the power 'to tread upon serpents' and scorpions and upon the full force of the enemy and nothing will harm you.

Lc11:9-10 Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.
Lk11:9-10 I tell you, ask and you will receive; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.

Lc12:4-5 Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. hãy sợ Ðấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục.
Lk12:4-5 Do not be afraid of those who kill the body but after that can do no more. Be afraid of the one who after killing has the power to cast into Gehenna.

Lc12:32 Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.
Lk12:32 Do not be afraid any longer, little flock, for your Father is pleased to give you the kingdom.

Lc11:28 Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.
Lk11:28 Blessed are those who hear the word of God and observe it.

Lc12:7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.
Lk12:7 The hairs of your head have all been counted. Do not be afraid. You are worth more than many sparrows.

Lc12:8-9 Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.
Lk12:8-9 Everyone who acknowledges me before others the Son of Man will acknowledge before the angels of God. But whoever denies me before others will be denied before the angels of God.

Lc16:10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.
Lk16:10 The person who is trustworthy in very small matters is also trustworthy in great ones; and the person who is dishonest in very small matters is also dishonest in great ones.

Lc16:13 Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của.
Lk16:13 No servant can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon.

Lc17:4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: Tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó.
Lk17:4 And if he wrongs you seven times in one day and returns to you seven times saying, 'I am sorry,' you should forgive him.

Lc17:6 Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em.
Lk17:6 If you have faith the size of a mustard seed, you would say to (this) mulberry tree, 'Be uprooted and planted in the sea,' and it would obey you.

Lc21:17-18 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.
Lk21:17-18 You will be hated by all because of my name, but not a hair on your head will be destroyed.

Lc21:36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.
Lk21:36 Be vigilant at all times and pray that you have the strength to escape the tribulations that are imminent and to stand before the Son of Man.

Lc 22:26 Anh em thì không phải như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ.
Lk 22:26 Among you it shall not be so. Rather, let the greatest among you be as the youngest, and the leader as the servant.

Ga3:30 Người phải nổi bật lên, còn thầy (Gioan) phải lu mờ đi.
Jn3:30 He must increase; I (John) must decrease.

Ga4:13-14 Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước Ta cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước Ta cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.
Jn4:13-14 Everyone who drinks this water will be thirsty again; but whoever drinks the water I shall give will never thirst; the water I shall give will become in him a spring of water welling up to eternal life.

Lc22:40 "Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ".
Lk22:40 "Pray that you may not undergo the test."

Lc24:36 "Bình an cho anh em!"
Lk24:36 "Peace be with you."

Ga4:24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật."
Jn4:24 God is Spirit, and those who worship him must worship in Spirit and truth.

Ga6:35 Chính Ta là bánh trường sinh. Ai đến với Ta, không hề phải đói; ai tin vào Ta, chẳng khát bao giờ!
Jn6:35 I am the bread of life; whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst.

Ga6:56 Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì ở lại trong Ta, và Ta ở lại trong người ấy.
Jn6:56 Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him.

Ga7:37b-38 Ai khát, hãy đến với Ta, ai tin vào Ta, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.
Jn7: 37b-38 Let anyone who thirsts come to me and drink. Whoever believes in me, as scripture says: 'Rivers of living water will flow from within him.'

Ga6:51 Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Ta sẽ ban tặng, chính là thịt Ta đây, để cho thế gian được sống.
Jn6:51 I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world.

Ga6:63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.
Jn6:63 It is the Spirit that gives life, while the flesh is of no avail. The words I have spoken to you are spirit and life.

Ga8:12 Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo Ta, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.
Jn8:12 "I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life."

Ga10:27 Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta.
Jn10:27 My sheep hear my voice; I know them, and they follow me.

Ga11:25 Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.
Jn11:25 I am the resurrection and the life; whoever believes in me even if he dies, will live.

a12:24 Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.
Jn12:24 Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat; but if it dies, it produces much fruit.

Ga12:25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.
Jn12:25 Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life.

Ga12:26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.
Jn12:26 Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me.

Ga13:14 Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.
Jn13:14 If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet, you ought to wash one another's feet.

Ga13:34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
Jn13:34 I give you a new commandment: love one another. As I have loved you, so you also should love one another.

Ga14:12 Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa.
Jn14:12 Amen, amen, I say to you, whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones.

Ga13:35 Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau.
Jn13:35 This is how all will know that you are my disciples, if you have love for one another.

Ga14:1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.
Jn14:1 Do not let your hearts be troubled. You have faith in God; have faith also in me.

Ga14:16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Ðấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.
Jn14:16 I will ask the Father, and he will give you another Advocate to be with you always.

Ga14:23 Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.
Jn14:23 Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him.

Ga14:26 Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
Jn14:26 The Advocate, the holy Spirit that the Father will send in my name--he will teach you everything and remind you of all that I told you.

Ga14:27 Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.
Jn14:27 Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give it to you. Do not let your hearts be troubled or afraid.

Ga15:15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
Jn15:15 I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends, because I have told you everything I have heard from my Father.

Ga14:21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.
Jn14:21 Whoever has my commandments and observes them is the one who loves me. And whoever loves me will be loved by my Father, and I will love him and reveal myself to him.

Ga15:5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.
Jn15:5 I am the vine, you are the branches, Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing.

Ga15:8 Ðiều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.
Jn15:8 By this is my Father glorified, that you bear much fruit and become my disciples.

Ga15:20 Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em.
Jn15:20 Remember the word I spoke to you, 'No slave is greater than his master.' If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will also keep yours.

Ga16:33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.
Jn16:33 I have told you this so that you might have peace in me. In the world you will have trouble, but take courage, I have conquered the world.

Cv 20:19 Khi phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao thử thách do những âm mưu của người Do-thái.
Acts 20:19 I served the Lord with all humility and with the tears and trials that came to me because of the plots of the Jews.

Ga15:18 Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.
Jn15:18 If the world hates you, realize that it hated me first.

Ga20:21 Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.
Jn20:21 "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you."

Cv 20:35 “Cho thì có phúc hơn là nhận."
Acts 20:35 'It is more blessed to give than to receive.'

Rm 6:8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Ðức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người.
Rom 6:8 If, then, we have died with Christ, we believe that we shall also live with him.

Rm 8:10 Nếu Đức Ki-tô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính.
Rom 8:10 If Christ is in you, although the body is dead because of sin, the spirit is alive because of righteousness.

Rm 8:11 Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới.
Rom 8:11 If the Spirit of the one who raised Jesus from the dead dwells in you, the one who raised Christ from the dead will give life to your mortal bodies also, through his Spirit that dwells in you.

Rm 7:15 Tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm.
Rom 7:15 What I do, I do not understand. For I do not do what I want, but I do what I hate.

Rm 8:13 Nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống.
Rom 8:13 If you live according to the flesh, you will die, but if by the spirit you put to death the deeds of the body, you will live.

Rm 8:15 Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi!"
Rom 8:15 For you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you received a spirit of adoption, through which we cry, "Abba, Father!"

Rm 12:14-15 Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa: vui với người vui, khóc với người khóc.
Rom 12:14-15 Bless those who persecute (you), bless and do not curse them. Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep.

Rm 14:17 Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần.
Rom 14:17 For the kingdom of God is not a matter of food and drink, but of righteousness, peace, and joy in the holy Spirit.

1Cor 1:5 Trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người.
1Cor 1:5 I give thanks to my God always on your account for the grace of God bestowed on you in Christ Jesus, that in him you were enriched in every way, with all discourse and all knowledge.

Rm 12:21 Ðừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác.
Rom 12:21 Do not be conquered by evil but conquer evil with good.

Rm 15:9 Giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng Danh Thánh Chúa.
Rom 15:9 I will praise you among the Gentiles and sing praises to your Name.

1Cor 1:10 Anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau.
1Cor 1:10 In the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and in the same purpose.

1Cor 1:18 Lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa.
1Cor 1:18 The message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God.

1Cor 2:10 Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa.
1Cor 2:10 God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit scrutinizes everything, even the depths of God.

1Cor 2:12 Phần chúng ta, chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.
1Cor 2:12 We have not received the spirit of the world but the Spirit that is from God, so that we may understand the things freely given us by God.

1Cor 3:16 Anh em chẳng biết rằng anh em là Ðền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?
1Cor 3:16 Do you not know that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you?

1Cor 6:20 Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.
1Cor 6:20 For you have been purchased at a price. Therefore, glorify God in your body.

1Cor 7:23 Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Anh em đừng trở nên nô lệ cho người phàm.
1Cor 7:23 You have been purchased at a price. Do not become slaves to human beings.

1Cor 10:13 Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp.
1Cor 10:13 No trial has come to you but what is human. God is faithful and will not let you be tried beyond your strength; but with the trial he will also provide a way out, so that you may be able to bear it.

1Cor 13:3 Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.
1Cor 13:3 If I give away everything I own, and if I hand my body over so that I may boast but do not have love, I gain nothing.

1Cor 14:12 Anh em cũng vậy: vì khao khát những ơn của Thần Khí, anh em hãy tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó, nhằm xây dựng Hội Thánh.
1Cor 14:12 So with yourselves: since you strive eagerly for spirits, seek to have an abundance of them for building up the church.

1Cor 10:31 Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.
1Cor 10:31 Whether you eat or drink, or whatever you do, do everything for the glory of God.

1Cor 13:7 Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.
1Cor 13:7 Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.

1Cor 14:1 Anh em hãy cố đạt cho được đức mến, hãy khao khát những ơn của Thần Khí, nhất là ơn nói tiên tri.
1Cor 14:1 Pursue love, but strive eagerly for the spiritual gifts, above all that you may prophesy.

1Cor 15:19 Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Ðức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người.
1Cor 15:19 If for this life only we have hoped in Christ, we are the most pitiable people of all.

2Cor 2:7 Vì vậy, tốt hơn, anh em phải tha thứ và an ủi, kẻo người đó bị chìm đắm trong nỗi ưu phiền quá mức chăng.
2Cor 2:7 On the contrary, you should forgive and encourage him instead, or else the person may be overwhelmed by excessive pain.

2Cor 1:4 Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó.
2Cor 1:4 Lord Jesus Christ who encourages us in our every affliction, so that we may be able to encourage those who are in any affliction with the encouragement with which we ourselves are encouraged by God.

2Cor 7:6 Thiên Chúa, Đấng an ủi những kẻ yếu hèn, đã an ủi chúng tôi bằng cách sai anh Ti-tô đến.
2Cor 7:6 God, who encourages the downcast, encouraged us by the arrival of Titus.

2Cor 8:9 Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.
2Cor 8:9 Lord Jesus Christ, that for your sake he became poor although he was rich, so that by his poverty you might become rich.

2Cor 9:7 Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương.
2Cor 9:7 Each must do as already determined, without sadness or compulsion, for God loves a cheerful giver.

2Cor 9:13 Việc phục vụ này là một bằng cớ cho họ tôn vinh Thiên Chúa, vì thấy anh em vâng phục và tuyên xưng Tin Mừng của Đức Ki-tô, và vì thấy anh em có lòng quảng đại, sẵn sàng chia sẻ với họ và với mọi người.
2Cor 9:13 Through the evidence of this service, you are glorifying God for your obedient confession of the gospel of Christ and the generosity of your contribution to them and to all others.

2Cor 12:9 Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con.
2Cor 12:9 My grace is sufficient for you, for power is made perfect in weakness.

Gl 5:17 Tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt.
Gal 5:17 For the flesh has desires against the Spirit, and the Spirit against the flesh; these are opposed to each other, so that you may not do what you want.

2Cor 9:15 Xin cảm tạ Thiên Chúa vì phúc lộc khôn tả Người ban!
2Cor 9:15 Thanks be to God for his indescribable gift!

2Cor 13:11 Anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em.
2Cor 13:11 Brothers and sisters, rejoice. Mend your ways, encourage one another, agree with one another, live in peace, and the God of love and peace will be with you.

Gl 2:20 Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Ðức Ki-tô sống trong tôi.
Gal 2:20 I live, no longer I, but Christ lives in me.

Gl 5:22 Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.
Gal 5:22 The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, self-control.

Gl 5:24 Những ai thuộc về Ðức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê.
Gal 5:24 those who belong to Christ (Jesus) have crucified their flesh with its passions and desires.

Gl 5:25 Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước.
Gal 5:25 If we live in the Spirit, let us also follow the Spirit.

Gl 6:8 Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt, là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí, là sự sống đời đời.
Gal 6:8 The one who sows for flesh will reap corruption from flesh, but the one who sows for spirit will reap eternal life from spirit.

Ep1:4 Trong Ðức Ki-tô, Người đã chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ.
Eph1:4 In Christ, He chose us in him, before the foundation of the world.

Ep1:7 Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.
Eph1:7 In him we have redemption by his blood, the forgiveness of transgressions, in accord with the riches of his

Ep1:13 Trong Đức Ki-tô, cả anh em nữa anh em đã được nghe lời chân lý à Tin Mừng cứu độ anh em; vẫn trong Đức Ki-tô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa.
Eph1:13 In him you also, who have heard the word of truth, the gospel of your salvation, and have believed in him, were sealed with the promised holy Spirit.

Ep 2:8 Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa.
Eph 2:8 For by grace you have been saved through faith, and this is not from you; it is the gift of God.

Ep 2:22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.
Eph 2:22 Through Him the whole structure is held together and grows into a temple sacred in the Lord by the Spirit.

Ep 2:4-5 Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Ki-tô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ!
Eph 2:4-5 God, who is rich in mercy, because of the great love he had for us,even when we were dead in our transgressions, brought us to life with Christ (by grace you have been saved).

Ep 2:10 Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Ðức Kitô Giê-su, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.
Eph 2:10 For we are his handiwork, created in Christ Jesus for the good works that God has prepared in advance.

Ep 3:17-19 Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Ðức Kitô ngự trong tâm hồn; được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái để cùng toàn thể các thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Ðức Kitô.
Eph 3:17-19 Christ may dwell in your hearts through faith; that you, rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the holy ones what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ.

Ep 3:20 Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới.
Eph 3:20 Now to him who is able to accomplish far more than all we ask or imagine, by the power at work within us.

Ep 4:22-24 Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới.
Eph 4:22-24 You should put away the old self of your former way of life, corrupted through deceitful desires, and be renewed in the spirit of your minds.

Ep 5:2 Hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt.
Eph 5:2 Live in love, as Christ loved us and handed himself over for us as a sacrificial offering to God for a fragrant aroma.

Ep 4:3 Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau.
Eph 4:3 Strive to preserve the unity of the spirit through the bond of peace.

Ep 4:32 phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô.
Eph 4:32 Be kind to one another, compassionate, forgiving one another as God has forgiven you in Christ.

Ep 5:11 Ðừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối, phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng.
Eph 5:11 Take no part in the fruitless works of darkness; rather expose them.

Ep 5:19 Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa.
Eph 5:19 Addressing one another (in) psalms and hymns and spiritual songs, singing and playing to the Lord in your hearts.

Ep 6:1-2 Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa.
Eph 6:1-2 Children, obey your parents (in the Lord), for this is right. "Honor your father and mother." This is the first commandment with a promise.

Ep 6:11-12A Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng.
Eph 6:11-12A Put on the armor of God so that you may be able to stand firm against the tactics of the devil. For our struggle is not with flesh and blood but with the principalities, with the powers.

Ep 5:20 Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.
Eph 5:20 Give thanks always and for everything in the name of our Lord Jesus Christ to God the Father.

Ep 6:7-8 Hãy vui lòng phục vụ, như thể phục vụ Chúa, chứ không phải người ta Anh em biết đấy: ai làm việc tốt, sẽ được Chúa trả công, bất luận nô lệ hay tự do.
Eph 6:7-8 Willingly serving the Lord and not human beings, knowing that each will be requited from the Lord for whatever good he does, whether he is slave or free.

Ep 6:18 Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi.
Eph 6:18 With all prayer and supplication, pray at every opportunity in the Spirit.

Cl 1:12 Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng.
Col 1:12 Giving thanks to the Father, who has made you fit to share in the inheritance of the holy ones in light.

Cl 2:13 Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta.
Col 2:13 You were buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the power of God, who raised him from the dead.

Cl 3:16a Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan.
Col 3:16a Let the word of Christ dwell in you richly, as in all wisdom you teach.

Cl 2:7 Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Ki-tô Giê-su, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn, và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ.
Col 2:7 Received Christ Jesus the Lord, walk in him, rooted in him and built upon him and established in the faith as you were taught, abounding in thanksgiving.

Cl 3:13 Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau.
Col 3:13 Bear with one another and forgiving one another, if one has a grievance against another; as the Lord has forgiven you, so must you also do.

Cl 3:16b Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng.
Col 3:16b Admonish one another, singing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God.

Cl 3:17 Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.
Col 3:17 Whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.

Cl 4:2 Anh em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn.
Col 4:2 Persevere in prayer, being watchful in it with thanksgiving.

1Tx 5:16-17 Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng.
1Thes 5:16-17 Rejoice always. Pray without ceasing.

Cl 3:20 Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa.
Col 3:20 Children, obey your parents in everything, for this is pleasing to the Lord.

1Tx 5:4 Anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối.
1Thes 5:4 You, brothers, are not in darkness, for that day to overtake you like a thief. For all of you are children of the light 1 and children of the day. We are not of the night or of darkness.

1Tx 5:16-18 Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.
1Thes 5:16-18 In all circumstances give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus.

2Tx 3:16 Chúa là nguồn mạch bình an, xin Người ban cho anh em được bình an mọi lúc và về mọi phương diện. Xin Chúa ở cùng tất cả anh em.
2Thes 3:16 May the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you.

1Tm 1:12 Tôi tạ ơn Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người.
1Tm 1:12 I am grateful to him who has strengthened me, Christ Jesus our Lord, because he considered me trustworthy in appointing me to the ministry.

2Tm 4:2 Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.
2Tm 4:2 Proclaim the word; be persistent whether it is convenient or inconvenient; convince, reprimand, encourage through all patience and teaching.

1Tx 5:21-22 Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa.
1Thes 5:21-22 Test everything; retain what is good. Refrain from every kind of evil.

2Tm 1:7 Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ.
2Tm 1:7 God did not give us a spirit of cowardice but rather of power and love and self-control.

Tt 3:5 Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới.
Ti 3:5 Not because of any righteous deeds we had done but because of his mercy, he saved us through the bath of rebirth and renewal by the holy Spirit.

Dt 8:10b Ta sẽ ghi vào lòng trí chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của Ta; Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là Dân của Ta.
Heb 8:10b I will put my laws in their minds and I will write them upon their hearts. I will be their God, and they shall be my people.

Dt 12:6 Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt.
Heb 12:6 Whom the Lord loves, he disciplines; he scourges every son he acknowledges.

Gc 1:12 Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người.
Jas 1:12 Blessed is the man who perseveres in temptation, for when he has been proved he will receive the crown of life that he promised to those who love him.

Dt 4:12 Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.
Heb 4:12 Indeed, the word of God is living and effective, sharper than any two-edged sword, penetrating even between soul and spirit, joints and marrow, and able to discern reflections and thoughts of the heart.

Gc 1:3 Vì như anh em biết: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn.
Jas 1:3 For you know that the testing of your faith produces perseverance.

Gc 1:25 Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật trọn hảo -luật mang lại tự do-, ai thi hành luật Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm.
Jas 1:25 The one who peers into the perfect law of freedom and perseveres, and is not a hearer who forgets but a doer who acts, such a one shall be blessed in what he does.

Gc 2:26 Một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết.
Jas 2:26 For just as a body without a spirit is dead, so also faith without works is dead.

Gc 4:10 Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa và Người sẽ cất nhắc anh em lên.
Jas 4:10 Humble yourselves before the Lord and he will exalt you.

1Pr 1:7 Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự.
1Pt 1:7 The genuineness of your faith, more precious than gold that is perishable even though tested by fire, may prove to be for praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ.

Gc 3:5 Cái lưỡi cũng vậy: nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao!
Jas 3:5 In the same way the tongue is a small member and yet has great pretensions. Consider how small a fire can set a huge forest ablaze.

Gc 5:13 Ai trong anh em đau khổ ư? Người ấy hãy cầu nguyện. Ai vui vẻ chăng? Người ấy hãy hát thánh ca.
Jas 5:13 Is anyone among you suffering? He should pray. Is anyone in good spirits? He should sing praise.

1Pr 1:16 “Hãy sống thánh thiện, vì Thiên Chúa là Ðấng Thánh”.
1Pt 1:16 "Be holy because I am holy."

1Pr 2:10 Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa; xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương.
1Pt 2:10 Once you were "no people" but now you are God's people; you "had not received mercy" but now you have received mercy.

1Pr 2:2 Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ.
1Pt 2:2 Like newborn infants, long for pure spiritual milk so that through it you may grow into salvation.

1Pr 4:10 Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa.
1Pt 4:10 As each one has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace.

1Pr 4:14 Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em.
1Pt 4:14 If you are insulted for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of glory and of God rests upon you.

1Pr 4:16 Nếu có ai phải chịu khổ vì danh hiệu Kitô hữu, thì đừng xấu hổ, nhưng hãy tôn vinh Thiên Chúa vì được mang danh hiệu đó.
1Pt 4:16 Whoever is made to suffer as a Christian should not be ashamed but glorify God because of the name.

1Pr 5:5 Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.
1Pt 5:5 Humility in your dealings with one another, for: "God opposes the proud but bestows favor on the humble."

1Ga 1:9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Ðấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.
1Jn 1:9 If we acknowledge our sins, he is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us from every wrongdoing.

1Ga 4:4 Hỡi anh em bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa, và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì Ðấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian.
1Jn 4:4 You belong to God, children, and you have conquered them, for the one who is in you is greater than the one who is in the world.

1Ga 4:10 Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.
1Jn 4:10 In this is love: not that we have loved God, but that he loved us and sent his Son as expiation for our sins.

1Ga 3:18 Hỡi anh em bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.
1Jn 3:18 Children, let us love not in word or speech but in deed and truth.

1Ga 4:8 Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.
1Jn 4:8 Whoever is without love does not know God, for God is love.

2Ga 1:3 Thiên Chúa là Cha và Đức Giê-su Ki-tô là Con Chúa Cha sẽ cho chúng ta được hưởng ân sủng, lòng thương xót và bình an, trong sự thật và tình thương.
2Jn 1:3 In this way we know that we love the children of God when we love God and obey his commandments.

Gđ1:20 Hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em, hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần.
Jude1:20 But you, beloved, build yourselves up in your most holy faith; pray in the holy Spirit.

Pl 2:3-4 Ðừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.
Phil 2:3-4 Do nothing out of selfishness or out of vainglory; rather, humbly regard others as more important than yourselves, each looking out not for his own interests, but (also) everyone for those of others.

Pl 3:8 Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Ðức Ki-tô Giê-su. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Ðức Ki-tô.
Phil 3:8 I even consider everything as a loss because of the supreme good of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have accepted the loss of all things and I consider them so much rubbish, that I may gain Christ.

Pl 1:21 Ðối với tôi, sống là Ðức Ki-tô, và chết là một mối lợi.
Phil 1:21 For to me life is Christ, and death is gain.

Pl 3:7 Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Ðức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi.
Phil 3:7 Whatever gains I had, these I have come to consider a loss because of Christ.

Pl 4:6 Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.
Phil 4:6 Have no anxiety at all, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, make your requests known to God.

Kh 3:3 Ngươi đã lãnh nhận và nghe Lời Chúa thế nào; hãy tuân giữ và hối cải! Vậy nếu ngươi không tỉnh thức, thì Ta sẽ đến như kẻ trộm, ngươi chẳng biết giờ nào Ta sẽ đến bắt chợt ngươi.
Rv 3:3 Remember then how you accepted and heard; keep it, and repent. If you are not watchful, I will come like a thief, and you will never know at what hour I will come upon you.

2Pr 3:9b Chúa kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải.
2Pt 3:9b God is patient with you, not wishing that any should perish but that all should come to repentance.

1Ga 2:9 Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối.
1Jn 2:9 Whoever says he is in the light, yet hates his brother, is still in the darkness.

Pl 4:19 Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Ðức Ki-tô Giê-su.
Phil 4:19 My God will fully supply whatever you need, in accord with his glorious riches in Christ Jesus.

1Ga 1:9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.
1Jn 1:9 If we acknowledge our sins, he is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us from every wrongdoing.

1Ga 2:15 Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha.
1Jn 2:15 Do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him.

1Ga 3:17 Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được?
1Jn 3:17 If someone who has worldly means sees a brother in need and refuses him compassion, how can the love of God remain in him?

1Ga 4:9 Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.
1Jn 4:9 In this way the love of God was revealed to us: God sent his only Son into the world so that we might have life through him.

Ga 3:5 Chúa Giêsu trả lời: Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.
Jn 3:5 Jesus answered, Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and Spirit.

1Ga 4:8 Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.
1Jn 4:8 Whoever is without love does not know God, for God is love.

1Ga 5:21 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa các tà thần!
1Jn 5:21 Children, be on your guard against idols.

Ga 20:22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”.
Jn 20:22 He breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit”.

1Cor3:16 Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?
1Cor3:16 Do you not know that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you?

Cv 2:18 Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ Thần Khí Ta cả trên tôi nam tớ nữ của Ta, và chúng sẽ trở thành ngôn sứ.
Acts 2:18 Indeed, upon my servants and my handmaids I will pour out a portion of my spirit in those days, and they shall prophesy.

Rm 8:27 Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.
Rom 8:27 The one who searches hearts knows what is the intention of the Spirit, because it intercedes for the holy ones according to God's will.

1Cor14:1 Anh em hãy cố đạt cho được đức mến, hãy khao khát những ơn của Thần Khí, nhất là ơn nói tiên tri.
1Cor14:1 Pursue love, but strive eagerly for the spiritual gifts, above all that you may prophesy.

Rm 8:5 Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt; còn những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí.
Rom 8:5 For those who live according to the flesh are concerned with the things of the flesh, but those who live according to the spirit with the things of the spirit.

2Cor1:22 Chính Người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng.
2Cor1:22 He has also put his seal upon us and given the Spirit in our hearts as a first installment.

Nguồn: http://www.thanhlinh.net/node/1708