Skip to main content

Trợ giúp - Tư vấn về Bảo vệ sự sống

Dưới đây là các số điện thoại sẵn sàng trợ giúp và tư vấn các vấn đề BVSS:
Trợ giúp - Tư vấn về Bảo vệ sự sống
Dưới đây là các số điện thoại sẵn sàng trợ giúp và tư vấn các vấn đề BVSS:

Ở Sài Gòn:

 • Linh mục Lê Quang Uy, DCCT. Sđt: 0903.340.914
 • Linh mục Nguyễn Hồng Phước, DCCT. Sđt: 0907.990.895
 • Cô Trần Thị Liễu, nhóm BVSS Sàigòn. Sđt: 0938.813.496


Ở Hà Nội:

 • Linh mục Nguyễn Kim Phùng, DCCT. Sđt: 0168.354.3310 - [email protected]
 • Bà Trần Thị Hường, nhóm BVSS Hà Nội. Sđt: 0945.728.084
 • Chị Nguyễn Thị Huyền, nhóm BVSS Hà Nội. Sđt: 0983.611.034


Ở Bắc Ninh: [nhóm BVSS "Hy Vọng"]

 • Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Bích (cha giáo Tiểu chủng viện Thánh Phê rô Tự - giáo phận Bắc Ninh). Sđt: 0984. 886. 993


Ở Biên Hòa: [giáo xứ Tây Hải, hạt Hố Nai]

 • Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch (giáo xứ Tây Hải - Biên Hòa - Đồng Nai). Sđt: 0906.697.444


Ở Hải Phòng

 • Linh mục Giuse Nguyễn Văn Vang (Cha Giám đốc Caritas GP Hải Phòng). Sđt: 0974.111.355
 • Chị Nguyễn Thị Ngọc nhóm BVSS Hải Phòng. Sđt:‭ 0398.196.869
 • Anh Nguyễn Văn Dũng trưởng nhóm BVSS Hải Phòng. Sđt: 0934.573.078‬
 • Chị Đoàn Thị thu Trang nhóm BVSS Hải Phòng. Sđt: 0332.607.030