Skip to main content

Mình Máu Thánh Chúa Giêsu

Năm 1263, một linh mục người Đức cử hành thánh lễ tại nhà thờ kính thánh Christiana. Lúc bẻ bánh, đột nhiên cha thấy Mình Thánh Chúa không còn là tấm hình bánh trắng, mà đã biến thành Thịt và Máu thật sự ngay trước mắt cha và toàn thể giáo dân.
Mình Máu Thánh Chúa Giêsu
Năm 1263, một linh mục người Đức cử hành thánh lễ tại nhà thờ kính thánh Christiana. Lúc bẻ bánh, đột nhiên cha thấy Mình Thánh Chúa không còn là tấm hình bánh trắng, mà đã biến thành Thịt và Máu thật sự ngay trước mắt cha và toàn thể giáo dân.

Những giọt Máu Thánh loang ra thấm ướt tấm khăn thánh lớn trải trên bàn thờ. Cha vội nhanh tay gấp khăn lại, nhưng hễ vừa gấp tới đâu thì Máu Thánh lại thấm ra tới đó, tất cả qua 25 lần vải trắng. Vừa xúc động vừa kính sợ,cha không thể tiếp tục dâng thánh lễ được nữa.

Sự việc kỳ lạ này sau đó được cha đích thân xin yết kiến và tâu trình lại với Đức Giáo Hoàng Urbano. Đức Thánh Cha liền cử ngay một vị Giám mục đến rước Mình Thánh Chúa cùng với tấm khăn đẫm Máu Thánh về Tòa Thánh,đặt ở nhà thờ Chính Tòa cho giáo dân đến tôn kính.

Ngày 8 tháng 9 năm 1264, Đức Thánh Cha ra sắc dụ thiết lập lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu trong toàn Giáo hội Công Giáo.

Trích: Nối Lửa Cho Đời - Phụng vụ
(Lm.Lê Quang Uy DCCT Sưu tầm và biên soạn)