Skip to main content

Thử so sánh về những gì mà Bạn nói với những gì mà Thiên Chúa nói xem sao?

Bạn nói: "Không thể nào được đâu!" Thiên Chúa liền nói: "Tất cả mọi việc đều có thể hết, con ạ!""Những gì không thể được đối với loài người, thì đều có thể được đối với Thiên Chúa." (Luca 18:27)
Thử so sánh về những gì mà Bạn nói với những gì mà Thiên Chúa nói xem sao?
"Những gì không thể được đối với loài người, thì đều có thể được đối với Thiên Chúa." (Luca 18:27)

(1) Bạn nói: "Không thể nào được đâu!"

Thiên Chúa liền nói: "Tất cả mọi việc đều có thể hết, con ạ!""Những gì không thể được đối với loài người, thì đều có thể được đối với Thiên Chúa." (Luca 18:27)

Mọi âu lo

(2) Bạn nói: "Tôi mệt quá đi."

Thiên Chúa liền nói: "Ta sẽ cho con nghỉ ngơi."
"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách Ta êm ái, và gánh Ta nhẹ nhàng." (Máthêu 28-30)

(3) Bạn nói: "Không có ai thật sự yêu mến tôi cả."

Thiên Chúa liền nói: "Ta yêu con."
"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời." (Máthêu 3:16)

(4) Bạn nói: "Tôi không thể nào tiếp tục được nữa."

Thiên Chúa liền nói: "Ơn huệ của Ta thì vừa đủ cho con.""Khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên. Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy và hưởng ơn cứu độ Ta ban." (Thánh Vịnh 91:15-16)

(5) Bạn nói: "Tôi không thể đoán ra được tất cả mọi thứ."

Thiên Chúa liền nói: "Ta sẽ hướng dẫn con từng bước một.""Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con. Hãy nhận biết Người trong mọi đường đi nước bước, Người sẽ san bằng đường nẻo con đi." (Châm Ngôn 3:5-6)

(6) Bạn nói: "Tôi không thể làm được điều đó."

Thiên Chúa liền nói: "Con có thể làm được tất cả mọi việc.""Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết." (Thư Philíphê 4:13)

(7) Bạn nói: "Tôi không có khả năng!"

Thiên Chúa liền nói: "Con có khả năng đó!""Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện, theo như lời đã chép: Kẻ túng nghèo, Người rộng tay làm phúc; đức công chính của Người tồn tại muôn đời." (Thư II Côrintô 9:8-9).

(8) Bạn nói: "Việc đó chẳng đáng gì cả đâu!"

Thiên Chúa liền nói: "Việc đó rất đáng đó con ạ!""Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định." (Thư Rôma 8:28)

(9) Bạn nói: "Tôi không thể nào tha thứ cho mình được."

"Vậy giờ đây, những ai ở trong Đức Giêsu Kitô, thì không còn bị lên án nữa." (Thư Rôma 8:1)

(10) Bạn nói: "Tôi không thể nào kham nổi."

Thiên Chúa liền nói: "Ta sẽ cung cấp cho con tất cả mọi thứ mà con cần đến.""Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Giêsu Kitô." (Thư Philíphê 4:19)

(11) Bạn nói: "Tôi e sợ / ngại ngùng lắm."

Thiên Chúa liền nói: "Ta chưa hề tạo cho con bất kỳ một sự sợ hãi nào cả.""Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ." (Thư II Timôthê 1:7)

Mọi âu lo

(12) Bạn nói: "Tôi luôn lo lắng và tức giận."

Thiên Chúa liền nói: "Hãy phó tất cả mọi điều đó cho Ta.""Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em." (Thư I Phêrô 5:7)

(13) Bạn nói: "Tôi chưa có được sự thông minh vừa đủ."

Thiên Chúa liền nói: "Ta ban cho con sự khôn ngoan.""Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Giêsu Kitô, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hoá và cứu chuộc anh em, hợp như lời đã chép rằng: Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa." (Thư I Côrintô 1:30-31)

(14) Bạn nói: "Tôi hoàn toàn cảm thấy cô đơn một mình hết sức!"

Thiên Chúa liền nói: "Ta không bao giờ bỏ rơi hay ruồng bỏ con cả!""Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi!" (Do Thái 13:5)


Nguồn: http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/News/Html/57235.htm

Tiếng chiên con

Chúa đến viếng thăm chúng ta, nên ánh sánh hy vọng của sự sống là bảo chứng của ơn cứu rỗi và là chiến thắng tiêu diệt sự chết...đọc tiếp...