Skip to main content

Tôi đã học được từ cuộc sống ...

Cuộc sống có muôn điều kỳ diệu, đáng cho ta cảm nghiệm và thốt lên rằng: "Tôi đã học được từ cuộc sống... "
A - A+
Tôi đã học được từ cuộc sống ...
Cuộc sống có muôn điều kỳ diệu, đáng cho ta cảm nghiệm và thốt lên rằng: "Tôi đã học được từ cuộc sống... "


  • ... Tôi đã học được từ cuộc sống: Tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể làm là cố gắng trở thành một người đáng được người khác yêu mến...

  • ... Tôi đã học được từ cuộc sống: Tôi có thể đúng khi giận dữ ai đó, nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác...

  • ... Tôi đã học được từ cuộc sống: Cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương, và tôi phải biết tha thứ cho điều đó...

  • ... Tôi đã học được từ cuộc sống: Trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho chính bản thân mình...

  • ... Tôi đã học được từ cuộc sống: Khi một người không yêu mến tôi như tôi như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến tôi hết lòng...

  • ... Tôi đã học được từ cuộc sống: Mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác, nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây...

  • ... Tôi đã học được từ cuộc sống: Tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm tôi gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận cả một đời…


KHUYẾT DANH
Nguồn: http://hanhtrinhdanchua.net/hvdhdc/trongcoinguoita/4622.html