Skip to main content

Trợ giúp - Tư vấn về Bảo vệ sự sống

Dưới đây là các số điện thoại sẵn sàng trợ giúp và tư vấn các vấn đề BVSS:

Ở Sài Gòn:
Linh mục Lê Quang Uy, DCCT: 0903.340.914
Linh mục Nguyễn Hồng Phước, DCCT: 0907.990.895
Cô Trần Thị Liễu, nhóm BVSS Sàigòn: 0938.813.496

Ở Hà Nội:
Linh mục Nguyễn Kim Phùng, DCCT: 0168.354.3310 - [email protected]
Bà Trần Thị Hường, nhóm BVSS Hà Nội: 0945.728.084
Chị Nguyễn Thị Huyền, nhóm BVSS Hà Nội: 0983.611.034

Ở Bắc Ninh: [nhóm BVSS "Hy Vọng"]
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Bích (cha giáo Tiểu chủng viện Thánh Phê rô Tự - giáo phận Bắc Ninh): 0984. 886. 993

Ở Biên Hòa: [giáo xứ Tây Hải, hạt Hố Nai]
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch (giáo xứ Tây Hải - Biên Hòa - Đồng Nai): 0906.697.444