Skip to main content

Chiếc bao tay

Hãy ngợi khen Thiên Chúa đã biến ta thành dụng cụ tích cực để cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài.
Chiếc bao tay
Hãy soi mình vào Chúa Giêsu, Đấng hiền từ và khiêm nhường trong lòng, ta sẽ biết giới hạn và thân phận của mình mà bắt chước Ngài sống khiêm nhường, không kiêu căng tự phụ.

Đôi bao tay ngày nay khá thông dụng. Không những được dùng trong công ty xí nghiệp, mà còn trong công sở, hay ở chốn phố thị ta cũng thấy đầy người sử dụng. Còn hơn cả vì công việc, bao tay còn dùng để che nắng, che mưa, chống gió, chống bụi, chống lạnh nữa. Bao tay có rất nhiều loại và đủ mọi kích cỡ. Chúng tật tiện dùng.

Nhưng nó chỉ có giá trị khi bàn tay còn trong bao tay mà thôi. Khi ấy bao tay còn làm được nhiều chuyện, chúng thực sự hữu ích.

Còn nếu rút tay ra khỏi bao tay, nó sẽ trở nên vô dụng, nó chỉ là một mảnh vải, một miếng da, một đống len bất động. Dù ta tức bực khó chịu với thì cũng chỉ vô ích, chúng là một thứ vô hồn.

Nếu liên hệ với con người, chúng ta thấy mình giống như những chiếc bao tay vậy.

Ta chỉ là bao tay, còn Chúa Thánh Thần mới chính là Bàn Tay. Giáo hội ca tụng Thần Khí là Bàn Tay Thiên Chúa. Không có Thánh Thần, chúng ta chẳng làm gì được, nhưng có Ngài, ta làm được nhiều chuyện, như Chúa Giêsu đã nói : “Thật Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó còn làm những việc lớn hơn nữa” (Ga 14, 12). Và với Thánh Thần, chúng ta có sức chịu đựng tất cả : “với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Pl 4, 13).

Hãy ca tụng Thiên Chúa quyền năng đã tỏ bày vinh quang, danh dự và uy quyền trên con người mỏng giòn yếu đuối.

Hãy tạ ơn Thiên Chúa vì mình được trở thành chiếc bao tay, và qua đó, hồng ân được tuôn xuống cho nhiều người.

Hãy ngợi khen Thiên Chúa đã biến ta thành dụng cụ tích cực để cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài.

Hãy chúc khen Thiên Chúa toàn năng vì đã làm cho ta trở thành những chiếc bao tay có gia trị, có sức sống.

Hãy soi mình vào Chúa Giêsu, Đấng hiền từ và khiêm nhường trong lòng, ta sẽ biết giới hạn và thân phận của mình mà bắt chước Ngài sống khiêm nhường, không kiêu căng tự phụ.

Gioan Tẩy giả, hình ảnh giúp ta suy nghĩ thật nhiều về hai chữ khiêm nhường. Ông không muốn có sự ngộ nhận của dân chúng khi tìm đến, nghi ngờ ông là đấng cứu thế. Ông công khai nói lên sự thật về thân phận của mình và thân phận của Đức Giêsu.

Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là Êlia, càng không phải là Đấng cứu độ.

Tôi đến trước nhưng lại có sau, Đấng đến sau nhưng lại có trước tôi.

Phép rửa của tôi chỉ giúp cho việc sám hối, chuẩn bị đón Chúa mà thôi. Còn Đấng ấy thì rửa bằng Thánh Thần và lửa. Đấng ấy thật vĩ đại, lớn lao, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người là Chiên Thiên Chúa, Người sẽ cứu thế gian khỏi tối tăm của sự chết.

Ông không hề tranh đấu để tìm phần thắng về mình, nhưng mạnh dạn nói lên sự thật để mọi người không những tìm đúng Người mà còn mau mắn chuẩn bị đón Người nữa. Ông thật khiêm nhường.

Xin Chúa cho ta nhận ra những phúc lộc của Người ban cho ta trong cuộc sống theo thời gian mà hết lòng khiêm tốn đón nhận một cách trân trọng và yêu mến. Và cũng hãy nhớ rằng, tất cả những gì mình đã có, đang có và sẽ có, đều là hồng ân của Thiên Chúa ban cho, chứ không phải do chính ta. Vì thế, không có lý do gì để ta lên mặt, kiêu căng, kênh kiệu, mà hãy liên lỉ ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi của chúng ta.

Thanh Thanh - tinvui.org
Sưu tầm: http://www.dongcong.net

+ Thánh ý Chúa trong cuộc đời

Một ngày nào đó khi được nhìn thấy toàn bộ chương trình tuyệt diệu của Chúa dành sẵn cho đời sống chúng ta, lúc đó chúng ta mới hiểu rằng Chúa thật có lý khi từ chối những điều ta cầu xin. đọc tiếp...