Skip to main content

Đoạn Kinh Thánh gợi ý cho bạn mỗi khi bạn thiếu TIN TƯỞNG

Người ta ngạc nhiên và nói: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”
Đoạn Kinh Thánh gợi ý cho bạn mỗi khi bạn thiếu TIN TƯỞNG
Người ta ngạc nhiên và nói: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”

  • Dưới đây là đoạn Kinh Thánh gợi ý cho bạn khi bạn thiếu TIN TƯỞNG, từ đó bạn có thể suy niệm và cầu nguyện để khám phá ra tiếng nói của Chúa đang nói điều gì với bạn.

Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin
Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” Đức Giê-su nói: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!” Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.

Người ta ngạc nhiên và nói: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”

Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, chương 8, câu 23-27
x