Skip to main content

Giấc mơ hãi hùng

Tôi hoảng hốt kêu rú lên và giật mình thức dậy. Sau một phút, tôi tự hỏi "Phải chăng cuộc sống đạo của tôi cũng chỉ là một giấc mơ hãi hùng ?
Giấc mơ hãi hùng
Tôi hoảng hốt kêu rú lên và giật mình thức dậy. Sau một phút, tôi tự hỏi "Phải chăng cuộc sống đạo của tôi cũng chỉ là một giấc mơ hãi hùng ?

Người kia kể lại giấc mơ khủng khiếp như sau: Tôi thấy mình đứng trước một biệt thự nguy nga. Bước vào trong tôi thấy hai hành lang với hai hàng chữ "Bên phải dành cho người công giáo; bên trái dành cho kẻ ngoại". Tôi đi theo hàng lang bên phải.

Đi được một lúc tôi tới ngã rẽ khác, lần này tôi đọc thấy bảng chỉ dẫn như sau "Bên phải dành cho người có đức tin vững mạnh, bên trái dành cho kẻ có đức tin yếu kém". Tôi lại đi theo bên phải.

Đến một ngã rẽ khác, tôi loại thấy bảng chỉ dẫn "Bên phải dành cho những người có lòng bác ái, bên trái dành cho những kẻ ích kỷ". Tôi lại chạy qua bên phải.

Cuối cùng tôi gặp bảng chỉ dẫn "Bên phải dành cho những ai có đời sống thánh thiện, bên trái dành cho những kẻ tội lỗi". Một lần nữa, tôi chọn bên phải.

Tôi đang hân hoan rảo bước thì bỗng một cảnh tượng hãi hùng khủng khiếp hiện ra ở cuối hành lang ấy: cảnh hỏa ngục với muôn vàn hình khổ không lời nào tả xiết. Tôi hoảng hốt kêu rú lên và giật mình thức dậy. Sau một phút, tôi tự hỏi "Phải chăng cuộc sống đạo của tôi cũng chỉ là một giấc mơ hãi hùng ?"

Trích "Món quà giáng sinh"

+ Tha nhân không là hỏa ngục
+ Thinh lặng: ý nghĩa hay vô nghĩa ?