Skip to main content

Đơn xin làm... Thánh!

Lạy Chúa, con xin lỗi nếu con làm phiền Chúa... Nhưng mới đây con bỗng nghĩ: Chúa đang cần một thánh nhân... Vậy con xin đến nạp đơn.
Đơn xin làm... Thánh!
Lạy Chúa, con xin lỗi nếu con làm phiền Chúa... Nhưng mới đây con bỗng nghĩ: Chúa đang cần một thánh nhân... Vậy con xin đến nạp đơn.

Lạy Chúa, con xin lỗi nếu con làm phiền Chúa...
Nhưng mới đây con bỗng nghĩ:
Chúa đang cần một thánh nhân...
Vậy con xin đến nạp đơn.
Con có thể làm thánh được đấy Chúa!
Mặc cho ai nói gì,
thì thế giới này cũng còn đầy những người hoàn hảo
Họ dâng lên Chúa thật nhiều hy sinh.
Nhiều đến nỗi họ sợ Chúa đếm nhầm
Nên ghi lại và đánh từng dấu thập.
Con thì chẳng thích hy sinh. Con ngại hy sinh lắm.
Những gì con tặng Chúa, Chúa biết rõ,
Chúa đã lấy mà chẳng cần con cho.
Điều duy nhất con làm là không cằn nhằn cự tuyệt!
Có những người sửa mình, mỗi tuần sửa một tật,
Thế là sau ba tháng họ trở nên trọn lành.
Con thì không đủ tin cậy Chúa để mà làm như họ.
Chắc gì sau một tuần con còn sống nữa không?
Ai mà lường được Chúa, Chúa hành xử quá bất ngờ!
Thế nên con cứ giữ tật xấu mình...
mà cố gắng ít dùng đến chúng.
Những người hoàn hảo có quá nhiều nhân đức
đến nỗi trong tâm hồn không còn chỗ để chứa đựng gì thêm.
Họ chẳng thể nào làm thánh được.
Vả lại họ đâu mong làm thánh,
Vì như thế là lỗi đức khiêm nhường.
Mà Chúa ôi, Thánh là chiếc bình rỗng, để cho Chúa đổ đầy ơn,
Đổ tràn bờ Tình Yêu của Chúa, sự Thánh Thiện của Ba Ngôi!
Vậy thì lạy Chúa, con là chiếc bình rỗng có ít bùn dưới đáy,
Nghĩa là chẳng sạch sẽ gì, con biết rõ!
Nhưng trên trời, hẳn Chúa có xà phòng cực mạnh...
Vả lại nước từ cạnh sườn Chúa để làm chi,
Nếu không phải là để rửa bình cho sạch?
Nếu Chúa không tuyển dụng con,
thì lạy Chúa, con cũng không nài nỉ.
Nhưng xin Chúa hãy cân nhắc cho kỹ:
con nạp đơn nghiêm túc đấy, Chúa ơi!
Vậy lúc nào xuống hầm để múc rượu Tình Yêu,
Xin Chúa nhớ giùm đâu đó dưới trần gian
Có chiếc bình nhỏ vẫn sẵn sàng cho Chúa đấy!

(Theo Maranatha)