Skip to main content

Sức mạnh của lời nói

Một lượng nhỏ lời khen đáng giá bằng cả mớ khinh miệt. Một giọt khuyến khích có ích hơn cả gàu bi quan. Một chén lòng tốt tốt hơn cả tủ phê phán. - William Arthur Ward -
Sức mạnh của lời nói
Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lới hủy diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó, nên quí báu thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác.

Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để tìm cách cứu chúng lên.

Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch dưới đó rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.

Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết.

Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy nói, nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng.

Mỗi ngày là một niềm vui
Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi đi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: "Anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao?".

Con ếch bảo nó bị điếc. Nó tưởng cả bày ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.

* * *

Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời nói khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn.

Nhưng cũng lời nói có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng.

Do đó hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lới hủy diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó, nên quí báu thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác.

___Theo Tuổi Trẻ___