Skip to main content

Bốn cây

Đó con thấy không? về các tính hư, tật xấu của ta cũng vậy, khi mới nhiễm thì dễ khử trừ nhưng nếu để chúng đâm rễ sâu trong tâm khảm, trong thân xác các con sẽ khó mà khử trừ.
Bốn cây
Ngày kia một giáo sư già đi chơi qua khu rừng, bên cạnh có cậu học trò cùng đi. Thình lình ông dừng chân chỉ vào bốn cây gần đó; cây thứ nhất mới ló lên khỏi mặt đất, cây thứ hai khá hơn cây thứ ba lớn hơn, cây thứ bốn đã khá to rồi. Trò hãy nhổ cây thứ nhất.

  • Chỉ với hai ngón tay, cậu đã nhổ dễ dàng

  • Bây giờ hãy nhổ cây thứ hai - cậu phải dùng cả cánh tay

  • Nhổ cây thứ ba - cậu phải dùng hết sức lực hai cánh tay lay mãi mới nhổ được.

  • Bây giờ hãy nhổ cây thứ tư - hai cánh tay ôm ghì lấy thân cây, cậu cố sức lay nhưng lá nó cũng chẳng rung rinh

Đó con thấy không? về các tính hư, tật xấu của ta cũng vậy, khi mới nhiễm thì dễ khử trừ nhưng nếu để chúng đâm rễ sâu trong tâm khảm, trong thân xác các con sẽ khó mà khử trừ.

Nguồn: http://tinmung.net/
+ Thử so sánh về những gì mà Bạn nói với những gì mà Thiên Chúa nói xem sao?
+ Khi con nhìn lên